TeliaSonera

Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta myydä TeliaSonera AB:lle osakkeita hintaan 62 Ruotsin kruunua joka 28. osakkeesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 15:17 EET

TÄTÄ LEHDISTÖTIEDOTETTA EI SAA LEVITTÄÄ TAI JULKAISTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISU OLISI SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ

Takaisinostotarjousta ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa asuville osakkeenomistajille tai henkilöille, joiden osallistuminen Takaisinostotarjoukseen (i) edellyttäisi ylimääräistä tiedonantovelvollisuutta, rekisteröitymistä tai muita toimenpiteitä Ruotsin tai Suomen lain edellyttämien toimien lisäksi tai (ii) rikkoisi jotakin sovellettavaa säännöstä. Jokaisella on velvollisuus noudattaa ulkomaisesta lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. Tarjousasiakirjaa ei saa levittää näihin maihin, ja TeliaSonera varaa oikeuden olla hyväksymättä näistä maista olevien henkilöiden antamat hyväksymiset.

TeliaSoneran hallitus päätti 18.2.2011 varsinaiselta yhtiökokoukselta 2010 saamansa valtuutuksen perusteella ostaa takaisin enintään 160.373.471 osaketta joka vastaa enintään 3,6 prosenttia yhtiön kaikista liikkeelle laskemista osakkeista järjestämällä julkisen takaisinostotarjouksen TeliaSoneran osakkeenomistajille. TeliaSoneran osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta myydä joka 28. osakkeensa TeliaSoneralle 62 Ruotsin kruunun (noin 7,09 euron) suuruista osakekohtaista käteisvastiketta vastaan, joka vastaa noin 15,5 prosentin preemiota verrattuna vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Tukholman pörssissä 19.1 – 17.2.2011 välisenä aikana. Mikäli Takaisinostotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, noin 10 miljardia Ruotsin kruunua (noin 1 miljardi euroa) siirretään TeliaSoneran osakkeenomistajille maksuna takaisinostetuista osakkeista.

Tausta ja syyt

TeliaSoneran hallitus on arvioinut yhtiön odotettuja tulevia kassavirtoja ja odotettua taloudellisen aseman kehittymistä. Arvion mukaan vahvat kassavirrat ja nykyisellä toiminta-alueella ennakoitavissa olevat mahdolliset yritysostot mahdollistavat sen, että yhtiö voi tänä vuonna palauttaa tällä takaisinostotarjouksella osakkeenomistajille noin 10 miljardia Ruotsin kruunua (noin 1 miljardi euroa) ehdotetun varsinaisen osingonjaon lisäksi.

Tarjouksen ehdot

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Swedenin tai Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin saavat yhden myyntioikeuden jokaista omistamaansa TeliaSoneran osaketta kohtaan. 28 myyntioikeutta oikeuttaa myymään yhden TeliaSoneran osakkeen. TeliaSonera tarjoaa 62 Ruotsin kruunun[1] käteisvastikkeen jokaisesta takaisinostetusta osakkeesta. Myynti on palkkiovapaata. Koska TeliaSonera tarjoutuu ostamaan osakkeet takaisin markkinahintaa korkeampaan hintaan, myyntioikeuksilla on taloudellista arvoa, jonka osakkeenomistaja voi hyödyntää joko myymällä osakkeita käyttämällä myyntioikeuksia Takaisinostotarjouksessa tai myymällä myyntioikeudet[2]. Palkkiovapaassa myynnissä voidaan myydä enintään 10.000 myyntioikeutta arvo-osuustiliä kohden. Vaihtoehtona palkkiovapaaseen myyntioikeuksien myyntiin voi myyntioikeuksien haltija myydä myyntioikeutensa NASDAQ OMX Helsingissä tai NASDAQ OMX Tukholmassa. Tällöin kaupankäynnistä veloitetaan tavanomaiset palkkiot. Lisätietoja tarjouksen ehdoista saat tietolehtisestä ja tarjousasiakirjasta, jotka julkaistaan Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

Äänioikeus ja oikeus osinkoon

Osakkeet, joiden osalta Takaisinostotarjous on hyväksytty, oikeuttavat sekä äänioikeuteen vuoden 2011 yhtiökokouksessa että osinkoon tilikaudelta 2010.

Aikataulu

Tietolehtinen ja TarjousasiakirjaTietolehtinen ja tarjousasiakirja julkistetaan TeliaSoneran kotisivuilla (www.teliasonera.fi) 22.2.2011
Noin 1.3.2011 tietolehtinen, hyväksymislomake ja vastauskuori toimitetaan etukäteen maksetulla postimaksulla osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Swedenin rekisteriin
Noin 1.3.2011 tarjousasiakirjan Osa I toimitetaan osakkeenomistajille joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin.[3] Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin, hyväksymislomakkeen ja-ohjeetViimeinen kaupankäyntipäivä TeliaSoneran osakkeilla sisältäen oikeuden saada myyntioikeuksia22.2.2011Täsmäytyspäivä myyntioikeuksien saamista varten25.2.2011Osakkeiden myynnin hyväksymisaika TakaisinostotarjouksessaSamanaikasen ylijäävien myyntioikeuksien palkkiovapaan myynnin kanssa: 1. – 15.3.2011
Ilman ylijäävien myyntioikeuksien myyntiä:
1. – 25.3.2011Myyntioikeuksien myynnin hyväksymisaika1. – 15.3.2011Myyntioikeuksien kaupankäynti pörssissäNASDAQ OMX Tukholma: 1. – 22.3.2011
NASDAQ OMX Helsinki: 1. – 18.3.2011Lopullisen tuloksen julkaiseminenNoin 5.4.2011Arvioitu maksupäivä  Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Swedenin rekisteriin: Noin 19.4.2011
Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin rekisteriin: Noin 20.4.2011

TeliaSonera pidättää oikeuden pidentää Takaisinostotarjouksen hyväksymisaikaa ja samalla lykätä käteisvastikkeen maksupäivää.

Takaisinostotarjouksen taloudelliset vaikutukset

Alla olevat laskelmat taloudellisista vaikutuksista perustuvat oletukseen, että Takaisinostotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan ja maksu takaisinostetuista osakkeista vähentää TeliaSoneran kassavaroja.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 125.907 miljoonaa Ruotsin kruunua 31.12.2010, joka vastaa 28,04 Ruotsin kruunua jokaista osaketta kohden. Jos Takaisinostotarjous olisi toteutettu 31.12.2010, emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma olisi vähentynyt 115.964 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka vastaa 26,78 Ruotsin kruunua osaketta kohden. 


Muuta

TeliaSoneran pääomistajat Ruotsin valtio ja Suomen valtio (Suomen valtio Solidium Oy:n kautta) ovat ilmoittaneet aikovansa osallistua Takaisinostotarjoukseen nykyisten osakkeenomistuksiensa suhteessa tietyin edellytyksin. Ruotsin valtio omisti 31.12.2010 1.674.310.553 osaketta, joka vastaa 37,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänioikeuksista, vastaavasti Suomen valtio omisti 616.128.221 osaketta, joka vastaa 13,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänioikeuksista.

Tämän tiedotteen päivämääränä TeliaSonera ei omista yhtiön omia osakkeita.

Hallitus on myös päättänyt esittää vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle Takaisinostotarjouksessa takaisinostettujen osakkeiden mitätöimistä.


TeliaSonera AB (publ) on julkistanut tässä yhteydessä annetut tiedot ruotsalaisen arvopaperimarkkinalainsäädännön ja/tai ruotsalaisen rahoitusvälineistä annetun lain perusteella. Tiedot on toimitettu julkistamista varten 18.2.2011 klo 13.00 (CET).

Saadaksesi lisätietoja Takaisinostotarjouksesta, ole hyvä ja ota yhteyttä:

Osakkeenomistajat Ruotsissa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +46 (0)8 20 69 42  

Osakkeenomistajat Suomessa
TeliaSoneran palvelunumero, puhelin: +358 (0)200 675 00


TeliaSonerasta
TeliaSonera tarjoaa verkko- ja telepalveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja Turkissa, sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös johtava eurooppalainen tukkutoimittaja rajanylittäville laatupalveluille puheessa, IP:ssä ja kapasiteetissa ja sillä on kokonaan omistettu kansainvälinen verkkokapasiteettiverkosto. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä kommunikoimaan yksinkertaisella, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä ensiluokkaisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, korkeatasoisen verkon varmistamiseen ja kustannustehokkuuteen. TeliaSoneran liikevaihto vuonna 2010 oli 107 miljardia Ruotsin kruunua ja vuoden 2010 loppuun mennessä liittymien määrä oli yhteensä 156 miljoonaa 20 maassa. Lue lisää TeliaSoneran kotisivuilta www.teliasonera.fi.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista, levittää, jakaa tai muulla tavoin lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan missä tämän lehdistötiedotteen julkaisu, levittäminen, jakelu tai jakaminen voi olla sovellettavien säännösten nojalla kiellettyä. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopaperien ostosta tai hankinnasta missään maassa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Japani.


[1] Noin 7,09 euroa. Euroclear Finlandin kautta rekisteröidyille osakkeenomistajille euroina maksettava lopullinen takaisinostohinta määräytyy arviolta 14.4.2011 mukaisen Ruotsin kruunun ja euron välisen vaihtokurssin mukaan.
[2] Jotta vältetään myyntioikeuksien haltijoiden koko taloudellisen hyödyn menettäminen Takaisinostotarjouksessa sillä perusteella, että tämä ei ole osallistunut Takaisinostotarjoukseen joko myymällä osakkeitaan tai myyntioikeuksiaan, on Takaisinostotarjoukseen sisällytetty erityinen käyttämättömien myyntioikeuksien menettely.
[3]  Tarjousasiakirjan Osa II, joka sisältää TeliaSoneran tilinpäätöksen 2009 sekä TeliaSoneran tammi – joulukuuta 2010 koskevan osavuosikatsauksen on saatavilla TeliaSoneran kotisivuilta.