Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nurmonjoen latvajärvien tila edellyttää toimenpiteitä

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 19:23 EEST

Nurmonjoen latvajärvien tila on huolestuttava. Järvien tilaa ovat vuosien varrella huonontaneet monet järvien rannalla ja valuma-alueella tehdyt toimenpiteet. Järvien ravinne- ja kiintoainekuormitus on peräisin niin maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta kuin turvetuotannostakin.

Kaikki Nurmonjoen latvajärvet ovat matalia ja pienetkin tuulet sekoittavat järvien vettä pohjaan asti ja saavat pohjan sedimentissä olevat ravinteet takaisin kiertoon. Lisäksi monessa järvessä on runsas särkikanta, joka osaltaan tehostaa ravinteiden kiertoa ja heikentää järvien tilaa.

Suurinta osaa Nurmonjoen latvajärvistä myös säännöstellään Lapuanjoen tulvahaittojen vähentämiseksi. Osaltaan myös säännöstely lisää järvien ongelmia, vaikka säännöstely toteutetaan lievempänä kuin voimassa olevat vesilain mukaiset luvat sallisivat. Talvella 2011 Nurmonjoen latvajärvet laskettiin uhkaavan tulvatilanteen vuoksi hieman keskimääräistä alemmaksi. Vastuu Nurmonjoen latvajärvien säännöstelystä kuuluu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja käytännössä säännöstelyä hoitaa voimayhtiö.

Viime talvena happi loppui useasta Nurmonjoen latvajärvestä.  Kuormituksen lisäksi happiongelmat johtuivat aikaisin alkaneesta talvesta ja paksusta jääpeitteestä matalissa järvissä. Osa järvistä (Iso Vehkajärvi, Putulanjärvi ja Kuotesjärvi) kärsi myös kalakuolemista, jotka havaittiin jäiden lähdettyä.

Nurmonjoen latvajärvien tilan parantaminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Järvien tilaa ei voi saada kuntoon yksittäisen tahon toimenpiteillä, vaan kaikkien alueen toimijoiden yhteistyötä tarvitaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valmistelee säännöstelyn muutosta ja alueella tehdään asiaan liittyviä selvityksiä. Lisäksi ELY-keskus on tarjonnut alueen toimijoille (Alavuden kaupunki ja järvitoimikunnat) mahdollisuutta yhdistää säännöstelyn muutoksen suunnittelun myös järvien kunnostuksen suunnittelun edellyttäen, että asiaan saadaan myös paikallista panostusta. Säännösteltyjä Nurmonjoen latvajärviä koskeva osapuolten neuvottelu pidetään alkukesästä ja tämän jälkeen päätetään, missä järjestyksessä suunnittelussa edetään. Vesistöjen tilan paranemisen kannalta ranta-alueiden asukkaiden aktiivinen toiminta ja kaiken vesistöön tulevan kuormituksen vähentäminen on keskeisen tärkeää.

Lisätietoja:                    

  • Liisa Maria Rautio, puh. 0400 565471
  • Jenni Mäkelä, puh. 040 5594151
  • Sari Yli-Mannila, puh. 0400 675523