GeoSentric Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 11:08 EET

Sisältö

1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta
2. Liiketoimintakatsaus
3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella
4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen
6. Riittävä maksuvalmius
7. Tulevaisuuden näkymät
8. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä
9. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
10. Investoinnit
11. Henkilöstö ja organisaatio
12. Ympäristöasiat
13. Rahoitus ja rakennejärjestelyt
14. Hallituksen valtuutus
15. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat
16. Yhtiöstä
17. Osavuosikatsaus, Q3 2010(tilintarkastamaton)

1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta

Yhteenveto konsernin taloudellista asemaa ja tulosta esittävistä avainluvuista
(teuroa, ellei toisin ilmaistu):

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella | 7-9/2010 | 1-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 384 | 1438 | 529 | 2016 | 2491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2770 | -9562 | -4071 | -11841 | -15538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| osakekohtainen | | | | | |
| tulos (eur) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 3052 | | 5674 | | 8893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -12881 | | -1295 | | -2236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 15933 | | 6969 | | 11129 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. Liiketoimintakatsaus

GeoSentric on paikannukseen perustuvien palveluiden sekä paikkaperusteisten
sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden kehittäjä ja
tarjoaja. Se kehittää johtavaa geo-integraatioalustaa mobiililaitteille,
henkilökohtaisille navigointilaitteille, Internet-selaimille ja muille
Internet-päätelaitteille, joka tarjoaa paikkaperusteisten palvelujen,
yhteisöllisen verkostoitumisen sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0 -teknologioiden
konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM
-ratkaisuja kuluttaja- ja yritysmarkkinoille. Sen aineettomia oikeuksia
toimitetaan ohjelmistona ja palveluina tuotteissa, joihin kuuluvat
GyPSii-tuotealusta (”GyPSii”) sekä käyttövalmiit integroidut GPS/GSM-laitteet
navigointiin ja kohteen seurantaan ja teollisuudenalakohtaisesti räätälöitävissä
olevat ohjelmistoratkaisut (”TWIG”). Lisäksi GeoSentric tarjoaa
Internet-pohjaisia paikannuspalveluja, joiden avulla käyttäjä voi paikantaa
muita GeoSentricin laitteita. GyPSii-alusta ja TWIG-tuotesarja täydentävät
toisiaan ja mahdollistavat GeoSentricille sen kaikkien ohjelmistoihin ja
palveluihin kohdistuvien aineettomien oikeuksien hyödyntämisen tehokkaalla
tavalla sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kahdelle eri markkinalle,
GyPSii-tarjonnan geososiaalisen verkostoitumisen/LBS-sektorille ja
TWIG-tarjonnan LBS/B2B-sektorille.

Vuonna 2010 GyPSii-alustan palveluiden ja sovellusten liiketoimintamalli on
ollut ohjelmistoteknologian ja tuotteistettuja tavaramerkkejä koskevien
aineettomien oikeuksien yhdistetty lisensiointi sekä mainostulojen kerääminen
sovellusalustalla yhteistyössä mobiili- ja verkko-operaattorien kanssa. Tämän
mukaisesti katsauskaudella 1-9/2010 konserni keskittyi turvaamaan sopimukset
suurien jakelukumppanien kanssa saadakseen tuotteen integroiduksi näiden uusiin
laitteisiin ja palveluihin ja laajentaakseen GyPSiitä tukevien laitteiden
valikoimaa. Jakelukumppanien laajamittaiset markkinointi- ja
lanseeraussuunnitelmat vuonna 2010 ovat tuottaneet merkittäviä käyttäjävolyymejä
GyPSiille, minkä odotetaan vaikuttavan positiivisesti GyPSiistä saatavaan
liikevaihtoon vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, vuoden 2011 aikana ja sen
jälkeen.

Konsernin liikevaihto kaudella 1-9/2010 oli 1438 teuroa, ja on alempi (-28,7%)
verrattuna 2016 teuron liikevaihtoon kaudella 1-9/2009. Myynnin
kokonaiskustannukset olivat kaudella 1-9/2010 1594 teuroa, mikä vastaa 7,4%
vähennystä verrattuna edellisen vuoden vertailukauden 1-9/2009 kustannuksiin
1722 teuroa. Katsauskauden liikevaihto muodostui lähes kokonaisuudessaan
TWIG-tuotteiden ja -aineettomien oikeuksien myynnistä. Liikevaihdon lasku johtui
vanhemman Discovery Pro -tuotteen myynnin jatkuvasta vähenemisestä, mitä
uudemman Protector -tuotteen myynti ei riittänyt kattamaan. Katsauskauden
1-9/2010 bruttokate oli -156 teuroa (-10,8%) verrattuna edellisen vuoden
vertailukauden 1-9/2009 294 teuron (14,6%) bruttokatteeseen. Tämä bruttokatteen
lasku ja myytyjen tuotteiden kustannusten suhteellinen nousu heijastavat 455
teuron varaston alaskirjauksia toisella vuosineljänneksellä ja TWIG-tuotelinjan
jatkunutta hintaeroosiota, jotka molemmat aiheutuvat siitä, että TWIG Discovery
-tuotteet ovat saavuttamassa elinkaarensa pään.

Liiketoiminnan kulut laskivat katsauskaudella 1-9/2010 9407 teuroon edellisen
vuoden vertailukauden 1-9/2009 12135 teurosta, mikä vastaa 22,5 % laskua. Tämä
johtui pääosin vähennyksistä henkilöstömäärässä sekä insinöörityön
yhdistämisestä matalamman kustannustason maiden kanssa, esimerkiksi Kiinan,
suhteessa vertailukauteen sekä vertailukauden asianajokustannuksista, jotka
liittyivät tuolloin käynnissä olleeseen, mutta sittemmin sovintoon päättyneeseen
oikeudenkäyntiin. Lisäksi GeoSolutions BV:n vuonna 2007 toteutetusta hankinnasta
kirjatut aineettomat hyödykkeet/oikeudet, joista tehtiin poistot kolmen vuoden
ajanjaksolla, tulivat täysin poistetuksi Q1/2010 loppuun mennessä. Tämä johti
alhaisempiin 500 teuron poistoihin kaudella 1-9/2010 verrattuna 1500 teuron
kuluun kaudella 1-9/2009. Q3/2010 liiketoiminnan kulut sisältävät
kertaluonteisen kulun 509 teuroa, joka liittyy 24 työntekijän irtisanomiseen
Suomessa seurauksena Suomen TWIG-toimintojen supistamisesta.

Tulos ennen veroja katsauskaudella 1-9/2010 oli -10585 teuroa, verrattuna kauden
1-9/2009 -12259 teuroon. Katsauskauden 1-9/2010 tulos per osake oli -0,01 euroa
osakkeelta.


3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Olennaiset tapahtumat kaudella 7-9/2010 olivat seuraavat:

Yhtiö ilmoitti 9.7.2010 aloittavansa YT-menettelyn suomalaisen työvoimansa
kanssa sopeuttaakseen työvoiman määrän vastaamaan vähentyvää TWIG-tuotemyyntiä.
Yhtiö ilmoitti neuvottelujen lopputuloksena 20.9.2010 irtisanovansa 24 ja
lomauttavansa 11 työntekijää.

Yhtiö on myös jatkanut liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamista ja vaadittuja
kustannusvähennyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.6.2010 hyväksytyn
lisärahoituksen ehtojen täyttämiseksi. Kustannusvähennykset toteutettiin
kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla henkilöstövähennyksinä sekä korkeamman
kulutason alueiden insinöörityöresurssien yhdistämisellä kiinalaisten resurssien
kanssa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö turvasi lisärahoituksen johtavalta
sijoittajaltaan 6000 teuron vakuudellisella vaihtovelkakirjalainalla, jonka
laski liikkeeseen Yhtiön täysin omistama hollantilainen tytäryhtiö GeoSolutions
Holdings N.V (”GHNV”). Lainan ensimmäinen erä 2500 teuroa nostettiin kesäkuussa
2010 ja toinen erä 2500 teuroa nostettiin 1.9.2010. Jäljellä oleva 1000 teuron
määräinen erä oletetaan nostettavan viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Katsauskauden aikana hallitus on jatkanut vaihtoehtojen selvitystä konsernin
mahdollisuuksista luopua mobiililaiteliiketoiminnastaan.

Yhtiö tiedotti 22.9.2010, että Dan Harple on eronnut tehtävästään CEO:na ja että
hänen paikkansa ottaa Winston Guillory välittömin vaikutuksin, sekä lisäksi että
Dan Harple jatkaa Yhtiön ja sen uuden CEO:n strategisena neuvonantajana.


4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

23,750,000 uutta, syyskuussa annettua osaketta rekisteröitiinkaupparekisteriin
lokakuussa, mikä kasvatti Yhtiön osakemäärän 921,676,354 osakkeeseen.

Yhtiö tiedotti 9.11.2010, että Dan Harple on eronnut tehtävästään hallituksen
jäsenenä keskittyäkseen täysipäiväisesti ammatillisiin aktiviteetteihinsa
Shamrock Ventures B.V.:ssä, ja että samaan aikaan GeoSentric-konsernin ja
Shamrock Ventures B.V.:n välillä solmittu liikkeenjohtopalveluita koskeva
sopimus on päättynyt. Kuten aiemmin on tiedotettu, Dan Harple osallistuu
jatkossa Yhtiön toimintaan yhtenä sen merkittävistä osakkeenomistajista.


5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen

Yhtiö on säilyttänyt katsauskaudella vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat avainluvut olivat seuraavat
(teuroa, ellei toisin mainita):

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella | 7-9/2010 | 1-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 384 | 1438 | 529 | 2016 | 2491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2770 | -9562 | -4071 | -11841 | -15538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| osakekohtainen | | | | | |
| tulos (eur) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | |
| päättyessä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 3052 | | 5674 | | 8893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -12881 | | -1295 | | -2236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 15933 | | 6969 | | 11129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1862 | | 1798 | | 5939 |
--------------------------------------------------------------------------------


6. Riittävä maksuvalmius

Yhtiö on säilyttänyt riittävän maksuvalmiuden katsauskauden ajan.
Pörssitiedotteessa 30.6.2010 julkistetusti yhtiö on allekirjoittanut ja solminut
lopullisen rahoitussopimuksen johtavan sijoittajansa kanssa, mikä mahdollistaa
Yhtiölle yhteensä enintään 6000 teuron lisärahoituksen saamisen, josta 5000
teuroa on jo vastaanotettu. Jäljellä olevat 1000 teuroa tullaan nostamaan vuoden
viimeisen neljänneksen aikana. Tästä huolimatta Yhtiön käyttöpääoma ei ole
riittävä seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi ilman ulkopuolisen
lisärahoituksen nostamista.

Yhtiö käy parhaillaan keskusteluja keskeisten sijoittajiensa,
osakkeenomistajiensa ja mahdollisten uusien sijoittajien kanssa eri
rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi. Yhtiö tarvitsee tätä jatkuvaa
ulkopuolista tukea turvatakseen rahoituksensa, ja Yhtiö luottaa siihen, että
riittävä lisärahoitus saadaan tyydyttävästi turvatuksi. Lisäksi Yhtiö tutkii
uusia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, jotka voisivat tuoda
lisäkassavirtaa seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana.


7. Tulevaisuuden näkymät

Markkinanäkymät

Markkinoilla on yli 4 miljardia matkapuhelinyksikköä , ja joka vuosi toimitetaan
yli miljardi uutta puhelinta lisää. Internet-yhteys, kamera,
paikannusominaisuudet ja ulkopuolisten sovellusten tuki on tullut standardiksi
useimmissa laitteissa.

GyPSiin sovelluksia tuetaan seitsemällä merkittävimmällä mobiilialustalla, mikä
mahdollistaa konsernin pääsyn paitsi nopeasti kasvaville älypuhelinmarkkinoille
(joita johtavat iPhone ja Android), myös peruspuhelinten markkinoille, jotka
vuonna 2009 alan tutkimusten mukaan edustavat tänä päivänä merkittävää osuutta
maailman matkapuhelimista.

Mobiili-internetin laajamittaisella omaksumisella ja mahdollisuudella tuottaa
reaaliaikaista paikannus/GPS -informaatiota markkinat ovat luoneet uusia
ansaintamahdollisuuksia liittyen paikkaperusteisen mobiilimainonnan, myyntiä
edistävien tarjousten sekä kuponkien toimittamiseen kuluttajille. GyPSiin
erityisosaaminen, teknologiat sekä kumppanuudet ovat luoneet sille edellytykset
hyödyntää tätä markkinamahdollisuutta hyvin laajalla skaalalla.

Liiketoiminnan kehityksen näkymät

Viimeksi kuluneen vuoden aikana konserni on edistynyt huomattavasti
strategiassaan ja suuntautumisessaan kehittyville markkinoille. Hyödyntämällä
edellisenä vuonna laitevalmistajien kanssa tehtyä pohjatyötä GyPSii on edennyt
solmimaan kumppanuudet Kiinan kaikkien kolmen operaattorin (China Mobile, China
Telecom ja China Unicom) kanssa osoittaen sitä kypsyvää arvoa, jota
paikkaperusteiset mobiilisovellukset edustavat operaattoreille. Vuoden 2010
aikana konserni jatkoi läheistä yhteistyötä jokaisen operaattorin kanssa
viimeistelläkseen julkistusaikatauluja, ajoittaakseen julkaisut operaattoreiden
3G-palveluiden, strategisten OEM-laitteiden sekä seuraavan sukupolven
GyPSii-sovellusten julkistusten kanssa kohdemarkkinoilla.

Vuoden 2010 aikana konserni on laajentanut OEM-suhteitaan LG:n ja Samsungin
lisäksi uusiin laitevalmistuspartnereihin kuten Lenovo ja Huawei. Nämä uudet
yhteistyösuhteet mahdollistavat GyPSiin tavoittaa yhä laajemmalti
matkapuhelinkäyttäjäkuntaa maailmanlaajuisesti.

Kiinan avainasiakkuuksien pohjalta GyPSii on laajentanut vuoden 2010 aikana
liiketoiminnan kehitysponnisteluitaan Latinalaisessa Amerikassa saavuttaakseen
muidenkin paikallisten operaattorien kanssa yhteisymmärryksen samanlaisen
tarjonnan tuottamiseksi. Erittäin laajan mobiililaitekäyttäjämäärän takia
Latinalainen Amerikka on ihanteellinen kehittyvä markkina GyPSiin
laajentumiselle ja konserni kehittää stategiaa mahdolliselle laajentumiselle
tälle alueelle vuonna 2011.

Avoimen ohjelmointirajapinnan kehittämisellä konserni on edistänyt
liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksiaan strategisten palveluntarjoajien kanssa
tuodakseen GyPSiin muille kehittyneille markkinoille. Tällä lähestymistavalla
GyPSiin on mahdollista vähentää riskiä ja kustannuksia, jotka liittyvät muihin
kuin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan liiketoiminnan kehittämiseen samalla, kun se
tutkii uusia maantieteellisiä alueita, jotka voisivat osoittautua strategisiksi
yhtiölle. Q3/2010 aikana GyPSii laajensi yhteistyötään Garminin kanssa sekä loi
uuden yhteistyösuhteen SMG:n osaston Channel Young:n kanssa Kiinassa.

Vuonna 2011 GyPSii laajentaa paikkaperusteisten palveluidensa ja -alustojensa
valikoimaa keskittyäkseen tarjontaan pienille ja keskisuurille (PK) yrityksille.
"GyPSii CRM Platform" -alusta tarjoaa PK-yrityksille työkalut
myynninedistämiskannusteiden luomiseen, hallinnointiin ja toimittamiseen sen
asiakaskunnalle paljon alhaisemmilla jakelukustannuksilla. Itsepalvelualusta
antaa yrittäjille mahdollisuuden luoda räätälöityjä kuponkikampanjoita ja
alennusohjelmia, jotka toimitetaan suoraan kuluttajien mobiililaitteisiin.
Paikkaperusteista teknologiaansa hyödyntäen GyPSii CRM Platform voi auttaa
yrityksiä saamaan kuluttajat uskollisiksi asiakkaiksi palkitsemalla näitä
myyntipisteessä annetuilla alennuksilla ja palkkioilla.

Lisäksi GyPSii CRM Platform kerää, analysoi ja tuottaa yksityiskohtaisia
raportteja asiakkaiden vuorovaikutuksesta myyntipisteessä, mikä tarjoaa
yrityksille uuden tasoisen ymmärryksen markkinointi- ja myynninedistämisen
seurauksena tapahtuvasta kulutuskäyttäytymisestä, mitä heillä ei koskaan
aikaisemmin ole ollut.

GyPSii CRM Platform tulee olemaan saatavilla PK-yritysten käyttöön
kuukausittaisella maksulla, ja se on suunniteltu julkaistavaksi Q1/2011
alkupuolella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että konserni on havainnut mobiilioperaattoreiden
ja OEM-kumppaneiden lisääntyvän kiinnostuksen tarjota paikkaperusteisia
sovelluksia verkoissaan. GyPSii ja sen sovellus/alusta nähdään välineinä, joilla
kehittyvillä markkinoilla toimivat yhtiöt voivat edistää datapakettien myyntiä
ja parantaa merkittävien verkkoihin tehtyihin uudistuksiin liittyvien
investointien tuottoa samalla, kun rakennetaan erilaisia mobiilin mainostamisen
strategioita. Konserni odottaa tämän kehityksen jatkuvan vuonna 2011 ja GyPSiin
kysynnän lisääntyvän. Uudet GyPSii tuotteet, jotka esitellään vuonna 2011,
tuovat lisää asiakkaita ja luovat lisää liikevaihtoa konsernille.

Kuten aiemmin on julkistettu, yhtiö odotti näkevänsä positiivista kehitystä
GyPSiin tuottamassa liikevaihdossa vuoden 2009 viimeiseltä neljännekseltä
alkaen. Jatketut rahoitusneuvottelut, sekä erityisesti vuoden 2009 osalta
maailmanlaajuinen talouskriisi, ovat siirtäneet GyPSiin tuotto-odotuksia, mutta
liikevaihtoa on kuitenkin alkanut syntyä kasvavalla tahdilla, ja yhtiö odottaa
näkevänsä positiivisen kehityksen GyPSiin tuottamassa liikevaihdossa Q4/2010 ja
vuoden 2011 aikana. Yhtiö tutkii myös uusia liiketoiminnan
kehitysmahdollisuuksia, jotka voisivat tuottaa lisäkassavirtaa lyhyellä
aikavälillä.

TWIG-tuotteiden kysyntä on laskenut, sillä TWIG Discovery on saavuttamassa
elinkaarensa pään, ja uudemman TWIG Protectorin saavuttama myynti on ollut
matalampaa kuin odotettiin. TWIG Discovery Pro GSM/GPRS/GPS -laite ja TWIG
Protector -laite on suunnattu turvallisuus- ja valvontamarkkinoille sekä TWIG
Locator -seurantalaite varallisuuden ja ajoneuvojen seurantamarkkinoille. Yllä
mainittujen syiden vuoksi yhtiö tutkii nyt vaihtoehtoja luopua
mobiililaiteliiketoiminnastaan.


8. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä

Maailmanlaajuisella talouskriisillä ja tämänhetkisellä maailmanlaajuisella
taantumalla on ollut ja saattaa jatkossakin olla negatiivinen vaikutus myös
konsernin liiketoimintaan. Konsernin jakelijamalli on ensisijaisesti
yhteistyökumppanivetoinen ja mahdollisilla viivästyksillä yhteistyökumppaneiden
uusien tuotteiden lanseerauksissa markkinoille saattaa olla haitallinen vaikutus
konsernin liiketoiminnan kehittymiseen hidastaen konsernin palvelujen jakelua ja
käyttäjämäärän kasvua.

Liiketoimintasuunnitelman toimeenpanemisen ja toteuttamisen onnistumisesta ei
ole varmuutta. Konserni on liiketoimintastrategian mukaisesti pyrkimässä myös
uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on sille uusi, tai jotka
voivat olla vasta kehityksen alkuvaiheissa. Mikäli konserni ei kykene
menestyksellisesti vastaamaan tähän kehitykseen, se voi merkittävästi heikentää
konsernin liiketoiminnan tulosta.

Liiketoimintamallin toimivuuden keskeinen seikka on palvelujen käyttäjien määrän
riittävä ja riittävän nopea kasvu sekä mobiilin, käyttäjien luoman sisällön ja
paikkaperusteisen mainonnan nopea omaksuminen, mistä konsernilla ei ole
varmuutta. Monet suuret brändit ja mainostajat leikkaavat
markkinointibudjettejaan, ja tämän negatiivinen vaikutus mobiilin ja
paikkaperusteisen mainonnan omaksumiseen voi jatkua vuonna 2010 ja tämän
jälkeen.

Yhtiöllä on lisäksi rajoitettu riski TWIG-tuotteiden tuotevaraston vuoksi. Jos
yhtiö ei pysty riittävästi suojaamaan teollisoikeuksiaan ja muuta aineetonta
omaisuuttaan, yhtiön kilpailuasema saattaa kärsiä. On myös mahdollista, että
muut tahot nostavat yhtiötä vastaan kanteita väitettyjen teollis- ja
aineettomien oikeuksien loukkausten perusteella, ja jos kanteet menestyvät,
yhtiö saattaa joutua maksamaan merkittäviä korvauksia.

Vuoden 1997 jälkeen yhtiö ei ole jakanut osinkoja. Tulevaisuudessa mahdollista
voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Lainojen
kokonaismäärä 30.9.2010 oli yhteensä nimellisarvoltaan noin 22613 teuroa.
Tulevaan voitonjakoon liittyy myös epävarmuus siitä, pystyykö yhtiö kerryttämään
jakokelpoista pääomaa. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön
taseessa ei ollut jakokelpoista pääomaa.

Konsernin liiketoimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että konsernin tulos ja
kassavirta tulevat paranemaan olennaisesti. Konsernin rahoitussuunnitelmassa
oletetaan, että ulkopuolinen lisärahoitus, josta ei ole vielä sovittu, saadaan.
Mikäli tulos ja kassavirta poikkeavat olennaisesti asetetuista tavoitteista,
uusi rahoitus myöhästyy tai rahoituksen määrä osoittautuu riittämättömäksi
konsernin pääomatarpeiden täyttämiseen , tämä saattaa pakottaa yhtiön ryhtymään
huomattaviin kustannusleikkauksiin, mikä voisi myös vaikuttaa merkittävästi
yhtiön nykyisen liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen lyhyellä aikavälillä
sekä aiheuttaa riskin maksukyvyttömyydestä.

Yhtiön liiketoimintaan, kilpailuun ja toimialaan liittyy huomattavia
taloudellisia riskejä, ja yhtiön sijoittajat saattavat menettää kaiken tai osan
yhtiöön sijoittamastaan pääomasta.

GeoHolding B.V., Horizon Groupin johtama sijoittajaryhmä sekä Schroders & Co
Limited omaavat kukin erikseen vaikutusvaltaa GeoSentricissä. Yhtiö luottaa
siihen, että julkisia osakeyhtiöitä sitova sääntely ja tiedotusvelvollisuudet
sekä Corporate Governance -ohjeiden noudattaminen yhdessä osaavan ja
hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön suorittaman jatkuvan ulkopuolisen
tilintarkastuksen kanssa ovat riittäviä estämään vaikutusvallan väärinkäytökset.


9. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta

Konsernin tuotekehitystoiminnan volyymi jatkui merkittävänä johtuen meneillään
olevista T&K-ohjelmista, joiden avulla konsernin on tarkoitus laajentaa
liiketoimintaansa merkittävästi lähivuosien aikana. Aktivointeja ei tehty.

Yhtiö vei tuotantoon seuraavan sukupolven palvelinarkkitehtuurin ja
infrastruktuurin, joka otettiin heti käyttöön yhtiön Kiinan ja Yhdysvaltojen
tietokeskuksissa. Tämä seuraavan sukupolven järjestelmä lisää merkittäviä
ominaisuuksia toiminnallisuuden ja haluttavien ominaisuuksien näkökulmasta, ja
antaa yhtiölle erinomaista kilpailukykyä.

Yhtiöllä on T&K-yksiköt Salossa (Suomi), Amsterdamissa (Alankomaat), Windsorissa
(Iso-Britannia), Windsorissa (Iso-Britannia), Warwickissa Rhode Islandilla
(Yhdysvallat) sekä Shanghaissa (Kiina).

Lisäksi GyPSiin palvelinjärjestelmiä ylläpidetään tällä hetkellä Yhdysvalloissa
ja Kiinassa, uusien päivitysten ja palvelinten sijaintien ollessa suunnitteilla
tulevaisuudessa.


10. Investoinnit

Bruttoinvestoinnit katsauskaudella 1-9/2010 olivat 30 teuroa. Koko vuonna 2009
bruttoinvestoinnit olivat 208 teuroa.


11. Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli katsauskaudella 1-9/2010
keskimäärin 125 henkilöä, joista enimmillään 32 henkilöä koskivat
vuorolomautukset. Syksyllä 2007 päätetty, toistaiseksi voimassa oleva
vuorolomautusohjelma jatkuu myös vuonna 2010.


12. Ympäristöasiat

Yhtiö maksaa tuotteistaan lakisääteisen kierrätysmaksun ja on järjestänyt
poistettavan ja hävitettävän materiaalin kierrätyksen Jalopinta Ky:n kanssa
tehdyllä sopimuksella. Kaiken kaikkiaan konsernin toiminnalla ei ole merkittäviä
ympäristövaikutuksia.


13. Rahoitus ja rakennejärjestelyt

Rahoituskierros 2009:
Alun perin 31.3.2010 päättyväksi tarkoitettua merkintäaikaa yhtiön
hollantilaisen tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V:n (”GHNV”) kautta
nostettavalle, enintään 25000 teuron määräiselle lisärahoitukselle jatkettiin
maaliskuussa 2010 vuoden 2010 loppuun saakka. Konserni vastaanotti ja nosti 7500
teuron sijoitussitoumuksen vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 lainan ehtoja
muutettiin myöhemmin 30.6.2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa alla
kuvatusti.

Lainasta annetut velkakirjat ovat täysin siirrettävissä ja oikeuttavat
merkitsemään GHNV:n osakkeita. Sijoittajat voivat myös harkintansa mukaan
päättää vaihtaa velkakirjansa GeoSentricin osakkeiksi. Laina-aika on viisi
vuotta. Ehtona sijoitukselle yhtiö on päättänyt maksaa normaalikäytäntöjen
mukaisen 6 % järjestelypalkkion Raymond Kalleylle, joka avusti rahoituksen
saamisessa. Palkkio maksetaan puoliksi rahana ja puoliksi osakkeina. Lainan
vuotuinen korko on 5%, ja sen maksua lykätään sovitusti velkakirjojen
lunastukseen tai vaihtamiseen saakka. Rahoituksen yksityiskohtaiset ehdot on
julkistettu ja löytyvät 9.6.2010 julkistetusta kutsusta varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Rahoituskierros 2010:
Uuden lainan 2010 ehdot ovat samat kuin lainalla 2009 lukuun ottamatta lainan
korkoa, joka on 12% vuodessa. Lainan enimmäismäärä on 6000 teuroa, josta 2500
teuroa nostettiin 30.6.2010, ja seuraavat 2500 teuroa nostettiin 1.9.2010.
Loppuosa 1000 teuroa tullaan nostamaan Q4/2010 aikana. Ehtona sijoitukselle
yhtiö on päättänyt maksaa normaalikäytäntöjen mukaisen 5 % järjestelypalkkion
Raymond Kalleylle, joka avusti rahoituksen saamisessa. Palkkio suoritettiin
syyskuussa 2010, kun hallitus antoi maksutta yhteensä 23.750.000 yhtiön uutta
osaketta Raymond Kalleylle.

Hallitus ja varsinainen yhtiökokous hyväksyivät 6000 teuron lisärahoituksen
ehdot, joka toteutetaan laskemalla liikkeeseen yhtiön täysin omistaman
hollantilaisen tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V.:n etuoikeutettuja
vaihtovelkakirjoja. Samalla yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen 948.750.000
erityistä merkintäoikeutta lainojen myöntäjille, jotka oikeuttavat nämä
vaihtoehtoisesti merkitsemään yhtiön osakkeita, ja hyväksyi tiettyjä muutoksia
yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2008-B ehtoihin.


14. Hallituksen valtuutus

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta enintään 4.000.000 eurolla ja laskemaan liikkeeseen enintään
850.000.000 uutta osaketta, optio-oikeutta tai erityistä oikeutta. Valtuutus on
voimassa kahden (2) vuoden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä.
Samalla kaikki muut valtuutukset peruttiin.

Katsauskauden lopussa hallituksen valtuutuksen jäljelle jäävä summa oli
4.000.000,00 euroa ja 810.402.000 osaketta, joka vastaa 87.93 % tällä hetkellä
rekisteröityjen osakkeiden määrästä ja enintään 27,75 % osakkeista kaikkien
osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien jälkeen, ja aiheuttaa
siten vastaavan suoran laimennusvaikutuksen olemassa oleviin osakeomistuksiin.


15. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä (NASDAQ
OMX: GEO1V) ja rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
arvo-osuusjärjestelmään, osoite PL 1100, FIN-0010, Helsinki, Suomi. Osakkeiden
ISIN-koodi on FI 0009004204. Yhtiön osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla 11.
helmikuuta 2003 lähtien.

Yhtiö ja sen tytäryhtiöt eivät omista tai pidä hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 8.950.961,85 euroa, joka
muodostuu 897.926.354 rekisteröidystä osakkeesta.


16. Yhtiöstä

GeoSentric on paikannukseen perustuvien teknologioiden kehittäjä, joka toimittaa
tuotteita ja palveluita markkinoiden johtavalla mobiilin digitaalisen
elämäntavan sovelluksella ja geomobiilin sosiaalisen verkostoitumisen
sovellusalustalla yhdistäen ihmisiä, paikkoja ja yhteisöjä halki verkostojen ja
laitteiden. GyPSii tarjoaa geo-paikannusominaisuudella varustettua sosiaalisen
verkostoitumisen sovellusalustaa ja palveluita mobiili- ja
Internet-päätelaitteille, sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0- teknologioiden
konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM-
ratkaisuja. Lisätietoa osoitteessa www.geosentric.com, www.gypsii.com tai
www.gypsii.com.cn.

© 2010 GeoSentric. Kaikki oikeudet pidätetään.

Salossa, Suomessa ja Amsterdamissa, Alankomaissa sijaitseva GeoSentric toimii
myös Pohjois-Amerikan sekä APAC-alueen toimistojensa kautta.

GeoSentric on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki: GEO1V). Yhtiö
on ollut tarkkailulistalla helmikuusta 2003 lähtien.


GEOSENTRIC OYJ

Lisätietoja: investors@gypsii.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
GEOSENTRIC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3Q/2010 (tilintarkastamaton)

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | Liitet | 3Q/2010 | 1-3Q/201 | 3Q/2009 | 1-3Q/200 | 2009 |
| | ieto | | 0 | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | 384 | 1438 | 529 | 2016 | 2491 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä | 4 | 311 | 1594 | 733 | 1722 | 2141 |
| suoritteita | | | | | | |
| vastaavat | | | | | | |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | | 73 | -156 | -204 | 294 | 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminn | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| an muut | | | | | | |
| tuotot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon | 4 | 1117 | 2580 | 762 | 2321 | 3111 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotekehityk | 4 | 932 | 4306 | 1983 | 6266 | 8211 |
| sen kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja | 4 | 794 | 2521 | 1122 | 3548 | 4568 |
| markkinoinni | | | | | | |
| n kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | -2770 | -9562 | -4071 | -11841 | -15538 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuot | | 56 | 77 | 2 | 74 | 74 |
| ot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulu | | -531 | -1100 | -156 | -492 | -723 |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | | -3245 | -10585 | -4225 | -12259 | -16187 |
| veroja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | -98 | -116 | 45 | 299 | 409 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -3343 | -10701 | -4180 | -11960 | -15778 |
| voitto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -154 | -155 | -15 | 3 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -3497 | -10856 | -4195 | -11957 | -15767 |
| laaja tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | | | | | | |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamato | | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,02 |
| n | | | | | | |
| osakekohtain | | | | | | |
| en tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta ei ole laskettu, koska
laimennusvaikutus parantaisi tunnuslukua.
KONSERNITASE

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | Liiteti | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| | eto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | | 135 | 278 | 240 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | 216 | 216 | 216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | | 4 | 1012 | 510 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | | 66 | 66 | 66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | 0 | 0 | 0 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 421 | 1572 | 1032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | 309 | 1448 | 1216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | | 450 | 856 | 696 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | | 10 | 0 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | 1862 | 1798 | 5939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2631 | 4102 | 7861 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | 3052 | 5674 | 8893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 5 | 8951 | 8951 | 8951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 5 | 13631 | 13631 | 13631 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -20 | 127 | 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 5 | 30603 | 27971 | 30603 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | -66046 | -51975 | -55556 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | -12881 | -1295 | -2236 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | | 0 | 256 | 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 7 | 12132 | 3013 | 7061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 12132 | 3269 | 7189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | | 3651 | 2576 | 2634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | | 37 | 62 | 37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset | 7 | 113 | 1062 | 1269 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 3801 | 3700 | 3940 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | 15933 | 6969 | 11129 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | 3052 | 5674 | 8893 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 1-3Q/2010 | 1-3Q/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -10701 | -11960 | -15778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | 969 | 1775 | 3991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten | 246 | 1796 | 1946 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | 452 | -43 | -295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen | 1017 | 599 | 632 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -630 | 0 | -930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 17 | 145 | 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -8630 | -7688 | -10289 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -30 | -200 | -208 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanneista saadut maksut | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantien transaktiomenot | 0 | -68 | -68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen transaktiomenot | -417 | 0 | -750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot, oman pääoman | 0 | 0 | 2591 |
| osuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot, vieraan pääoman | 5000 | 0 | 4909 |
| osuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 4583 | -68 | 6682 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -4077 | -7956 | -3815 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 5939 | 9754 | 9754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 1862 | 1798 | 5939 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakepää | Muuntoe | Ylikurssir | Sijoite | Kertyne | Yhteens |
| | oma | rot | ahasto | tun | et | ä (1000 |
| | (1000 | (1000 | (1000 eur) | vapaan | voittov | eur) |
| | eur) | eur) | | po:n | arat | |
| | | | | rahasto | (1000 | |
| | | | | (1000 | eur) | |
| | | | | eur) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 8951 | 124 | 13631 | 28039 | -40692 | 10053 |
| 31.12.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoran omaan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| pääomaan | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | |
| erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | -11960 | -11960 |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | 0 | 3 | 0 | 0 | -11960 | -11957 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantien | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | -68 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 |
| avainhenkilö | | | | | | |
| ille ja | | | | | | |
| yhteistyökum | | | | | | |
| ppaneille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veloista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erotetut | | | | | | |
| oman pääoman | | | | | | |
| komponentit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 8951 | 127 | 13631 | 27971 | -51975 | -1295 |
| 30.9.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 8951 | 135 | 13631 | 30603 | -55556 | -2236 |
| 31.12.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| omaan | | | | | | |
| pääomaan | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | |
| erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | -10701 | -10701 |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | 0 | -155 | 0 | 0 | -10701 | -10856 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| avainhenkilö | | | | | | |
| ille ja | | | | | | |
| yhteistyökum | | | | | | |
| ppaneille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veloista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erotetut | | | | | | |
| oman pääoman | | | | | | |
| komponentit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 8951 | -20 | 13631 | 30603 | -66046 | -12881 |
| 30.9.2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
| | 3Q/2010 | 1-3Q/201 | 3Q/2009 | 1-3Q/2009 | 2009 |
| | | 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1000 | 384 | 1438 | 529 | 2016 | 2491 |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, 1000 | -2770 | -9562 | -4071 | -11841 | -15538 |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | -3245 | -10585 | -4225 | -12259 | -16187 |
| veroja, 1000 EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 5 | 30 | 9 | 200 | 208 |
| , 1000 EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 114 | 125 | 126 | 118 | 120 |
| keskimäärin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 897926 | 897926 | 897926 | 897559 | 897651 |
| painotettu | | | | | |
| keskiarvo kauden | | | | | |
| aikana 1000 kpl | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 897926 | 897926 | 897926 | 897926 | 897926 |
| lukumäärä kauden | | | | | |
| lopulla 1000 kpl | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT

GeoSentric on paikannukseen perustuvien palveluiden (LBS) ja sosiaalisten
verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden kehittäjä ja valmistaja.
Yhtiö kehittää johtavaa geointegraatioalustaa mobiililaitteille,
henkilökohtaisille navigointilaitteille, Internet-selaimille ja muille
Internet-päätelaitteille tarjoten paikkaperusteisten palvelujen, sosiaalisen
verkostoitumisen sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0-teknologioiden konvergenssia
hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM-ratkaisuja kuluttaja-
ja yritysmarkkinoille. Yhtiön aineettomia oikeuksia toimitetaan ohjelmistona ja
palveluina tuotteissa, joihin kuuluu GyPSii-tuotealusta ("GyPSii") sekä
käyttövalmiit integroidut GPS/GSM-laitteet navigointiin ja kohteen seurantaan ja
teollisuudenalakohtaisesti räätälöitävissä olevat ohjelmistoratkaisut ("TWIG").
Yhtiöllä on syvällistä osaamista ja teknologiaan liittyviä aineettomia oikeuksia
koskien käyttäjien luoman sisällön hallintaa, paikkaperusteisia palveluita,
avointa sosiaalista verkostoitumista, mainonnan kohdistamista ja integrointia
sekä sosiaalisia mediamarkkinoita että matkapuhelinten, Internetin,
henkilökohtaisten navigointi- ja Internet-päätelaitteiden käyttäjiä varten.
GeoSentricin päätoimipaikat ovat Salossa (Suomi) ja Amsterdamissa (Alankomaat),
ja sillä on lisäksi toimistot Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Itä-Aasiassa.
GeoSentric on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX: GEO1V).
Konsernin emoyhtiö on GeoSentric Oyj (ent. Benefon Oyj). Yhtiön rekisteröity
kotipaikka on Salo, Suomi, ja toimipaikan käyntiosoite on Meriniitynkatu 11,
24100 Salo ja postiosoite PL 84, 24101 Salo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä
on saatavissa internet-osoitteesta www.geosentric.com tai emoyhtiön
pääkonttorista osoitteesta Meriniitynkatu 11, 24100 Salo.

2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Laatimisperusta:
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards, "IFRS") mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.
Laatimisperiaatteet:
Noudatetut laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2009
noudattamien periaatteiden kanssa.
IASB on julkistanut uusia standardeja ja tulkintoja sekä muutoksia
voimassaoleviin standardeihin, joiden soveltaminen on pakollista 1.1.2010 tai
sen jälkeen, ja joita konserni ei ole aikaisemmin ottanut vapaaehtoisesti
käyttöön. Konserni soveltaa seuraavia standardeja (ja niiden muutoksia) sekä
tulkintoja 1.1.2010 lähtien:
Muutos IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen. Muutos vaikuttaa hankinnoista
kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardin
siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa
hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.
Muutos IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Voi olla vaikutusta
tytäryhtiöiden omistuksen muutosten huomioimisessa.
Muutos IAS 39, Rahoitusinstrumentit: Kytkettyjen johdannaisten tunnistaminen ja
arviointi. Konsernilla ei ole kytkettyjä johdannaisia.
IFRIC 17. Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Koskee osinkojen
jakamista. Ei vaikutusta konserniin.
IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot siirrot asiakkailta. Ei vaikutusta konserniin.
Muutoksia "IFRS:n parantamiseksi". Pienet muutokset koskevat 12 eri standardia,
mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätöksiin.
Muutokset IFRS 2, Osakepohjaiset maksut. Osakepohjaiset maksut maksetaan
konsernissa rahana. Koskee muuten kuin rahana maksettavia osakepohjaisia
maksuja. Voi olla vaikutusta tilinpäätöksiin tulevaisuudessa. Muutos IAS 32,
Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - oikeuksien esittämistapa. Osakkeet,
optio-oikeudet ja merkintäoikeudet kirjanpidossa, kun liikkeeseen lasketut
instrumentit ilmaistaan muuna valuuttana kuin liikkeeseenlaskijan
toimintavaluuttana. Ei vaikutusta konserniin.

3. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernilla on vain yksi erotettavissa oleva segmentti, joka on
paikkaperusteiset palvelut ja niitä hyödyntävät laitteet. Sen osuus
liikevaihdosta on ollut jaksolla ja vertailujaksolla 100%

4. KULUT LAJEITTAIN

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 3Q/2010 | 1-3Q/201 | 3Q/2009 | 1-3Q/200 | 2009 |
| | | 0 | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 59 | 339 | -625 | -261 | -164 |
| keskeneräisten | | | | | |
| tuotteiden varastojen | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden | 0 | 455 | 386 | 386 | 484 |
| arvonalentuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja | 133 | 427 | 848 | 1204 | 1288 |
| tarvikkeiden käyttö | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 119 | 373 | 124 | 393 | 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita | 311 | 1594 | 733 | 1722 | 2141 |
| vastaavat kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 1621 | 5679 | 2238 | 6610 | 8710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| irtisanomisajalta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 53 | 641 | 544 | 1622 | 2172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 660 | 2578 | 1085 | 3903 | 5008 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kululajikohtaiset | 2843 | 9407 | 3867 | 12135 | 15890 |
| kulut yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

5. OMA PÄÄOMA

--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeide | Osakepääoma | Ylikurssirah | Sij. | Yhteensä |
| | n | (1000 eur) | asto (1000 | vapaan | (1000 eur) |
| | lukumäärä | | eur) | oman po:n | |
| | (1000) | | | rahasto | |
| | | | | (1000 eur) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | 897926 | 8951 | 13631 | 30603 | 53185 |
| 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 897926 | 8951 | 13631 | 30603 | 53185 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeilla ei ole enimmäismäärää ja yhtiöllä on
vain yhdenlajisia osakkeita. Myös enimmäispääomaa koskeva määräys on poistettu.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on
maksettu täysimääräisesti.

6. OPTIO-OIKEUDET

Optio-ohjelma 2004A:
Optio-oikeuksien osakemerkintäaika päättyi 15.6.2010, jolloin merkittiin 480.000
osaketta 0,14 euron osakemerkintähinnalla. Loppujen 32.220.000 myönnetyn
optio-oikeuden voimassaoloaika on päättynyt.

Optio-ohjelmat 2010I ja 2010II:
Yhtiön hallitus päätti 3.9.2010 pidetyssä kokouksessaan hyväksyä optio-ohjelmat
2010I ja 2010II ja laskea liikkeeseen yhteensä enintään 15.848.000 uutta
optio-oikeutta konsernin työntekijöille ja teknisille avainresursseille
maksutta. Optio-oikeudet annetaan yhtiön optio-ohjelmissaan käyttämin
vakioehdoin. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden
osakkeen 0,03 euron merkintähintaan, joka vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettua keskikurssia pörssikaupankäynnissä syyskuun 2010 aikana.
Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla alkaa vuosineljänneksittäin ja päättyy
kaikilla optio-oikeuksilla 1.10.2016.

Maksuttomat annit:
Hallitus päätti maksaa yleisen käytännön mukaisen järjestelypalkkion vuoden 2009
aikana tytäryhtiö GeoSolutions Holdings N.V.:n nostamasta 7500 teuron
suuruisesta lainasta ja vuoden 2010 aikana nostetusta 5000 teuron suuruisesta
lainasta. Rahoituksen lopullisten ehtojen mukaisesti rahana on maksettu 450
teuroa ja osakkeina 475 teuroa antamalla 23.750.000 osaketta maksutta.

Tilikaudelle tulosvaikutteisesti IFRS 2 mukaisesti optioista kirjattu kulu.
Vastike annetaan optioina. Tuloslaskelman kulukirjauksen vastaerä on oma pääoma.

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 1-3Q/2010 | 1-3Q/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöt | 85 | 209 | 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallitus | 74 | 441 | 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sidosryhmät | 52 | 27 | 81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 211 | 677 | 914 |
--------------------------------------------------------------------------------

7. RAHOITUSVELAT

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | Lainan | 3Q/2010 | 3Q/2009 | 2009 |
| | nimellisar | | | |
| | vo 3Q/2010 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laina 2008 | 10000 | 2573 | 3013 | 2605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laina 2009 | 7500 | 4747 | 0 | 4456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laina 2010 | 5000 | 4812 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | 12132 | 3013 | 7061 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalaina | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 2004A | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laina 2008 | | 0 | 949 | 1156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | 113 | 1062 | 1269 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Vaihtovelkakirjalaina 2004A:
Laina nimellisarvoltaan 1130 teuroa nostettiin vuonna 2004. Lainaa on vaihdettu
osakkeisiin vaihtoajan kuluessa 31.12.2008 mennessä yhteensä 1017 teurolla.
Lainaa on jäljellä 113 teuroa. Lainan korko on 4 %, korkoa ei maksettu. Pääoma,
korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa
vain muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa
vain, jos yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää
täysi kate. Korkoa tai muuta hyvitystä saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä
voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan.
Rahoituskierros 2008:
Enimmäismäärältään 16000 teuron vaihtovelkakirjalainan merkintäaika päättyi
15.5.2009 ja yhtiö vastaanotti merkintöjä yhteensä 10000 teuron määrästä. Lainan
nojalla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 94.339.622, mikä vastaa 10,24 %
rekisteröidystä osakemäärästä ja 8,12 % kaikista ulkona olevista arvopapereista.
Lainan seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 943 teurolla. Lainan
vuosikorko on 12,5 %, joka maksetaan puolivuosittain. Kauden 1.7.-31.12.2009
osalta korko maksettiin tammikuussa 2010. Laina-aika päättyy 25.8.2013. Sovitun
mukaisesti koron maksu keskeytettiin 30.6.2010 alkaen ja korko kertyy ja
erääntyy maksettavaksi vasta laina-ajan päättyessä.

Rahoituskierros 2009:
Enimmäismäärältään 25000 teuron vaihtovelkakirjalainan merkintäaika oli alun
perin suunniteltu päättymään 31.3.2010, mutta jatkettiin vuoden 2010 loppuun
asti. Yhtiö on vastaanottanut merkintöjä yhteensä 7500 teuron määrästä vuoden
2009 aikana. Lainan nosti yhtiön tytäryhtiö GeoSolutions Holdings N.V. ("GHNV").
Laina oikeuttaa merkitsemään GHNV:n osakkeita. Osakkeiden määrä on kaikissa
tilanteissa vähemmän kuin puolet GHNV:n ulkona olevista osakkeista ja
osakepääomasta. Vaihtoehtoisesti sijoittajille voidaan antaa oikeus merkitä
GeoSentricin osakkeita vastaava määrä täysin dilutoituneesta osakemäärästä,
jonka sijoittaja olisi muuten saanut GHNV:n osakkeina. Laina-aika on viisi
vuotta. Sijoituksen ehtona yhtiö on sitoutunut maksamaan tavanmukaisen
järjestelypalkkion joka on 6% lainan määrästä. Lainan vuotuinen korko on 5%,
jonka maksua lykätään velkakirjojen lunastukseen tai vaihtamiseen saakka.
Vaihtosuhde on matalin seuraavista vaihtoehdoista, GeoSentricin markkina-arvo
31.3.2010, markkina-arvo velkakirjan vaihtohetkellä, tai uudessa ulkopuolisessa
rahoituskierroksessa taiostotarjouksessa käytetty valuaatio, kaikissa
vaihtoehdoissa alennettuna 50%:lla. Mikäli velkakirjoja ei ole lunastettu tai
vaihdettu lainan erääntymiseen mennessä tai insolvenssitilanteessa
vaihtosuhdetta alennetaan edellä todetun lisäksi 15%:lla. Lainan vakuutena on
GeoSentricin ja GHNV:n sekä muihin konsernin varoihin annettu panttaussitoumus.

Rahoituskierros 2010:
Lainan ehdot ovat samat kuin lainan 2009 sillä poikkeuksella, että lainan
vuotuinen korko on 12% ja sen enimmäismäärä on 6000 teuroa, mistä 2500 teuroa
nostettiin 30.6.2010, ja 2500 teuroa nostettiin 1.9.2010. Loppuosa 1000 teuroa
nostetaan todennäköisesti Q4/2010 aikana.

8. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 3Q/2010 | 3Q/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut | | | |
| vakuudet: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut pitkäaikaiset | 5 | 46 | 5 |
| rahoitusvarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut lyhytaikaiset | 58 | 57 | 57 |
| rahavarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

9. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat: Emoyritys on GeoSentric
Oyj. Tytäryritykset joista emon omistusosuus ja osuus äänivallasta on 100 % ovat
GeoSolutions Holdings N.V., jonka kautta (100%) tytäryhtiöt GeoSolutions B.V.,
GeoSentric (UK) Ltd., GyPSii (Shanghai) Co Ltd. ja GyPSii Inc..

Lähipiiritapahtumat on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Katsauskaudella ei
ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 30.6.2010 seuraavat henkilöt hallitukseen: Hans
van der Velde, Daniel Harple, Michael Vucekovich, Gary Bellot, Andy van Dam,
Winston Guillory ja Mike Po uutena jäsenenä. Hallituksen kokous valitsi Hans van
der Velden puheenjohtajaksi.

10. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

23.750.000 syyskuussa annettua uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin
lokakuussa, mikä kasvatti osakkeiden lukumäärän 921.676.354 osakkeeseen.


Source: Millistream