Nordens välfärdscenter

Ny publikation: Alkoholopinioner i Norden

Lehdistötiedote   •   Tammi 10, 2014 11:01 EET

Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Under de senaste trettio åren har det ändå skett betydande förändringar i alkoholpolitiken, bland annat på grund av EU och övriga ekonomiska, politiska och sociala frågor. Alkoholen har gjorts mer lättillgänglig, alkoholpriserna har sänkts samtidigt som alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade skadorna har ökat.

I vår nya publikation Alkoholopinioner i Norden tar vi reda på hurdan alkoholpolitisk linje nordborna vill ha. Vi söker också svar på hur de ovannämnda förändringarna påverkar befolkningens opinioner och hur olika parter går till väga för att få sin röst hörd gällande till exempel pris, reklam och tillgänglighet.

Det går sannolikt inte att hitta en enskild orsak till varför majoriteten av nordborna vill se en mer restriktiv alkoholpolitik. Högre alkoholkonsumtion verkar leda till ett strängare opinionsklimat i samhället och fler människor vill ha restriktivare alkoholpolitiska åtgärder. De alkoholrelaterade skadorna är också mer synliga i dagens samhälle. En större del av befolkningen har upplevt alkoholens avigsida genom sitt eget eller någon annans drickande eller via medierna.

En annan förklaring kan vara en förändring av värderingar och attityder. Opinionerna kan också ha ändrats eftersom människor i dagens läge bättre känner till effekterna av kontrollåtgärderna men enligt forskarna bör detta undersökas ytterligare för att bekräftas.

Ladda ner och beställ publikationen här!

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.