Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Oikaraisen sillan rakentaminen

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 00:11 EET

Oikaraisen sillan rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa tietöillä ja sillan maatukien rakentamisella. Sillanrakennustyö on edennyt niin, että kannen valuun päästäneen marraskuun lopussa. Valaminen tähän aikaan vuodesta vaatii sääsuojan ja jälkilämmityksen.  

Tavoitteena on, että liikenne sillan yli voidaan ohjata ennen kuluvan vuoden loppua. Sillalla on vielä senkin jälkeen paljon töitä, joista suurin on vesieristyksen rakentaminen ja päällystäminen. Silta on valmis kaikkine viimeistelytöineen viimeistään elokuussa 2011. Sillan rakennusaikataulu on kireä ja se vaatinut rakentajilta osaamista ja tehokasta toimintaa. 

Lossiliikenne jouduttiin lopettamaan 8.11. kun ilma kylmeni ja joen jäätyminen ja virran mukana tuleva suppo vaikeuttivat lossin liikkumista. Liikenne joutuu nyt viimeisen kerran kiertämään kelirikon vuoksi. Jääolosuhteet lossipaikalla muuttuvat nopeasti. Tästä syystä jäätien tekeminen on aikaisempien kokemusten mukaan usein ongelmallista. Jäätien liikenteelle avaaminen voi kestää vuodenvaihteen ylikin. Sillan valmistuessa vuoden loppuun mennessä, jäätietä ei enää kannata tehdä lainkaan.   

Sillan rakentamista on jonkin verran hidastanut vaikeudet Koskenkylän puoleisen välituen perustuksissa. Ilmeisesti sodan loppuvaiheessa räjäytetyn sillan rakenteiden jäännöksiä on lentänyt tälle kohtaa ja peittynyt pohjaan, mikä vaikeutti perustamistyötä. Myös veteen kohdistuvien töiden aloittaminen viivästyi aiotusta hieman koska ympäristöluvan käsittely kesti tavanomaista pitempään. Vesialueeseen kohdistuvia töitä voitiin aloittaa vasta pääsiäisen jälkeisellä viikolla.  

Hankkeeseen kuuluva Kuusamon tien varteen rakennettava kevyen liikenteen väylä on vähäisiä viimeistelytöitä vaille valmiina.   

Hankkeeseen liittyviä tunnuslukuja:
Kustannusarvio tieyhteyksineen 8,1 milj. euroa, sisältää ALV:n
Viisiaukkoinen jännitetty betonipalkkisilta, kokonaispituus 281 m, aukot 43,50 m + 55,00 m+ 73,00 + 55,00+ 43,50 m
Sillan leveys 11,25 m, mikä sisältää kevyen liikenteen kaistan

Lisätietoja:
Lapin ELY-keskus:  Juha Koivumaa, puh. 0400 142 307 ja Kalevi Luiro
puh. 0400
395 077
Destia Oy:  Asko Viitala, puh.0400 168 026 ja Risto Perttula, puh. 0400-284 329