Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM ottaa kantaa nuorisopolitiikkaa koskeviin näkemyksiintiedote

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2010 11:59 EET

Tämän päivän 3. marraskuuta 2010 YLE:n uutisessa arvosteltiin hallituksen nuorisopolitiikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuo oman näkökulmansa uutiseen.

Uutisessa haastatellut nuorisojärjestöjen edustajat kiittelevät enimmäkseen nuorisotyöttömyyden hoitoa, mutta toisaalta kuvaavat sitä "laastarilla paikkailuksi" ja "tulipalojen sammutteluksi". Uutisessa mainittiin myös, että toimenpiteitä on ollut, mutta ongelmiin on reagoitu vuosi-puolitoista liian myöhään. Muita näkökulmia olivat, että "ongelmat ehdittiin päästää räjähtämään" ja että "rakenteelliset muutokset puuttuvat". Lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen nuorten peruspalveluista nuorisotyön alueella oltiin huolestuneita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimien osalta voidaan todeta seuraavaa:

• Nuorisotyön rahoitus on hallituskaudella kasvanut 46 prosenttia. Vuonna 2011 rahoitus on yhteensä 59 miljoonaa euroa, korotus vuodesta 2007 on 19 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi täydentävässä talousarviossa on suunnattu 3 miljoonaa euroa nuorisotyölle.

• Vuosina 1993 - 94 nuorisotyöttömiä oli vuositasolla 97 000. Viime vuosina nuorisotyöttömyyden kehitys on ollut seuraava: 2008: 22 550, 2009: 34 700 ja 2010 (arvio) 33 700. Viimeisimmät nuorisotyöttömyysluvut syyskuulta 2010 olivat 29 200, mikä on 4700 vähemmän kuin vuonna 2009. Nuorisotyöttömyys on alentunut 14 % kun yleinen työttömyys on laskenut samaan aikaan 8,5 %.

• Kun loppuvuodesta 2008 työttömyystilanne heikkeni nopeasti, reagoitiin siihen nuorten työpajatoiminnassa nopeasti ja työpajapaikkojen määrää kasvatettiin 8600:sta 11 300:aan. Samalla lisättiin nuorten työpajatoiminnan rahoitusta budjetissa. Vuoden 2010 talousarvioon sekä vuoden 1. lisätalousarvioon lisättiin työllistämismäärärahoja merkittävästi: nuorten kesätyöllistämiseen 5,1 milj.euroa veikkausvoittovaroista ja budjettivaroista käytettiin nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön yhteensä lähes 17 milj. euroa. Toisin sanoen hallitus reagoi nuorisopolitiikan alueella niin nopeasti kuin se talousarvio- ja lisätalousarviokäytäntöjen mukaan on mahdollista.

• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman myötä lapsi- ja nuorisopolitiikka on ehkä ensimmäistä kertaa maamme historiassa politiikan keskiössä.

• Nuorisolain 1.1.2011 voimaan tulevilla muutoksilla pyritään tukemaan ennaltaehkäisevien tukirakenteiden luomista kuntiin. Laissa säädetään monialaisesta viranomaisyhteistyöstä, etsivästä nuorisotyöstä sekä siihen liittyvästä nuoria koskevien tietojen luovuttamisesta. Tämä on merkittävä rakenteellinen uudistus, jolla pyritään parantamaan lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja.

• Etsivää nuorisotyötä tuettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, jolloin noin 54 työparia tavoitti 2000 yhteiskunnan palvelujen ulkopuolella olevaa nuorta ja ohjasi heistä 1450 eri toimenpiteisiin. Vuonna 2009 toiminnan tulokset olivat 3400 tavoitettua nuorta ja 2400 eri toimenpiteisiin ohjattua. Tällä hetkellä toiminta on laajentunut 192 kuntaan (56%), joissa toimii 6,85 milj. euron tuella 232 etsivää nuorisotyön tekijää.

• Kuntien nuorisotyöhön osoitetaan valtionosuutta noin 8 milj. euroa. Lisäksi nuorisotyömäärärahoista osoitetaan kunnille erilaisia kohdeavustuksia noin 22 milj. euroa. Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta sekä yleensä haja-asutusalueiden nuorten kannalta on käynnistetty lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukijärjestelmä, joka täydentää koulujen kerhotoiminnan tukijärjestelmää nuorten vapaa-aikana.

• Kuntaliitokset ovat parantaneet jossain määrin pienten liitoskuntien nuorten mahdollisuuksia päästä tieto- ja neuvontapalvelujen sekä työpajatoiminnan piiriin.

Nuorten terveyteen ja mielenterveyspalveluihin liittyvät asiat ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa.

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Marcus Rantala, 050-3547159
- nuorisoyksikön johtaja Kimmo Aaltonen, 040-5576638.