OP-Pohjola-ryhmä

OP-Pohjola-ryhmän sijoittajabarometri 25.11.2010: Joka neljäs varautuu työskentelemään vielä eläkkeellä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:15 EET

Suomalaiset pitävät eläkepäiviin varautumista tärkeänä, mutta kuitenkin joka neljäs suomalainen uskoo työskentelevänsä vielä eläkkeelläkin. Tämä selvisi OP-Pohjola-ryhmän sijoittajabarometrissä, jota varten haastateltiin tuhat suomalaista.
Kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää tärkeänä varautua säästämällä eläkepäiviä varten, ja vain 16 % vastaajista uskaltaa luottaa ainoastaan työeläkkeeseen tärkeimpänä eläkeiän toimeentulonaan. Työeläkkeen lisäksi tärkeimpänä toimeentulon lähteenä pidetään eläkkeellä vapaaehtoista eläkesäästämistä tai muita säästöjä.
Kuitenkin yli puolet, 61 % suomalaisesta kokee, ettei ole riittävästi varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti. Joka neljäs (27 %) suomalainen valmistautuukin työskentelemään vielä eläkeiässä. Lähes yhtä moni tukee eläkeajan toimeentuloaan perinnöllä, hieman harvempi suunnittelee saavansa lisätuloa oman asunnon myynnillä.
Vain yksi kymmenestä pitää itseään sijoittajana
Suomalaiset kotitaloudet ilmoittavat, että heillä jää säästöön keskimäärin 407 euroa kuussa. Kyselyyn vastanneista 89 % pitää itseään mieluummin säästäjänä kuin sijoittajana.
Itseään säästäjänä pitävä on tyypillisimmin nainen ja toimihenkilö. Hänen säästämisen tavoitteissaan korostuu yllättävien rahantarpeiden, lomamatkan tai kodin hankintojen varalle säästäminen. Tärkein tietolähde hänelle on pankin sijoitusneuvoja.
Itseään sijoittajana pitävä on tavallisimmin nuori, alle 25-vuotias mies ja yrittäjä. Hänen säästämis- ja sijoittamistavoitteenaan korostuu asunnon hankinta, auto tai varallisuuden kartuttaminen. Luontevin tietolähde sijoitusasioissa hänelle on internet. Sijoittaja näkee talouden kehityksen yleisesti positiivisemmin kuin säästäjä.
Tuottohakuisia suomalaisista on vain 9 %. Yli 90 % kansalaisista pitää itseään maltillisena, varovaisena tai hyvin varovaisena sijoittajana.
Asuntojen hintojen uskotaan vielä nousevan
Reilu puolet suomalaisista (56 %) uskoo, että asuntojen hinnat vielä nousevat nykytasosta. Vuosi sitten vastaava luku oli 43 %. Korkotason nousua odottaa nyt 68 % suomalaisista, kun vuosi sitten tähän uskoi alle puolet, 47 %, vastaajista. Osakekurssien nousuun luottaa 45 %.
Työttömyyden kasvuun Suomessa uskoo enää 26 % vastaajista, kun vuosi sitten vastaava luku oli 66 %.
OP-Pohjola-ryhmän sijoittajabarometri tuottaa tietoa kotitalouksien säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimusta on toteutettu nyt 16 kertaa vuodesta 2003 lähtien. Taloustutkimus Oy haastatteli lokakuussa yhteensä 1004 iältään 15-74-vuotiasta kotitalouden talous- ja finanssiasioista vastaavaa henkilöä.
Lisätietoja: Pankinjohtaja Mika Kivimäki, OP-Keskus, puh. 010 252 2735