Valtioneuvosto

Opetusministeri Virkkunen: Valinnaisuus tuo liikkumavaraa perusopetukseen

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:43 EEST

Opetusministeri Henna Virkkusen mielestä perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa pohtineen työryhmän esittämä valinnaisuuden lisääminen tuo tervetullutta liikkumavaraa koulutyöhön.

Virkkusen mukaan nykyistä tuntijakoa on kritisoitu etenkin sen pirstaleisuudesta ja työryhmän esitys on hyvä lähtökohta kohti oppiaineiden rajat ylittävää opetusta. Tähän valinnaisuus tuo uusia mahdollisuuksia tarkastella esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia ilmiöitä useiden aineiden yhteistyönä, Virkkunen totesi puhuessaan maanantaina Lopen koulukeskuksen vihkiäisissä.

Työryhmän esityksen mukaan valinnaisuutta lisättäisiin tuntuvasti erityisesti perusopetuksen yläluokkien taideaineiden välillä, mutta myös 3-6-luokilla olisi 13 vuosiviikkotuntia suunnattavissa koulun tai oppilaiden tarpeen mukaisesti.

- Esimerkiksi tämä voisi tarkoittaa 25 tunnin kouluviikosta noin 3 oppituntia. Pääosin painotukset kohdistuisivat liikuntaan ja taideaineisiin, mutta koulu voisi tarjota myös esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta, mediataitoja tai tietotekniikkaa, Virkkunen kuvaa.

Työryhmän esityksen mukaan valinnaisten opintojen tehtävänä olisi syventää ja rikastaa oppilaan opintoja, sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia oppilaan tarpeiden ja suuntautuneisuuden mukaisesti. Sen sijaan tasokursseja ei esitetä.

- Itse asiassa jo nykyinen tuntijako mahdollistaa valinnaisuuden ja syventävät ja soveltavat opinnot alakoulussa, mutta valinnaistunteja on niin vähän, ettei sen toteuttaminen ole käytännössä ollut mahdollista. Uskon, että valinnaisuus lisää myös opiskelumotivaatiota, Virkkunen toteaa.

Lausuntokierros perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa pohtineen työryhmän esityksestä päättyi syyskuun alussa. Sivistyspoliittinen ministeriryhmä käsittelee kokonaisuutta lokakuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen siten, että se on valtioneuvoston päätettävänä alkuvuodesta 2011.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505