Valtioneuvosto

Oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden määrä jatkoi kasvuaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 10:40 EET

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1843 kantelua, mikä on 81 kantelua enemmän kuin vuonna 2009. Kansalaiset tekivät poliisiviranomaisten toimista 296 kantelua, joka oli suurin kanteluryhmä viime vuonna. Toiseksi eniten kansalaiset kirjoittivat sosiaali- ja terveydenhuollosta ja näitä kirjoituksia kirjattiin 291 kappaletta. Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat yleisiä tuomioistuimia (244 kantelua) ja kunnallisviranomaisia (160 kantelua).

Viime vuonna ratkaistiin kaikkiaan 1853 kantelua. Tutkituista kanteluista annettiin 9 tapauksessa huomautus ja 150 tapauksessa käsitys tai ohje. Rangaistustuomioita tarkastettiin 6368 kappaletta. Tarkastusten perusteella nostettiin 1 syyte, annettiin 2 huomautusta, 33 käsitystä tai ohjetta ja yksi kirjallinen lausunto.

Oikeuskansleri valvoo myös valtioneuvoston, sen jäsenten ja tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta. Oikeuskansleri oli läsnä 72 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 44 presidentin esittelyssä. Valtioneuvoston yleisistunnoissa käsiteltiin viime vuonna 1676 asiaa ja presidentin esittelyissä 914 asiaa. Oikeuskansleri tarkistaa yhdessä oikeuskanslerinviraston virkamiesten kanssa etukäteen valtioneuvoston yleisistunnon ja presidentin esittelyjen ratkaisuehdotusten esittelylistat liitteineen.

Tarkastus- ja tutustumiskäyntejä tehtiin viime vuonna 30.

Tarkemmat tilastotiedot on nähtävillä viraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.okv.fi/suomi/ok42cf.htm