Valtioneuvosto

Osa postipalveluista vapaaksi arvonlisäverosta

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:25 EEST

Hallitus esittää, että postitoiminta vapautetaan osittain arvonlisäverosta. Verovapaus koskisi postilainsäädännössä tarkoitettua postipalveluiden yleispalvelun tarjoajan harjoittamaa yleispalvelun myyntiä. Muutos on seurausta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta. Verottomuus koskisi yleispalvelun tarjoajaa ja yleispalvelun myyntiä sellaisena kuin ne on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa esityksessä uudeksi postilaiksi. Esityksen mukaan yleispalveluun kuuluisivat tietyin edellytyksin kirjelähetykset ja enintään kymmenen kilogramman painoiset postipaketit, jotka maksetaan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla. Neutraalisuussyistä verosta vapautettaisiin myös Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettu maakuntalainsäädännössä tarkemmin määritelty yleispalvelun myynti. Vapautusta ei sovellettaisi sellaisten palvelujen myyntiin, joiden ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti. Esityksen voidaan arvioida laskevan kuluttajien postipalveluiden hintoja. Suurin osa vähennykseen oikeutettua toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille myydyistä postipalveluista olisi edelleen verollisia. Muutos vähentäisi valtion verotuloja vuositasolla arviolta 9 miljoonaa euroa. Arvonlisäverolain muutos tulisi voimaan samanaikaisesti kuin postilainsäädännön muutokset, jotka on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.3.2011. Hallitus hyväksyi 21.10.2010 arvonlisäverolain muutosesityksen sisällön. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 22.10.2010. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 09 160 34733