Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukeminen vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 21:34 EEST

Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan vuonna 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2011 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan. Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2011 esitetty 8 023 000 euron määräraha nuorten työpajatoimintaan koko maassa.

Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toimivat työpajat jättävät avustushakemuksen Uudenmaan ELY-keskukselle. Hakuaika päättyy 30.11.2010.

Hakuohjeet löytyvät Uudenmaan ELY-keskuksen Internet-osoitteesta: www.ely-keskus.fi/uusimaa >Osaaminen ja kulttuuri > Nuorisotoimi > Nuorten työpajat > Kansalliset työpajat. Se löytyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-osoitteesta: http://www.minedu.fi > Nuoriso > Nuorisotyön avustukset > Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan.

Hakuohjeita on muutettu edellisvuodesta siten, että ehkäisevä päihde- ja huumetyö voi nyt sisältyä hakemukseen.

Hakulomake löytyy ELY-keskuksen Internet-osoitteesta: www.ely-keskus.fi > Elinkeinot, työ, osaaminen ja kulttuuri > Lomakkeet > Nuorisoasiat.

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki.

 

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön vuonna 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset etsivän nuorisotyön tukemiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2011 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan. Valtion talousarvioesityksessä on tarkoitukseen vuonna 2011 esitetty yhteensä 6 650 000 euroa koko maassa.

Etsivän nuorisotyön tukemisen kansallista valtionavustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä viimeistään 30.11.2010.

Hakuohje löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-osoitteesta: http://www.minedu.fi > Nuoriso > Nuorisotyön avustukset > Avustukset etsivään nuorisotyöhön.

Ohjeessa on otettu huomioon 1.1.2011 voimaan tulevat lakimuutokset koskien  nuorisolakia sekä opiskelijavalintarekisterin ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun 5 §:n muuttamista, joissa säädetään muun muassa etsivän nuorisotyön toimeenpanosta kunnissa.

Hakulomakkeen (Lomake 1) voi tulostaa opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta: www.minedu.fi/OPM/Avustukset/lomakkeet.html

 

Lisätietoja:
Nuorten työpajatoiminnan avustukset:

Uudenmaan ELY-keskus/ E-vastuualue/kulttuuriyksikkö:
Suunnittelija Tiina Mattila, p. 050 456 0693 (tiina.mattila(a)ely-keskus.fi)

Ryhmäpäällikkö, sivistystoimentarkastaja Ullrike Hjelt-Hansson,
p. 050 688 11 (ullrike.hjelt-hansson(a)ely-keskus.fi)

 

Etsivän nuorisotyön avustukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén (jaana.wallden(a)minedu.fi)