Valtioneuvosto

Osallistumisympäristö lisää kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 21:47 EET

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma) kuuluvan Kansalaisen osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden toteuttamisesta. Päätös tehtiin Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnan JUHTAn puollettua asiaa. Palvelukokonaisuuden toteutuksesta vastaa oikeusministeriö.

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on kehittää uusia työkaluja ja toimintamalleja kansalaisten ja hallinnon välisen vuorovaikutukseen sekä lisätä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, julkisen hallinnon ja kansanedustuslaitoksen välillä. Osallistumisympäristössä näitä tavoitteita voidaan edistää mm. sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä toimintatapoja ja välineitä hyödyntämällä.

Vuorovaikutteisella toiminnalla tavoitellaan erityisesti kansalaisaktiivisuuden lisääntymistä ja kansalaisten parempaa kuulemista. Osallistumisympäristön avulla avataan hallintoon liittyviä prosesseja osallistumisen mahdollistamiseksi ja tarjotaan jäsentynyttä informaatiota valmistelussa olevista, jo päätetyistä ja toimeenpanossa olevista asioista. Lisäksi tavoitteena on demokratiamenettelytapojen nykyistä laajempi käyttö prosessien eri vaiheissa ja päätösten seurannassa.

Tavoitteena on myös tarjota käyttäjille helppokäyttöinen ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä oleva palvelukokonaisuus, jonka sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää myös muissa verkkopalveluissa. Ensimmäiset palvelut on tarkoitus avata vuoden 2011 aikana.

Osallistumisympäristön myötä osallistumisen välineet ovat otettavissa käyttöön helposti kaikkialla julkishallinnossa, kansalaisten osallistumisessa ja päätöksenteossa. Yhtenäinen ympäristö yhdenmukaistaa toimintatapoja sekä helpottaa osallistumis- ja vaikuttamiskanavien saatavuutta ja käytön oppimista.

SADe-ohjelmaan sisällytetään yhteensä seitsemän sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joiden valinnassa on painotettu erityisesti kuntien tuottavuutta lisääviä hankkeita. Osallistumisympäristö on ensimmäinen toteutusvaiheeseen siirtynyt palvelukokonaisuus. Esiselvitysvaiheessa ovat Oppijan palvelukokonaisuus, Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, Oma terveys -palvelukokonaisuus, Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu -kokonaisuus, Työnantajan palvelukokonaisuus ja Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus.

SADe-ohjelmaan on sisällytetty sähköisen asioinnin tukipalveluja kuten Suomi.fi ja YritysSuomi.fi -portaalien uudistaminen, Kansalaisten asiointitili, julkisen hallinnon sähköisen asioinnin palvelualusta, kansalaisten yleisneuvontapalvelu ja etäpalvelut.

 

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Mikko Levämäki, oikeusministeriö, Puh (09) 1606 7922
Projektipäällikkö Susanna Hyvärinen, valtiovarainministeriö, p. 09 160 33530
SADe-ohjelmapäällikkö Maire Ahopelto, valtiovarainministeriö, p 09 160 33470

http://www.vm.fi/sade