Kaarina

Oppimisympäristöjen kansainvälinen aitiopaikka Kaarinalle

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 08:58 EET

Kaarinan kaupunki on liittynyt vuoden 2011 alusta CELE:n, opetustilojen toimivuuden, arkkitehtuurin ja muun oppimista edistävän tilakehittämisen keskuksen, jäseneksi.  Kaupunki pääsee mukaan järjestön kansainväliseen toimintaan, julkaisuihin ja yhteistyöverkostoon sekä pääsee vaikuttamaan CELE:n toimintasuunnitelmiin. CELE-yhteistyö voi tuoda uusia kehittämis- ja markkinointimahdollisuuksia myös kaarinalaisille yrityksille. Ensimmäinen suuri ponnistus tulee olemaan helmikuussa 2012 Kaarinassa ja Turussa pidettävä CELE-konferenssi, joka toteutetaan yhdessä OECD :n kanssa.   

Kaarinan kaupunki on nyt CELE:n jäsen  

Mikä on CELE? 

CELE on OECD :n (Organization for Economic Cooperation and Development - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) alainen opetustilojen toimivuuden, arkkitehtuurin ja muun oppimista edistävän tilakehittämisen keskus. Sen tehtävänä on erityisesti uudistaa oppimisympäristöajattelua siten, että oppiminen olisi tehokasta ja laadukasta. Päähuomio on perinteisesti ollut toimitiloissa ja niiden teknologisissa ratkaisuissa, mutta viime aikoina työssä on lisäksi tarkasteltu oppilaitosten yhteistyökumppanien tarjoamia oppimisympäristöjä osana koulujen ja oppilaitosten tiloja. 

CELE:ssä on myös paneuduttu kestävää kehitystä toteuttaviin tila- ja materiaaliratkaisuihin. Toinen tärkeä teema on ollut oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuutta edistävät tilaratkaisut. CELE:ssä tehdään työtä elinikäisen oppimisen näkökulmasta eli kehittämistyön piirissä ovat tilat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja korkeakouluihin. 

CELE syntyi aikoinaan jatkamaan PEB (Programme on Educational Building) -ohjelman työtä, mutta aiempaa laajemmalla näkökulmalla. Suomi oli PEB:n jäsenvaltio joitakin vuosia, mutta CELE:n toimintaan se ei ole lähtenyt jäseneksi. Toki asiantuntijayhteistyötä on Suomen ja CELE:n välillä ollut käynnissä kaiken aikaa. Suomalaisia erinomaisia koulutilaratkaisuja on esitelty OECD:n julkaisuissa ja suomalaisia osaajia on ollut sekä puhumassa että osallistujina CELE–konferensseissa. 

Kaarinan tavoitteet CELE:n jäsenenä 

Kaarinan kaupunki teki alkuvuodesta 2011 päätöksen lähteä CELE:n toimintaan mukaan. Kaarinassa on viime vuosina panostettu koulutilojen kehittämiseen ja yhteistyö sekä Turun yliopiston että paikallisten yrittäjien kesken on ollut tiivistä. Kansainvälinen yhteistyö on Kaarinassa nähty tärkeänä keinona edelleen kehittää omaa toimintaa. Kaupunki ja siellä toimivat yritykset näkevät mahdollisuudet myös OECD-ympäristössä osaamisen jakamiselle ja mahdolliselle myymiselle muihin maihin. 

Kaarina on CELE:n jäsenenä seuraamassa oppimisympäristöjen kehittymistä kansainvälisellä aitiopaikalla: kaupunki pääsee mukaan järjestön kansainväliseen toimintaan, julkaisuihin ja yhteistyöverkostoon.  CELE myös tiedottaa jäsenistöään oppimisympäristöissä tapahtuvista uusista asioista ja välittää tietoa jäseniltä toisille. Lisäksi Kaarina pääsee vaikuttamaan CELE:n toimintasuunnitelmiin. 

Kaarinan kaupunki haluaa jatkossa toimia väylänä muillekin suomalaisille tahoille CELE :n suuntaan. Ensimmäinen suuri ponnistus tulee olemaan helmikuussa 2012 Kaarinassa ja Turussa pidettävä CELE-konferenssi, joka toteutetaan yhdessä OECD :n kanssa.  Päivämäärät tarkentuvat lähiaikoina. Tapahtuma järjestetään osin koulun tiloissa ja tavoitteena tilaisuudessa on tarkastella paikallista yhteistoimintaa osana oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa tullaan kuulemaan alan huippuasiantuntijoiden luentoja, tutustutaan Rauman opettajankoulutuslaitoksen toimintaan sekä päästään näkemään alan uusimmat innovaatiot yritysten itsensä presentoimina. Tapahtuman yhteistyökumppaneiden haku on parhaillaan käynnissä. 

Lisätiedot: 

CELE:n www-sivut: www.oecd.org/edu/facilities

Marko Kuuskorpi 
Kaarinan kaupunki
Salvelanrinteen koulu, rehtori 
p. (02) 588 3240 tai 050 340 5297
s-posti: marko.kuuskorpi[at]kaarina.fi              

Elina Lehtilä
Kaarinan Kehitys Oy 
Yritysasiamies, tj.
p. 050 373 2695
s-posti: elina.lehtila[at]kaarina.fi