Eduskunta

Oppositiolta välikysymys työllisyyden turvaamisesta Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 12:15 EET

Tämän vuoden neljäs välikysymys käsittelee suomalaisen työn turvaamista sekä harmaan talouden torjuntaa. Hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina 17. marraskuuta.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) ja 56 muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen työllisyyden turvaamisesta Suomessa (VK 4/2010 VP). Allekirjoittajia on kaikista oppositioryhmistä.

Opposition mukaan Suomessa tehtävää työtä uhkaa harmaaseen talouteen liittyvä epäreilu kilpailu. Välikysymyksessä todetaan, että "Epäreilu kilpailu syntyy silloin, kun vältetään noudattamasta Suomessa sovittuja työehtoja sekä kierretään veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Harmaata tai pikemminkin rikollista taloutta esiintyy paitsi rakentamisessa, myös teknologiateollisuudessa ja palveluissa. Kilpailuttamisen myötä sitä on tulossa myös julkisiin palveluihin."

Oppositio edellyttää toimia, joilla kannustetaan suomalaisia yrityksiä investoimaan kotimaahan ja estetään epäreilu kilpailu. Välikysymys asianomaisen ministerin vastattavaksi on, "mihin tähänastista tehokkaampiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisen työn puolustamiseksi ja julkista taloutta heikentävän, reilusti toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille vahingollisen harmaan talouden torjumiseksi?"