Nordens välfärdscenter

Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2015 17:40 EEST

Vad ska de nordiska länderna fokusera på för att säkra en god och trygg äldreomsorg? Vilka olika system har man för att styra kvaliteten inom äldreomsorgen? Det är några av frågorna som tas upp i Nordens Välfärdscenters nya publikation "Når fortiden er længere end fremtiden".

Nordens Välfärdscenter har gjort en kartläggning av hur de nordiska länderna och självstyrelseområden arbetar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Resultaten presenteras nu i den första av sammanlagt två rapporter vars syfte är att sammanställa kunskap och exempel på bra praxis.

Incitament för att förbättra kvaliteten

Rapporten "Når fortiden er længere end fremtiden" är skriven med bakgrund i forskaren Avedis Donabedians uppdelning av begreppet kvalitet i struktur-, process- och resultatkvalitet. Rapporten lyfter bland annat fram de offentliga regelverken i förhållande till nationella och lokala standarder och överordnade kvalitetsmål. Dessutom kartläggs vilka incitament det finns för att motivera kommunerna och leverantörer att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. En annan viktig fråga är hur data utnyttjas för att utveckla kvalitetsindikatorer.

I rapporten rekommenderar Nordens Välfärdscenter att det grundas ett nordiskt kvalitetsnätverk som fokuserar på nordiskt samarbete om kvalitetsstandarder och indikatorer inom äldreomsorgen.

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.