HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Opiskelijat löysivät uusiutuvasta energiasta yhteistyömahdollisuuden Suomen ja Nicaraguan välillä

Lehdistötiedote   •   Huhti 09, 2013 13:31 EEST

Uusiutuvan energian alalla olisi potentiaalia suomalaisille investoinneille Nicaraguassa. Tämä kävi ilmi selvityksessä, jossa HAAGA-HELIAn Porvoo Campuksen kansainvälisen kaupan opiskelijat haastattelivat kahta kansainvälisesti tunnettua suomalaista energia-alan yritystä sekä maaseutusektorin suomalaista erityisasiantuntijaa Nicaraguassa.

Nicaragualla on ollut mahdollisuus tarjota suomalaisille yrityksille erilaisia investointikannusteita uusiutuvan energian, turismin sekä maa- ja metsätalouden aloille syyskuusta 2012 lähtien. Nicaraguassa on kysyntää suomalaiselle osaamiselle erityisesti uusiutuvan energian alalla, minkä vuoksi Nicaragua on kiinnostunut suomalaisista investoijista. Haastatteluissa kävi ilmi, että suomalaiset yritykset eivät tienneet kannusteista, jotka mahdollisesti lisäisivät kiinnostusta investoida Nicaraguaan.

– Nicaraguan hallitus on rakentanut kannustemallin hyvin, ja uusiutuvan energian sektorilla on paljon potentiaalia. Hallitus työskentelee aktiivisesti sen eteen, että investointeja saataisiin lisää. Nicaraguan on investoitava kestävään kehitykseen, ja se onnistuu vain kansainvälisten investoijien avulla, koska maassa ei ole omasta takaa riittävästi rahaa ja osaamista. Poliittista epävarmuutta toki on, kertoo yksityis- ja maataloussektorin erityisasiantuntija Pekka Muuttomaa Suomen Nicaraguan suurlähetystöstä.

Yrityksiä haastateltaessa kävi ilmi, että suomalaisilla energia-alan yrityksillä on positiivisia kokemuksia operaatioista Nicaraguassa. Asiantuntijoiden mukaan nicaragualaisten kanssa on helppo toimia ja byrokratia on vähäistä. Esille nousi myös nicaragualaisten hyvä englannin kielen taito. Lisäksi Suomella ja Nicaragualla on pitkät suhteet ja suomalaisuutta arvostetaan Nicaraguassa.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten yritysten kiinnostusta investoida Nicaraguaan

– Kansainvälisen kaupan opiskelijat saivat tutkimusta tehdessään erinomaisen tilaisuuden oppia, millaista on toimia erilaisesta kulttuurista tulevan toimeksiantajan kanssa. Oikeat toimeksiannot motivoivat opiskelijoita. He oppivat ongelmanratkaisua ja yhteistyön merkitystä, kertoo liiketalouden koulutusohjelmajohtaja Heljä Mäntylä HAAGA-HELIAn Porvoo Campukselta.

Syksyn 2012 projektin aikana opiskelijat tutkivat suomalaisten yritysten kiinnostusta investoida Nicaraguaan sekä sitä, millainen mielikuva suomalaisilla yrityksillä on Nicaraguasta markkina-alueena. Selvitykseen haastateltiin neljää yritystä, viittä tukiorganisaatiota sekä kolmea asiantuntijaa. Lisäksi opiskelijat tutkivat Nicaraguan mediakuvaa Suomessa.

– Mielestäni on tärkeää, että kansainvälisen kaupan opinnoissa pääsee työskentelemään eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa. Yhteistyö sujui hyvin koko projektin ajan, kertoo projektiryhmään kuuluva opiskelija Jenni Räikkönen Porvoo Campukselta.

Lisätietoja:


Heljä Mäntylä, liiketalouden koulutusohjelmajohtaja, puh. 050 3807256, helja.mantyla@haaga-helia.fi

Reneé Patricia Gómez Blandon, Minister-Counsellor, puh. 046 525 6812, rgomez@cancilleria.gob.ni


HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. www.haaga-helia.fi