Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus luo menestystä yrityksissä

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:50 EEST

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta korostaa osaavan työvoiman saatavuuden merkitystä yritysten kilpailukyvyn ja menestyksen luojana. Kari Virranta osallistui 13.9.2010 Pielavedellä Pielamet Oy yrityksen vihkijäisiin. Hän puhui tilaisuudessa, kuinka ELY-keskus edistää elinkeinotoimintaa Pohjois-Savossa.  Erityisesti pienten yritysten työvoiman saatavuus on vaikeutumassa lisääntyvän kysynnän ja väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Haasteet kohdistuvat myös työ- ja elinkeinotoimistoihin. Niiden on kyettävä toimimaan entistä yrittäjälähtöisemmin ja palattava entistä selkeämmin juurilleen, eli sovittamaan työvoiman tarjontaa kysyntään koulutuksen ja erilaisten tukien turvin.

Virranta nostaa esille, että osaavan työvoiman osoittaminen yrittäjien tarpeisiin on työ- ja elinkeinotoimistojen perustehtävä. Huolimatta julkisuudessa olleista väitteistä TE –toimistot ovat yrittäjille läheinen ja hyvä yhteistyökumppani. TE –toimistojen asiakkaat eivät jää sivusta katsojiksi. Esimerkiksi Iisalmen TE toimistosta tehdään 10.000 työhön sijoitusta vuosittain nimenomaan toimiston asiakkaille. Työttömiä on keskimäärin 2500. Työsuhteet valitettavasti vain ovat lyhyitä pätkätöitä.  - Toimistot palvelevat paitsi työvoiman tarjoajana myös osaamisen kehittäjänä ja erilaisten työvoimapoliittisten tukien välittäjänä. Näitä palveluja ei yksityisiltä rekrytointitoimistoilta saa. Yksityiset rekrytointipalvelua tarjoavat yritykset saavat työpaikkakohtaista tieto TE-toimistoilta. Yksityinen sektori ei ole TE –toimistojen kilpailija, vaan kumppani. Olennaista on, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa, kiteyttää Virranta.

Osaavan työvoiman saatavuus on Pohjois-Savon teknologiateollisuuden yksi suurimpia haasteita. Lisää väkeä tarvitaan niin tuotantotehtäviin kuin myös toimihenkilötehtäviin. Yleisenä piirteenä on molempien ryhmien osalta osaamisvaateiden kasvaminen ja monipuolistuminen. - Koulutuksen kaikilla tasoilla on kyettävä tuottamaan kansainvälisen kehityksen vaatimaa osaamista. Tavanomainen ei riitä, vain paras kelpaa, Virranta korostaa.

 

 

Virrannan puhe on luettavissa kokonaisuudessaan tästä

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, kari.virranta(at)ely-keskus.fi, puh. 0400 371 094.