Pohjola Pankki

OP-Pohjola-ryhmän sijoittajabarometri 25.11.2010: Joka neljäs varautuu työskentelemään vielä eläkkeellä

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 01:22 EET

Suomalaiset pitävät eläkepäiviin varautumista tärkeänä, mutta kuitenkin joka
neljäs suomalainen uskoo työskentelevänsä vielä eläkkeelläkin. Tämä selvisi OP-
Pohjola-ryhmän sijoittajabarometrissä, jota varten haastateltiin tuhat
suomalaista.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää tärkeänä varautua säästämällä eläkepäiviä
varten, ja vain 16 % vastaajista uskaltaa luottaa ainoastaan työeläkkeeseen
tärkeimpänä eläkeiän toimeentulonaan. Työeläkkeen lisäksi tärkeimpänä
toimeentulon lähteenä pidetään eläkkeellä vapaaehtoista eläkesäästämistä tai
muita säästöjä.

Kuitenkin yli puolet, 61 % suomalaisesta kokee, ettei ole riittävästi varautunut
eläkepäiviinsä taloudellisesti. Joka neljäs (27 %) suomalainen valmistautuukin
työskentelemään vielä eläkeiässä. Lähes yhtä moni tukee eläkeajan toimeentuloaan
perinnöllä, hieman harvempi suunnittelee saavansa lisätuloa oman asunnon
myynnillä.

Vain yksi kymmenestä pitää itseään sijoittajana

Suomalaiset kotitaloudet ilmoittavat, että heillä jää säästöön keskimäärin 407
euroa kuussa. Kyselyyn vastanneista 89 % pitää itseään mieluummin säästäjänä
kuin sijoittajana.

Itseään säästäjänä pitävä on tyypillisimmin nainen ja toimihenkilö. Hänen
säästämisen tavoitteissaan korostuu yllättävien rahantarpeiden, lomamatkan tai
kodin hankintojen varalle säästäminen. Tärkein tietolähde hänelle on pankin
sijoitusneuvoja.

Itseään sijoittajana pitävä on tavallisimmin nuori, alle 25-vuotias mies ja
yrittäjä. Hänen säästämis- ja sijoittamistavoitteenaan korostuu asunnon
hankinta, auto tai varallisuuden kartuttaminen. Luontevin tietolähde
sijoitusasioissa hänelle on internet. Sijoittaja näkee talouden kehityksen
yleisesti positiivisemmin kuin säästäjä.

Tuottohakuisia suomalaisista on vain 9 %. Yli 90 % kansalaisista pitää itseään
maltillisena, varovaisena tai hyvin varovaisena sijoittajana.

Asuntojen hintojen uskotaan vielä nousevan

Reilu puolet suomalaisista (56 %) uskoo, että asuntojen hinnat vielä nousevat
nykytasosta. Vuosi sitten vastaava luku oli 43 %. Korkotason nousua odottaa nyt
68 % suomalaisista, kun vuosi sitten tähän uskoi alle puolet, 47 %, vastaajista.
Osakekurssien nousuun luottaa 45 %.

Työttömyyden kasvuun Suomessa uskoo enää 26 % vastaajista, kun vuosi sitten
vastaava luku oli 66 %.

OP-Pohjola-ryhmän sijoittajabarometri tuottaa tietoa kotitalouksien
säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimusta on toteutettu nyt 16 kertaa
vuodesta 2003 lähtien. Taloustutkimus Oy haastatteli lokakuussa yhteensä 1004
iältään 15-74-vuotiasta kotitalouden talous- ja finanssiasioista vastaavaa
henkilöä.

Lisätietoja: Pankinjohtaja Mika Kivimäki, OP-Keskus, puh. 010 252 2735[HUG#1465505]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug