Valtioneuvosto

Opetusministeri Henna Virkkunen: Lukioiden tietotekniikkavalmiuksia parannetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:27 EEST

Opetusministeri Henna Virkkunen kertoo, että vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu tukemaan lukioiden tietotekniikan infrastruktuurin vahvistamista. Määrärahat suunnataan laitehankintojen tukemiseen ja lähiverkkojen kunnostamiseen.

Lukioiden tietotekniikkavalmiuksien parantaminen on Virkkusen mukaan tärkeää siksikin, että kaikkialla maassa pystytään varautumaan tasapuolisesti tietotekniikan käyttöön ottoon ylioppilaskirjoituksissa.

- Odotan marraskuussa loppuraporttinsa jättävältä lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmältä esitystä siitä, missä aikataulussa tietotekniikkaa aletaan ylioppilaskirjoituksissa hyödyntää, Virkkunen sanoi.

Lukioiden lisäksi ensi vuonna suunnataan rahoitusta myös yliopistojen opettajankoulutuslaitosten ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä yliopistojen harjoittelukoulujen valmiuksien parantamiseen. Tavoitteena on, että valmistuvilla opettajilla on viimeisin tieto ja hyvät valmiudet tietotekniikan käyttöön opetustyössä.

- Kansainväliset vertailut median ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä osoittavat, että Suomi on valitettavasti Euroopassa pudonnut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kärkimaista keskitasolle ja Pohjoismaiden viimeiseksi, Virkkunen muistutti avatessaan Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen seminaarin torstaina Helsingissä.

Virkkusen mukaan Suomi lähti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä vauhdikkaasti ja ajoissa liikkeelle ja oli kansainvälistä kärkeä 1990-luvulla. Kouluja varusteltiin ja opettajia täydennyskoulutettiin. Suomessa käynnistettiin lukuisia kehittämishankkeita, jotka vietiin menestyksellä päätökseen.

- Jälkeenjääneisyys on tapahtunut siitä huolimatta, että opetus- ja kulttuuriministeriö on sijoittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 140 miljoonaa euroa tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen; niin laitteisiin, koulutukseen kuin yhteyksien parantamiseenkin.

Virkkusen mukaan kehitettävää on niin koulujen infrastruktuurissa, opettajien koulutuksessa kuin opetusmateriaalissakin.

- Erityisen huolestuttavaa on, että koulujen tieto- ja viestintätekniikan käyttö ei ole kehittynyt tasapuolisesti koko maassa. Meillä on edelleen kouluja, joissa opettajat jonottavat välitunnilla muutamalle koneelle, kun samaan aikaan toisaalla hyödynnetään uusinta tekniikkaa hyvin monipuolisesti, Virkkunen sanoi.

----

Huhtikuun 2010 lopussa julkaistussa julkaistun Koulutuksen ja tutkimuksen http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/tietoyhteiskuntakehittaminen.pdf esitetään välittömien toimenpiteiden rahoituksen tarpeeksi kaikkiaan 12,2 miljoonaa euroa. Tulevan vuoden budjettiin on huomioitu rahoitusta lukion infrastruktuurin kehittämiseen ja laitehankintoihin. Määrärahat tulevat haettavaksi alkuvuodesta 2011.

---

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505

pm