Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nuorten koulutuksen jälkeistä työelämään sijoittumista selvitettiin

Lehdistötiedote   •   Kesä 22, 2011 11:10 EEST

Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen Alueellinen Ennakointi Työkaluksi -hanke teki huhtikuussa 2011 kyselyn vuosina 2008 ja 2009 ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden työelämään sijoittumisesta.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen vuosina 2008 ja 2009 suorittaneista 59 % oli vastaushetkellä vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa tai yrittäjänä. Työttömänä oli 9 % ja jatkokouluttautumaan oli lähtenyt peräti 21 %, heistä noin puolet oli jatkanut opiskelua omalla alla ja puolet oli lähtenyt uudelle alalle. Työhallinnon toimenpiteissä (työvoimakoulutus, työelämävalmennus tms.) oli 5 %. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 80 % oli vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa tai yrittäjänä. Työttömänä oli 5 % vastanneista ja opiskelemassa 7 %. Työhallinnon toimenpiteissä oli vain 1 %. 

Koulutusaloista parhaiten työllisti sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, josta valmistuneita vastaushetkellä 86 % oli työssä ja heikoiten kulttuuriala, josta vain 43 % oli työllistynyt. Nopeimmin omalle alalle työllistyivät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonalan koulutuksen suorittaneet, heistä vähintään kahdeksi kuukaudeksi omalle alalle työllistyi heti valmistumisen jälkeen noin 80 %. 

Työn osa-aikaisuus vaihteli suuresti koulutusaloittain, eniten osa-aikatyötä tehtiin matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (40 %) ja vähiten tekniikan ja liikenteen alalla (5 %). 

Tärkeimpänä työllistymiseen vaikuttaneena seikkana nuoret pitivät koulutusta. Seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat henkilökohtaiset ominaisuudet ja oma aktiivisuus sekä osaamisen markkinointi. Useimmiten työpaikka löytyi ottamalla itse yhteyttä työnantajaan, toiseksi yleisintä oli työpaikan saaminen harjoittelupaikasta. 

Nuoret ilmaisivat kyselyssä myös haluaan kehittää ammatillista osaamistaan ja kielitaitoaan. Erityisesti työttömänä olevat nuoret pitivät tärkeänä kehittää yhteistyötaitoja, esiintymiskykyä ja markkinointitaitoa. 

Kysely tehtiin Internet-kyselynä ja siihen tuli 1134 vastausta, mikä oli 27 % kyselyn saaneista. 

Sijoittumisseuranta 2011 –raportti on saatavissa osoitteesta www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala > ajankohtaista >julkaisut > muut julkaisut tai suoraantästä linkistä (pdf).

Lisätietoja
Ylitarkastaja Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 040 537 0913, paula.hiltunen(at)ely-keskus.fi