Kela

Opintotuen takaisinmaksuehdotukset vähenivät jälleen

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 17:23 EET

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 25 750 opintotuen saajaa ansaitsi liikaa vuonna 2009. Tämä on 9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Takaisinperintäehdotusten väheneminen johtuu opiskelijoiden aiempaa heikommista työssäkäyntimahdollisuuksista, toteaa suunnittelija Jouni Parkkonen Kelan opintotukiryhmästä.

– Toisaalta takaisinperinnän päätösehdotuksen saajat joutuvat aiempiin vuosiin verrattuna maksamaan keskimäärin enemmän tukea takaisin. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että opiskelijat ovat keskittyneet hieman aiempaa enemmän opiskeluun, sillä opintotuen saajien määrä kasvoi vuonna 2009, Parkkonen jatkaa.

Opintotukea sai vuonna 2009 noin 331 500 opiskelijaa. Heistä 25 750:n tulot olivat verottajan tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on vajaat 8 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisin maksettavaa tulee 1 209 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on noin 31,1 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta vuonna 2009, hänen vuositulorajansa on 11 850 euroa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2009 olivat 6 525 euroa (ilman opintotukea).

Takaisinperintäehdotuksen saajien määrä kasvoi vuosittain vuoden 2007 tulovalvontaan asti. Vuoden 2008 tulovalvonnassa päätösehdotusten määrä väheni peräti 40 %. Nyt päätösehdotusten määrä pieneni 9 %. Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia noin 28 300 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 31,5 milj. euroa.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajansa ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei ole lainkaan.

Opiskelija voi tehdä 30 päivän kuluessa Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2009 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Osaan päätösehdotuksista on lisätty Kelan tiedossa oleva valmistumisajankohta ja tieto suoritetusta tutkinnosta. Näissä tapauksissa tutkintotodistusta ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa. Opintotuen muutosilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Vuosi sitten opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 19,6 milj. euroa 21 860 opiskelijalta. Palautuksista valtaosa tehtiin verkossa Kelan asiointipalvelussa. Palautuksista 61 % maksettiin suoraan verkkopankin kautta Kelalle. Vuoden 2010 liikaa maksetut opintotuet on palautettava maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

Lisätietoja asiakkaille:

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 8–18