OKMETIC OYJ

OKMETIC LUOVUTTAA 125 390 YHTIÖN HALLUSSA OLEVAA OMAA OSAKETTA OSANA YHTIÖN

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 22:53 EET

Okmetic Oyj luovuttaa yhteensä 125 390 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta
osana yhtiön johtoryhmän osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka
perustamisesta yhtiö on antanut pörssitiedotteen 11.2.2010. Kaikki annettavat
osakkeet suunnataan yhtiön johtoryhmän jäsenille osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen.

Okmeticin hallitus päätti 11.2.2010 yhtiön johtoryhmän tulosperusteisesta
osakepalkkio-ohjelmasta vuosille 2010 ja 2011 osana konsernin kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. Okmeticin hallitus on tänään vahvistanut ohjelman
ensimmäiseltä ansaintakaudelta 1.1. - 31.12.2010 maksettavat palkkiot, jotka
määräytyivät ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella.

Osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksetaan yhtäältä Okmeticin osakkeina ja
toisaalta verot kattavana rahaosuutena.

Okmeticin ylimääräinen yhtiökokous on 6.11.2008 valtuuttanut hallituksen
luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mm. maksuttomalla suunnatulla
osakeannilla.

Yhtiön hallitus on tänään myöntänyt osakepalkkio-ohjelman piiriin kuuluville
henkilöille ohjelman ehtojen mukaan määräytyvät osakepalkkiot suunnatulla
maksuttomalla osakeannilla, joka käsittää yhteensä 125 390 yhtiön hallussa
olevaa omaa osaketta. Suunnattu maksuton osakeanti toteutuu täysimääräisenä,
koska siihen ei liity vastasuorituksia. Osakkeet tuottavat osakasoikeudet, kun
osakkeenomistaja on saanut osakkeet haltuunsa. Osakeanti ei vaikuta yhtiön
osakepääomaan. Osakeannin jälkeen yhtiön hallussa on 77 854 omaa osaketta.
Osakepalkkio-ohjelman perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään
kaksi vuotta kunkin palkkiosuorituksen jälkeen. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan
on pidettävä vähintään puolet osakepalkkiona saamistaan osakkeista niin kauan
kuin hän on yhtiön palveluksessa. Mikäli ohjelmaan osallinen henkilö ei enää ole
yhtiön palveluksessa, hänen ohjelmaan perustuvat oikeutensa lakkaavat. Ohjelman
piirissä olevat henkilöt voivat vaihtua ohjelman kuluessa.
Johtoryhmän jäsenille suunnatun osakepalkkio-ohjelman lisäksi Okmeticissa on
käytössä ylimmälle johdolle suunnattu osakeomistusohjelma.

OKMETIC OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.okmetic.com">www.okmetic.com
LYHYESTI OKMETICISTA
Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: http://www.okmetic.com">www.okmetic.com
OKMF0511:
http://http://hugin.info/132025/R/1489673/425182">http://hugin.info/132025/R/1489673/425182pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Okmetic Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1489673]

Source: Millistream