Valtioneuvosto

Omavalvontasuunnitelma ulkomaanliikenteen alkoholin myynnille

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:23 EEST

Alkoholin myyntiin ja anniskeluun Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa junissa, laivoissa ja lentokoneissa ehdotetaan pieniä muutoksia. Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivissä junissa anniskelu olisi jatkossa mahdollista myös muualla kuin ravintolavaunussa. Lisäksi alkoholia saisi anniskella myös satamassa olevassa laivassa. Ulkomaanliikenteessä alkoholijuomia myyvältä yrittäjältä edellytettäisiin omavalvontasuunnitelman tekemistä. Samalla alkoholin myyntiä ja anniskelua ulkomaanliikenteessä koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle perustuslain nykyisten vaatimusten mukaisesti. Säännösten sisältö pysyisi pääosin samana. Alkoholijuomien myynti ja anniskelu ulkomaanliikenteessä edellyttää, että yrittäjä tekee toiminnasta ilmoituksen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Jatkossa ilmoitukseen olisi liitettävä omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma olisi yrittäjän omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa varten laatima kirjallinen ohje myynnin valvonnan ja järjestyksenpidon toteuttamisesta. Samat säännöt koskisivat myös alkoholijuomien myyntiä lentokentillä maasta lähteville matkustajille. Omavalvontasuunnitelma ei sisältäisi uusia velvoitteita, vaan se tukisi jo nykyisen lain velvoitteiden noudattamista. Sen tarkoitus on tehostaa sekä yrittäjän omaa että viranomaisvalvontaa. Erityisen tärkeää on, ettei alkoholia myydä alaikäisille. Vastaavanlaista omavalvontasuunnitelmaa edellytetään jo tällä hetkellä tupakkaa myyviltä elinkeinonharjoittajilta. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 21. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Lisätietoa hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, p. 09 160 73787, etunimi.sukunimi@stm.fi Muualla palvelussamme http://www.stm.fi/hyvinvointi/paihdehaitat/alkoholipolitiikka