OP-Pohjola-ryhmä

OP-Pohjolan kysely: Joka neljäs haluaa selkeämpää taloustietoa

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 14:57 EEST

Joka neljäs suomalainen on sitä mieltä, että rahaan ja talouteen liittyvistä asioista ei kerrota tai uutisoida riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Talousasioita seuraa säännöllisesti kolmannes aikuisväestöstä, suurin osa kuitenkin silloin tällöin tai ei ollenkaan.

- Hyvä uutinen on, että yli puolet, noin 60 prosenttia kyselyymme vastanneista pitää talousasioiden tuntemista tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Alle kymmenesosa ei pidä asiaa olleenkaan tärkeänä, kommentoi pankinjohtaja Riitta Pyhälä Helsingin OP Pankista.

Vähiten talous kiinnostaa nuoria. Aktiivisimpia taas ovat seniorit ja ammatinharjoittajat, joista puolet seuraa rahaan ja talouteen liittyviä uutisia.

- Erityisesti nuoret kaipaavat tietoa ja uusia tapoja lähestyä raha-asioita. Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on oma, tärkeä roolinsa siinä, että nuorille hahmottuu hyvä kokonaiskuva omasta taloudestaan, Pyhälä toteaa.

Harva suunnittelee talouttaan kovin pitkälle

Reilu neljännes suomalaisista kokee hallitsevansa huonosti tai keskinkertaisesti omaan talouteen liittyvät asiat.

- Lähes 40 prosenttia suomalaisista kertoo suunnittelevansa omaa talouttaan korkeintaan kuukauden jänteellä tai ei ollenkaan. Kuitenkin suurin osa kansalaisista pitää taloustuntemusta tärkeänä. 

- Vain joka neljännellä on suunnitelmat vuotta pidemmäksi.

Yleisimmin suomalaiset ilmoittavat tärkeimmäksi tietolähteekseen talous- ja raha-asioissa pankin ja vakuutusyhtiön palveluneuvojat. Tästä poikkeuksen tekevät nuoret, joille oman talouden suunnitteluun tuo apua sukulaiset ja ystävät. Toisaalta vain harva tämän ikäinen suunnittelee talouttaan pitkällä tähtäimellä - puolet heistä korkeintaan kuukaudeksi eteenpäin tai ei ollenkaan.

- Oman talouden hallinta ja suunnittelu luo perustan hyvinvoinnin tunteelle. Meidän pankkien ja vakuutusyhtiöiden on kerrottava talousasioista selkeästi ja ymmärrettävästi, Pyhälä painottaa.

- Haasteena on myös se, miten taloussuunnittelusta hyötyisivät kaikki, ja siinä me pankkina voimme olla avuksi.

OP-Pohjola-ryhmä kysyi oman taloustuntemuksesta ja oman talouden hallinnasta TNSGallupin tekemässä tutkimuksessa, johon vastasi 1 347 iältään 18-69-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja: Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, Helsingin OP Pankki, puh. 040 505 0825