Veritas Eläkevakuutus

Onnistunut allokointi toi erinomaisen sijoitustuloksen

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:30 EEST


  • Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat kokonaista 8,2 % ajanjaksolla tammi–syyskuu 2010
  • Maksutulo kasvoi 3,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna
  • Yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään: vakavaraisuusaste oli 26,0 % syyskuun 2010 lopussa
  • Toiminnan tehokkuutta mittaava hoitokustannusprosentti oli 83,1

Veritas Eläkevakuutus saavutti hienon sijoitustuloksen vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiön sijoitukset tuottivat yhteensä 8,2 %. Noteerattujen osakkeiden osuuden lisääminen sijoitussalkussa oli onnistunut allokointipäätös, sillä ne toivat 13,8 %:n tuoton. Myös korko- ja kiinteistösijoitukset tuottivat erittäin hyvin: ensin mainitut 6,6 % ja jälkimmäiset 6,2 %.

Yhtiön sijoitussalkun arvo oli syyskuun 2010 lopussa reilut 2 miljardia euroa.

”Monien länsimaisten valtioiden erittäin korkean velkaantumisasteen vuoksi talouden heilahtelut voimistuvat jatkossa tuntuvasti ja samalla kasvuvauhti jää pitkällä aikavälillä alhaiselle tasolle. Näyttää siltä, että epävarmuus ja heikentyneet kasvuodotukset pitävät korkoja alhaalla pidemmän aikaa. Ottaen huomioon tämän ympäristön ja pääomamarkkinoiden arvostustasot päätimme lisätä osakkeiden osuutta – mikä nyt kolmannen vuosineljänneksen aikana on kantanut hedelmää”, Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja Staffan Sevón analysoi.

”Samanaikaisesti olemme pitäneet kiinteistöjen osuuden korkeana, mikä on auttanut tasapainottamaan tuottoja. Suhtaudumme edelleen myönteisesti asuntoihin sekä vakaille ja maksukykyisille yrityksille vuokrattuihin kiinteistöihin, ennen kaikkea vaihtoehtona vastaavien yhtiöiden yritysobligaatioille.”

Maksutulon nousu jatkuu

Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 3,4 % ajanjaksolla tammi–syyskuu 2010, viime vuoden vastaavan ajanjakson 271,0 miljoonasta eurosta 280,3 miljoonaan euroon.

”Lisäys johtuu osittain siitä, että me vakuutamme nyt isompia yrityksiä kuin vuosi sitten. Mutta osittain se johtuu myös siitä, että yksittäisten asiakasyritystemme työntekijöilleen maksamat palkkasummat ovat kasvaneet. Palkkasummien kasvu on tietysti ilahduttava merkki työllisyyden ja Suomen talouden kannalta. Se viittaa siihen, että yritykset ovat taas alkaneet palkata lisää työvoimaa”, sanoo Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman.

Yhtiön vakuuttama TyEL-palkkasumma oli syyskuun 2010 lopussa 1,4 miljardia euroa. Samaan ajankohtaan viime vuonna palkkasumma oli 1,3 miljardia euroa.

Vakaata ja tehokasta toimintaa

Veritas Eläkevakuutuksen vakavaraisuus vahvistui vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiön toimintapääoma kasvoi hyvän sijoitustuloksen ansiosta viime vuodenvaihteen 333,5 miljoonasta eurosta 428,6 miljoonaan euroon syyskuun 2010 lopussa. Vakavaraisuusaste oli 26,0 % eli 2,6-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman vakavaraisuussääntöihin tehtyjä lievennyksiä vakavaraisuusaste olisi ollut noin 21,0 % eli 2,1-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Yhtiön kokonaistulos oli 99,8 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on jatkunut tehokkaana, mistä asiakkaat hyötyvät isompien asiakashyvitysten muodossa. Hoitokustannusprosentti putosi 83,1 %:iin.

Tuloskatsauksen 1–9/2010 tietoja ei ole tilintarkastettu.


VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet
Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–9/2010 (pdf)

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja, Staffan Sevón, puh. 010 550 1899, 040 772 7834

Lähettäjä
Tiedottaja Elina Saarinen, puh. 010 550 1932, 045 134 0603

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin laki työeläkkeestä tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.