Pohjola Pankki

OP-eläkesäästön kulut laskevat

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 01:36 EEST

Osuuspankin pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetun ps-tilin, OP-eläkesäästön, kulut
laskevat ja hinnoittelurakenne muuttuu. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.10.
Muutos koskee uusien sopimusten lisäksi myös vanhoja sopimuksia.

OP-Pohjola-ryhmän uuden hintasuosituksen mukaan OP-eläkesäästön kuluina peritään
asiakkaalta vain vastaavat kulut kuin sijoitettaessa suoraan rahastoihin,
talletuksiin, osakkeisiin tai muihin arvopapereihin. OP-eläkesäästö tuotiin
markkinoille 1.4.2010 ja alkuvaiheessa hinnoittelu perustui vuotuiseen
hoitokuluun, joka kattoi myös esimerkiksi arvopaperien säilytyspalkkiot.
Hoitokulu oli 0,4 prosenttia säästetystä pääomasta.

Uudessa hinnoittelumallissa ei peritä enää erillistä hoitopalkkiota ps-tilistä.
Asiakas maksaa tästä lähtien rahastoissa normaalit merkintä-, vaihto- ja
lunastuspalkkiot. Mikäli asiakkailla on osakkeita tai muita arvopapereita, hän
maksaa 1,5 euron säilytyspalkkion kuukaudessa. Tänä vuonna OP-eläkesäästön
avaavat asiakkaat saavat 12 kuukauden säilytykset ilmaiseksi.

Hintamuutoksen jälkeen OP-eläkesäästö on aiempaa edullisempi kaikille
asiakkaille riippumatta sijoitettavan varallisuuden määrästä, sijoitustyylistä
tai -aktiivisuudesta.

-Osuuspankit ovat asiakkaidensa omistamia ja haluamme varmistaa, että pystymme
tarjoamaan heille kaikkiin tarpeisiin ehdottomasti kilpailukykyiset palvelut,
pankinjohtaja Mika Kivimäki perustelee muutosta.

-OP-Pohjola-ryhmän alkukesästä julkaistun sijoittajabarometrin mukaan
suomalaiset pitävät eläkesäästämistä tarpeellisena, mutteivät pidä sitä vielä
itselleen ajankohtaisena. Haluamme kannustaa asiakkaitamme pitkäaikaiseen
säästämiseen ja tarjoamme siihen hyviä vaihtoehtoja, Kivimäki jatkaa.

OP-bonusasiakas voi käyttää rahastojen merkintäpalkkioiden ja arvopaperien
säilytyspalkkioiden maksamiseen pankkiasioinnista kertyviä OP-bonuksia. Lisäksi
OP-eläkesäästön kautta tehdyt sijoitukset tileihin ja rahastoihin kerryttävät
bonuksia normaalisti.

OP-eläkevakuutuksen ehdot eivät muutu tässä yhteydessä ja se säilyy
osuuspankkien valikoimassa OP-eläkesäästön rinnalla. Asiakkaat voivat valita
omien tarpeidensa mukaisesti kumman tahansa. Lisäksi säästöjä voi siirtää
OP-eläkevakuutuksen ja OP-eläkesäästön välillä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus
uusista ps-tileistä on ollut alkuvuonna noin 25 prosenttia, kaikista uusista
eläkesäästämissopimuksista, eläkevakuutuksen mukaan lukien, markkinaosuus on
ollut noin 35 prosenttia.

Vuoden alussa voimaan tullut uusi ps-laki toi vapaaehtoisesta yksilöllisestä
eläkevakuutuksesta tutun verokohtelun myös muuhun sidottuun
pitkäaikaissäästämiseen. OP-eläkesäästö on kyseisen lain mukainen sidotun ja
verotuetun eläkesäästämisen tuote. Säästäjä voi maksaa erityiselle
pitkäaikaissäästämisen tilille varoja siten, että maksetut summat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia tietyin laissa olevin rajoituksin. Tilin kautta
varat voidaan edelleen sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, talletuksiin ja
joukkovelkakirjalainoihin. OP-eläkesäästön sijoituskohteita voi vaihtaa
säästämisaikana ilman veroseuraamuksia. Lisäksi talletusten ja joukkolainojen
korot sekä osingot ovat säästöaikana verovapaita. Eläkesäästäjä voi aloittaa
varojen noston saavutettuaan työeläkelain mukaisen eläkeiän, joka on tällä
hetkellä 63 vuotta. Nostettuja eläkkeitä verotetaan pääomatulona.
Eläkesäästäminen ei vaikuta lakisääteisen työeläkkeen määrään tai karttumiseen.


LISÄTIETOJA:
Pankinjohtaja Mika Kivimäki, OP-Keskus, puh. 010 25 22735

[HUG#1444477]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug