Valtioneuvosto

Osatyökykyiset takaisin työelämään

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 16:18 EET

- Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työpanosta tarvitaan työelämässä. Hallitus valmistelee tästä syystä toimintaohjelman osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi, sanoi työministeri Lauri Ihalainen pohjoismaisten työministerien kokouksessa.

- Työnteon mahdollisuus on monelle osatyökykyiselle tärkeää jo pelkästään toimeentulon takia. Heidän työpanoksensa hyödyntäminen on myös yritysten ja työnantajien intressissä. Osatyökykyisten työnteon lisääminen on erittäin tärkeää myös työurien pidentämisen ja työllisyysasteen nostamisen kannalta, muistutti Ihalainen.

Osatyökykyisten työllisyyden edistämisen toimintaohjelma tehdään poikkihallinnollisena yhteistyönä. Siihen osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi mm. Kansaneläkelaitoksen, Kuntaliiton, vammaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajat. Ohjelma valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Ihalainen korosti, että on tärkeää parantaa kuntien, yritysten, sosiaalisten yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen. Tavoitteena on muun muassa luoda vaikeasti työllistyville ja vammaisille pysyvä palkkatuki.

- Toimintaohjelmaan tarvitaan keinoja, joilla vaikutetaan työnantajien haluun työllistää osatyökykyisiä. Myös mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet esimerkiksi työ- ja sosiaalilainsäädännössä on käytävä läpi. Viranomaistenja muiden toimijoiden yhteistyötä palvelujen tarjonnassa on kehitettävä ja yhteensovittamista parannettava, jotta palveluilla voidaan tukea osatyökykyisten työllistymistä nykyistä paremmin, sanoi Ihalainen.

- Osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi on poistettava asenteellisia kynnyksiä. Työnteon kautta moni löytää paikkansa yhteiskunnassa, mikä on tärkeää myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannalta.

Vajaakuntoisten työllistymisedellytyksiä käsiteltiin 21. marraskuuta pidetyssä pohjoismaisten työministerien tapaamisen teemaistunnossa Hanasaaressa. Tapaamiseen osallistuivat myös työmarkkinajärjestöjen ja Pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston edustajat.

Lisätiedot:

valtiosihteeri Janne Metsämäki, TEM, puh. 010 60 48014

erityisavustaja Pilvi Torsti, TEM, puh. 010 60 48005