Valtioneuvosto

Osatyökykyisten työllistymisen esteet selvitetään

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 00:14 EET

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula asetti tänään 10. marraskuuta valtiotieteen tohtori Markku Lehdon selvittämään osatyökykyisten työelämään osallistumisen esteet ja tekemään ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi. Määräaika työn valmistumiselle on 14.2.2011.

Selvityshenkilön tehtävänä on kartoittaa osatyökykyisten työllistymisen nykytila sekä sääntely, jolla työllistymistä tuetaan. Samalla hän selvittää, millaisia malleja Suomessa ja ulkomailla on käytetty osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

"Keskustelua työurien pidentämisestä on käyty paljolti työuran alku- ja loppupään osalta. Nyt tarkoituksena on keskittyä erityisesti työiässä olevien työllistymiseen. Monella on työkykyä ja työhalua, mutta ei mahdollisuutta tehdä töitä. Nyt selvitetään, mitä lainsäädännöllisiä esteitä työllistymiselle on ja miten niitä voidaan purkaa", ministeri Rehula sanoo.

Selvityshenkilö tekee ehdotuksia erityisesti siitä, miten sosiaaliturvajärjestelmän muutoksin ja erilaisten palvelujen avulla voitaisiin tukea osatyökykyisten työssäkäyntiä nykyistä paremmin.

"Selvityksessä on osaltaan kyse sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelleen SATA-komitean työn jatkamisesta", Rehula toteaa.

Selvityshenkilön tueksi asetetaan taustaryhmä, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Suomen Yrittäjät, MTK, Kansaneläkelaitos sekä Eläketurvakeskus.

Lisätietoja Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, puh. 050 566 7949, etunimi.sukunimi@stm.fi