Valtioneuvosto

Opetusministeri Henna Virkkunen: Suomeen tarvitaan kansallinen kielistrategia

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:40 EET

Opetusministeri Henna Virkkunen ehdottaa, että seuraavan hallitusohjelman yhteydessä päätetään kansallisen kielistrategian laadinnasta.

- Kansallisella kielistrategialla vahvistettaisiin kansalliskielten, saamelaisen alkuperäiskansan ja muiden perustuslaissa mainittujen ryhmien - eli romanien ja viittomakielisten - sekä muiden Suomen kieliryhmien tosiasiallista asemaa, Virkkunen sanoi keskiviikkona Jyväskylän yliopiston Kieli keskellä kaikkea -seminaarissa.

Kielistrategiassa pitäisi Virkkusen mukaan myös asettaa tavoitteet ja esittää toimenpiteet vieraiden kielten opiskelun lisäämiseksi.

- Vieraiden kielten opiskelu peruskoulussa on suorastaan romahtanut 2000-luvun aikana. Tarvitsemme myös jatkossa monipuolisesti kielten osaajia. Peruskoulussa tehtävät kieliratkaisut heijastuvat edelleen lukioon, korkea-asteelle ja työelämään. Kielistrategiassa oleellista onkin tarkastella kielten opetuksen kehittämistä kokonaisuutena.

Opetusministeri Virkkunen kertoi myös perustavansa helmikuun aikana yhteistyössä oikeusministeriön kanssa työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia, miten tehostamalla ruotsinkielen oppimista kaikilla koulutusasteilla ruotsinkielisten oikeudet saada palveluita omalla kielellään turvataan tulevaisuudessa nykyistä paremmin. Työryhmän työ tukee osaltaan varsinaisen kielistrategian laadintaa.

- Perustettavan työryhmän yhteydessä tarkastellaan myös ruotsinkielen opiskelun asemaa perusopetuksessa, ja sitä minkä laajuiset ruotsinopinnot koko ikäluokan opetukseen, maahanmuuttajat mukaan lukien tulisi sisällyttää, Virkkunen kertoi.

Kansallisen kielistrategian pohjaksi on Virkkusen mukaan tehty jo paljon hyvää taustatyötä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus julkaisi keväällä 2009 suomen kielen kielipoliittisen toimintaohjelman Suomen kielen tulevaisuus. Kansallista kielistrategiaa valmisteltaessa hyödynnettäisiin nyt käynnistyvää ruotsin kielen kehittämisohjelmaa sekä vähemmistökielten ohjelmia: vuonna 2009 ilmestyneitä romanikielen kielipoliittista ohjelmaa ja Suomen viittomakielten kielipoliittista ohjelmaa sekä käynnissä olevaa saamen kielen elvytysohjelmaa.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505