Olvi Oyj

Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

Lehdistötiedote   •   Huhti 28, 2016 09:00 EEST

Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho 28.4.2016 osavuosikatsauksessa: 

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat hieman ja liikevoitto ja tilikauden tulos paranivat.

Suomessa viime vuoden toisella puoliskolla alkanut positiivinen tuloskehitys jatkui myös tammi-maaliskuussa. Myyntivolyymi kasvoi selkeästi ja markkinaosuus vahvistui. Liikevoitto parani edellisvuoteen verrattuna, mihin vaikutti myynnin onnistumisen lisäksi kustannus¬säästöt.

Baltian alkuvuosi on käynnistynyt kokonaisuutena hyvin. Viron kannattavuus on hyvällä tasolla ja yhtiö jatkaa aktiivista ja innovatiivista tuotekehitystä. Latvian kannattavuutta on pystytty parantamaan suunnitelmien mukaisesti ja liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Liettuan markkinaan ja alkuvuoden myyntiin on vaikuttanut negatiivisesti maassa ensimmäisellä kvartaalilla käyttöönotetun uuden panttijärjestelmän alkuvaiheen haasteet. Muutoin Liettuan liiketoiminta eteni suunnitelmien mukaisesti. Tulos säilyi viime vuoden tasolla.

Valko-Venäjän tilanne on muita yksiköitä haastavampi. Valko-Venäjän valuutta devalvoitui edelleen viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna ja valuuttakurssiero oli erityisen merkittävä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, valuutan ollessa noin 40 prosenttia heikompi euroon verrattuna kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Tulos jäi edellis¬vuodesta erityisesti kvartaalin alkupuolella. Toimintaympäristön odotetaan säilyvän haastavana, mutta haemme tulosparannusta sekä kustannussäästöin että myynnillisin toimenpitein panostamalla muun muassa vientiin Venäjälle.

Alkuvuoden hyvän tuloskehityksen lisäksi myös muut taloudelliset tunnusluvut kehittyivät positiivisesti. Liiketoiminnan rahavirta oli edellisvuotta selkeästi parempi, konsernin oma pääoma vahvistui ja velkaantuneisuus laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuun investoinnit ovat suunnitellusti edellisvuotta pienemmät. Alkuvuoden merkittävin investointi on Liettuan varaston laajennus, minkä avulla pystymme saamaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Viime vuosien investointien sekä prosessien kehittämisen myötä olemme pystyneet merkittävästi tehostamaan tuotannon ja logistiikan toimintaa. Tämä mahdollistaa myyntivolyymin kasvun sekä sujuvan ja kustannustehokkaan toiminnan myös kesän sesongissa.

Olvi Oyl:n pörssitiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Olvi Oyj on Olvi-konsernin emoyhtiö. Olvin panimo sijaitsee Suomessa Iisalmessa. Lisäksi Olvilla on tytäryhtiö Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Olvi on ainoa itsenäisenä suomalaisena 1800-luvulta säilynyt panimo. Suomalainen Olvi luo positiivisia makunautintoja. Olvi on valmistanut juomia jo 137 vuoden ajan Iisalmessa, ja nykyisin yhtiö toimii paikallisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Baltian maissa.