Nordea Pankki Suomi Oyj

Nuoret aikuiset aiempaa useammin ilman työtä tai opiskelupaikkaa

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:35 EEST

Nordean tutkimuksen mukaan nuorista aikuisista aiempaa useampi on kokonaan työ-
tai opiskeluelämän ulkopuolella. Työssä käyvien ja opiskelevien nuorten osuus on
säilynyt lähes ennallaan vuoteen 2007 verrattuna. Ilman työtä tai
opiskelupaikkaa jääneiden 18-29-vuotiaiden osuus on puolestaan lähes
kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

- Työelämässä on tällä hetkellä neljä kymmenestä vastaajasta. Kokopäivätyötä
tekevien osuus on pienentynyt 38 prosentista 32 prosenttiin. Vanhimmista 26-29-
vuotiaista vastaajista kuitenkin jo yli puolet työskentelee kokopäiväisesti.
Osa-aikatyössä on yksi kahdestakymmenestä tutkimukseen vastanneesta ja
yrittäjänä yksi sadasta. Koetusta talouden taantumasta huolimatta
vanhempainvapaalla olevien määrä ei näytä lisääntyneen, kertoo yksityistalouden
ekonomisti Anu Numminen.

Nuorista aikuisista puolet opiskelee. Tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2007.
Joka kolmas 22-25-vuotiaista vastaajista käy opintojen ohella myös töissä.

- Päätoiminen opiskelu ilman sivutöitä näyttää kuitenkin hieman lisääntyneen
kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Etenkin 18-21-vuotiaat
opiskelevat käymättä töissä, Numminen jatkaa.

Sekä kokoaikaisesti työskentelevien että opiskelijoiden työtilanne on paras
pääkaupunkiseudulla ja heikoin Pohjois-Suomessa.

Joka kymmenes ilman töitä tai opiskelupaikkaa
Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella on vastaajista nyt lähes joka kymmenes, kun
vuonna 2007 näin vastasi joka kahdeskymmenes. Työttömänä tutkimukseen
vastanneista on viisi prosenttia. Työttömyys näyttää olevan erityisesti
nuorimpien miesten ongelma. Vaikka sukupuolten väliset erot eivät ole suuria,
miehet kärsivät naisia useammin työttömyydestä kaikissa ikäryhmissä.

Uusi ilmiö edelliseen tutkimukseen verrattuna ovat ns. välivuoden pitäjät,
matkustelevat tai vaihtoehdon "muu" valinneet, joita tutkimuksessa oli yhteensä
4 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat painottuvat erityisesti nuorimpaan 18-21-
vuotiaiden ikäryhmään. Alueellisesti ilman työtä ja opiskelupaikkaa olevia
väliinputoajia on muita useammin Pohjois-Suomessa.

- Tällä hetkellä kymmenesosaa nuorista aikuisistamme uhkaa yhteiskunnan
ulkopuolelle jääminen. Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, johon täytyy puuttua
tehokkaasti. Myös ammatillisten opintojen jatkamista peruskoulun ja lukion
jälkeen täytyy nopeuttaa, jotta nuoret aikuiset pääsevät nopeammin kiinni
työelämään ja oman elämän rakentamisen alkuun, Anu Numminen painottaa.

Tutkimuksen toteutti Synovate elokuussa. Se haastatteli Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa nuoria aikuisia, jotka olivat iältään 18-29-vuotiaita.
Suomessa tehtiin 1000 haastattelua.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti p. 09 165 88218
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653


[HUG#1456599]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Nordea (Finland) via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug