Aluehallintovirasto

Opasteissa ja varoitustauluissa vaarallisia puutteita hiihtoladuilla

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:21 EET

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toteutettiin tammi-maaliskuussa 2010 maastohiihtolatujen turvallisuuteen liittyvä valvontaprojekti. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki (75/2004) koskee sekä kaupallisia, että kuntien, koulujen, kyläyhdistysten, hiihtoseurojen ja hiihtokeskusten ylläpitämiä hiihtolatuja. Lainsäädäntö edellyttää, että maastohiihtolatujen ylläpitäjä huolehtii hiihtolatujen turvallisuudesta ja latujen kunnossapidosta. Latuverkoston ylläpitäjän on varauduttava myös sääolojen vaikutukseen hiihtäjien turvallisuudessa.

Tarkastuksen suorittivat kuntien terveystarkastajat, yhteensä 107 kohteessa. Yleisimmin latujen ylläpitäjänä oli kunta tai kaupunki. Tarkastettujen kohteiden latuverkoston pituus oli reilut 3000 kilometriä.

 

Vain joka kolmannessa turvallisuusasiakirja

Tietoisuus lain edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta, jos latuverkon käyttäjälle aiheutuu vaaraa, oli hyvin tiedossa (81%) ja turvallisuudesta vastaava henkilökin oli valtaosalla nimetty (86 %). Sen sijaan vain vajaa kolmasosa (28%) latujen ylläpitäjistä oli laatinut laduille turvallisuusasiakirjan ja vajaa puolet (40 %) kunnossapitosuunnitelman.  Maastohiihtoladut eivät kuulu niihin valvontakohteisiin, joilta turvallisuusasiakirjaa edellytetään, vaan sen laatiminen on suositus. Hätätilanneohjeistus kohteista löytyi vain vajaasta kolmasosasta. Opasteissa ja varoitustauluissa puutteita oli joka toisessa tarkastetuista kohteista. 

Ylläpitäjät huolissaan vaativista laskuista ja tien ylityksistä

Latujen ylläpitäjät arvioivat suurimmiksi vaaranpaikoiksi vaativat laskut ja teiden ylitykset. Nopeat säätilojen vaihtelut aiheuttavat usein jäätymisongelmia ja veden kertymistä laduille ja siten vaaratilanteita. Vaaratilanteita aiheuttaa myös ilkivalta. Valvontayksiköt listasivatkin vakavimmiksi puutteiksi juuri vaarallisten laskujen- ja teiden ylitysten merkintöjen puuttumisen kokonaan. Opastetauluista ei liioin löytynyt latujenylläpitäjän yhteystietoja, eikä hälytysnumeroita ja – ohjeita.

 

Valvontaraportti alueellisine tietoineen löytyy kokonaisuudessaan aluehallintoviraston kuluttajaturvallisuusvalvonnan sivuilta http://www.avi.fi/fi/virastot/lansijasisasuomenavi/Ymparistoterveydenhuolto/Kuluttajaturvallisuus/Sivut/Kuluttajaturvallisuus.aspx 

 

Lisätietoja antavat: Merja Virtanen, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, p. 040-4880608 sekä Merja Rinta-Koski, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, p. 040-5222206