Valtioneuvosto

Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros Joensuussa

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 15:13 EET

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma on käynnistänyt valtakunnallisen koulutuskierroksen ensi vuoden alussa voimaantulevaan nuorisolakiuudistukseen liittyen. Seminaareja pidetään eri puolilla Suomen kaikkiaan seitsemän; tiistaina on vuorossa Joensuu.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia ammattilaisia ja luottamushenkilöitä nuorisolain uusiin sisältöihin. Lisäksi tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten etsivällä nuorisotyöllä parannetaan varhaisen tuen tarjontaa lapsille ja nuorille.

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämätöntä. Turvaamalla nuorten aktiivinen kansalaisuus, pääsy koulutukseen ja työhön sekä ehkäisemällä mahdollinen syrjäytyminen varmistetaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus.

Vehviläinen pitää nuorisolaissa esitettyjä uudistusehdotuksia merkittävinä edistysaskeleina. - Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on keskeistä nuorten sosiaalinen vahvistaminen, jota kaikki nuoret tarvitsevat eri kehitysvaiheissa. Nuoren kannalta riskialttiimpia ovat niin kutsutut nivelvaiheet, joissa siirrytään esimerkiksi perusopetuksesta jatko-opintoihin tai opinnoista työelämään, sanoo Vehviläinen.

- Nuoret tarvitsevat apua ja tukea, mutta eivät välttämättä osaa hakea sitä itse. Etsivä nuorisotyö pystyy osaltaan vastaamaan tähän toiveeseen. Räätälöimällä tuen ja palvelujen tarjoaminen nuoresta itsestään lähteväksi pystytään parhaiten auttamaan syrjäytymisvaaran alla olevia. Jokaisen yksittäisen nuoren tuen tarve on jo sinällään riittävä peruste siihen, miksi meidän tulee tehdä monialaista yhteistyötä.

Vehviläinen myös korosti järjestöjen merkitystä nuorisotyössä. Vehviläisen mukaan kaikki nuoret eivät välttämättä saa kasvuunsa riittävästi tukea kotoa. - Tällöin erilaisten järjestöjen rooli nuorten elämässä korostuu. Niillä on tärkeä asema suomalaisessa nuorisotyössä.

Lisätietoja:
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, puh. 09 160 77900
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 09 160 77228

Nuorisolain muutosta koskeva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimen koulutuskierros tiistaina 30.11.2010 elokuvateatteri Tapio, sali 1, Kauppakatu 27, Joensuu