Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastokentän rakenteen ja ohjauksen uudistamista selvitetään

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 02:50 EEST

Opetus - ja kulttuuriministeriö on asettanut kansliapäällikkö Harri Skogin ja ylijohtaja Håkan Mattlinin selvityshenkilöiksi selvittämään ministeriön virastokentän toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä uusia palvelujen tuottamis- ja rahoitusmuotoja. Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtoja, joilla toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin voidaan vastata.

Selvityksessä tulee tehdä ehdotuksia, joiden avulla opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa kehittämällä hallinnonalan konsernirakennetta, ohjausta ja rahoitusjärjestelmää. Lisäksi kartoitetaan tehtäviä, joista voitaisiin luopua tai joiden hoitaminen voitaisiin siirtää valtiokonsernin ulkopuolelle. Ehdotusten taloudelliset ja muut vaikutukset arvioidaan myös.

Työssä otetaan huomioon hallinnonalalla viime vuosina tehdyt selvitykset ja kehittämishankkeeet sekä käynnissä olevat muut hankkeet, kuten Taiteen edistämiskeskuksen perustamisen valmistelu. Selvitys tehdään ministeriön osasto- ja toimialajaot ylittäen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa selvitystyön tueksi tukiryhmän ja nimeää myöhemmin tähän kuuluvat henkilöt. Tukiryhmässä on hallinnonalan henkilöstön edustus. Työn kuluessa kuullaan virastoja ja laitoksia, keskeisiä sidosryhmiä sekä henkilöstöjärjestöjä. Selvityshenkilöiden avuksi opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa sihteereiksi neuvotteleva virkamies Matti Hietasen, lainsäädäntöneuvos Salla Kalsin ja neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmen.

Selvitystyön tulee valmistua viimeistään 31.1.2011.
_ _ _

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Skog, puh. 09 160 77210
_ _ _

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastot:
- Arkistolaitos
- Celia - Näkövammaisten kirjasto
- Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
- Museovirasto
- Opetushallitus
- Opintotuen muutoksenhakulautakunta
- Suomen Akatemia
- Suomenlinnan hoitokunta
- Taiteen keskustoimikunta
- Valtion elokuvatarkastamo
- Valtion taidemuseo
- Varastokirjasto
- Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
- Ylioppilastutkintolautakunta