Valtioneuvosto

Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros Oulussa

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2010 14:37 EET

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma on käynnistänyt valtakunnallisen koulutuskierroksen ensi vuoden alussa voimaantulevaan nuorisolakiuudistukseen liittyen. Seminaareja pidetään eri puolilla Suomen kaikkiaan seitsemän; tänään on vuorossa Oulu.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia ammattilaisia ja luottamushenkilöitä nuorisolain uusiin sisältöihin. Lisäksi tarkoituksena on mm. herättää keskustelua siitä, miten etsivällä nuorisotyöllä parannetaan varhaisen tuen tarjontaa lapsille ja nuorille.

Viestintäministeri Suvi Lindenin mukaan nuorisotyön on mentävä sinne, missä nuoret itsekin ovat. Internet ja erilaiset tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin pohjautuvat palvelut ovat jo pitkään olleet osa nuorten arkea.

- Nuorten osallistumis- ja vaikuttamisympäristöt eivät saa olla nuorille vieraita ja vaikuttaa vanhakantaisilta. Perinteinen järjestystoiminta ja äänestäminen eivät selvitysten mukaan löydä riittävää kaikupohjaa nuorten parissa. Nuorten kuulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin on löydettävä nuoria puhuttelevia keinoja. Internet on oiva tapa vastata tähän tarpeeseen, koska se tarjoaa nuorille tutun ja arkisen toiminta- ja vaikuttamisympäristön, Linden sanoo.

- Oulussa asian ydin on ymmärretty jonkin aikaa sitten ja täällä moniammatillinen nuorisotyö on jo viety sosiaalisen median kohtaamispaikkoihin, eli juuri niihin tiloihin, joissa nuoret vapaa-aikanaan viihtyvät.

Verkossa tehtävän moniammatillisen nuorisotyön etuna ovat Lindenin mukaan palvelun luotettavuus, matala kynnys tulla keskustelemaan aroistakin asioista sekä ammattilaisen läsnäolo reaaliaikaisesti.

- Internet tarjoaa keinon myös nuorten äänestysinnokkuuden kasvattamiselle. Pidän erittäin tärkeänä, että verkon kautta tapahtuvan äänestämisen mahdollisuuksia selvitetään ja testataan aktiivisesti. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi tuleekin toteuttamaan Nuorisovaalit -hankkeen kahdeksatta kertaa eduskuntavaalien 2011 alla. Monikanavaisen hankkeen tarkoitus on kasvattaa 13-1 7-vuotiaiden nuorten äänestysaktiivisuutta, nostaa esille nuorille tärkeitä vaaliteemoja ja tarjota sekä kouluille että nuorille välineitä eduskuntavaalien huomioimiseen.

- Verkkoäänestämistä on tarkoitus kokeilla kevään 2011 nuorisovaaleissa, Linden jatkaa.

Lisätietoja:
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, puh. 09 160 77900
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 09 160 77228

Nuorisolain muutosta koskeva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimen koulutuskierros maanantaina 29. marraskuuta 2010, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3, Oulu.