Nurminen Logistics

Nurminen Logistics Oyj Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 11:36 EET

Muutoksia Nurminen Logisticsin ylimmässä johdossa

Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Paitsola jättää toimitusjohtajan
tehtävät välittömästi yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan yhteisestä
sopimuksesta. Lasse Paitsola on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2007
alkaen. Yhtiön vt. toimitusjohtajana aloittaa yhtiön nykyinen talousjohtaja
Antti Sallila (38). Uuden toimitusjohtajan valintaprosessi on aloitettu.

"Nurminen Logistics on Lasse Paitsolan toimitusjohtajakauden aikana listautunut
menestyksekkäästi pörssiin, ja hän on kehittänyt yhtiön liiketoimintaa
onnistuneesti. Yhtiön nykyinen rakenne ja markkina-asema antavat yhtiölle hyvät
edellytykset siirtyä uuteen kehitysvaiheeseen erityisesti Venäjän
sisämarkkinoiden liiketoiminnan kehittämisessä. Kiitän Lasse Paitsolaa hänen
yhtiön hyväksi tekemästään työstä", sanoo yhtiön hallituksen pitkäaikainen
puheenjohtaja Juha Nurminen.

Nurminen Logisticsin hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja pääomistaja Juha
Nurminen (64) luopuu yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja jatkaa
hallituksen jäsenenä 25.11.2010 alkaen. Hallitus on päättänyt valita
keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi yhtiön hallituksessa vuodesta 2006
alkaen toimineen oikeustieteen kandidaatti Olli Pohjanvirran (43).


NURMINEN LOGISTICS OYJ

Olli Pohjanvirta
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta, p. 040 900 6977.JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com


Nurminen Logistics Oyj
Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten
rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikois- ja
raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta,
vuodesta 1886 saakka. Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi,
Itämeren alue ja Venäjä sekä muut Itä-Euroopan maat. Yhtiön osake on listattuna
NASDAQ OMX Helsingissä.


Source: Millistream