Fingrid Oyj

Osavuosikatsaus 26.10.2010, klo 11.00 EET

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 12:13 EEST

Fingrid konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

Toimintakatsaus

Voimajärjestelmän käyttö

Suomessa kulutettiin sähköä heinä - syyskuussa 18,5 terawattituntia (17,2 TWh
vastaavana aikana vuonna 2009). Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla
ajanjaksolla 15,0 terawattituntia, mikä oli 81 prosenttia Suomen kulutuksesta.
Tammi-syyskuussa Suomen sähkönkulutus oli 63,1 terawattituntia (58,3 TWh),
kasvua 8,2 prosenttia vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Sähkön siirto Suomen ja Ruotsin välillä vaihtui alkuvuoden vientitilanteesta
tuonniksi heinäkuusta alkaen. Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen heinä - syyskuun
aikana 1,5 terawattituntia (1,2 TWh) ja Suomesta vietiin sähköä Ruotsiin 0,4
terawattituntia (0,4 TWh). Tammi-syyskuussa sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen 2,1
terawattituntia (2,2 TWh) ja Suomesta vietiin sähköä Ruotsiin 4 terawattituntia
(2,8 TWh).

Sähkön siirto Virosta on ollut alkuvuonna enimmäkseen tuontia. Heinäkuusta
lähtien siirto on ollut vientipainotteista. Sähköä tuotiin Virosta heinä -
syyskuussa 0,2 terawattituntia (0,2 TWh) ja vietiin sähköä Viroon 0,2 TWh (0
TWh). Tammi - syyskuussa sähköä tuotiin Suomeen Virosta 1,4 terawattituntia
(1,1 TWh) ja vietiin 0,2 TWh (0,1 TWh).

Sähkön tuontikapasiteetti Venäjältä on ollut käytössä täysimääräisesti.
Tasasähköyhteyden vuosihuolto rajoitti tuontikapasiteettia heinäkuussa.
Heinä-syyskuussa sähköä tuotiin Suomeen Venäjältä 2,3 terawattituntia (2,5 TWh)
ja tammi-syyskuussa sähköä tuotiin Venäjältä 8,3 terawattituntia (8,6 TWh).

Syyskuun alussa valmistui selvitys lisääntyvän tuulivoiman vaikutuksesta
pohjoismaisen voimajärjestelmän käyttöön. Selvityksen mukaan tuulivoiman määrän
kasvu Pohjoismaissa nykyisestä noin 5000 megawatista 15000 -20000 megawattiin
vuoteen 2020 mennessä on hallittavissa. Tuulivoima edellyttää kuitenkin
erilaisia voimajärjestelmän käyttövarmuutta turvaavia toimenpiteitä, joiden
toteutukseen kantaverkkoyhtiöt ovat valmistautuneet.

Kantaverkko selvisi kesän myrskyistä vähin vaurioin. Jakeluverkkoja koetellut
Asta-myrsky aiheutti puuvikoja yhdelle kantaverkon 110 kilovoltin johdolle
Kaakkois-Suomessa. Voimakas myrsky aiheutti muutaman tunnin sähkökatkot Hämeessä
kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdoille elokuun alussa. Kaasuturbiinit
jouduttiin käynnistämään Loviisan ydinvoimalaitoksen irrottua kantaverkosta
12.7. Samanaikaisesti sähköä tuotiin Ruotsista täysimääräisesti. Elokuun
puolivälissä kantaverkkoon aiheutui jännitteen alenemia Lounais-Suomessa
asiakkaan voimalaitoksen kytkentöjen vuoksi.

--------------------------------------------------------------------------------
| Voimajärjestelmän käyttö | 1-9/10 | 1-9/09 | 7-9/10 | 7-9/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön kulutus Suomessa TWh | 63,1 | 58,3 | 18,5 | 17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fingridin siirtovolyymi TWh | 49,8 | 45,6 | 15,0 | 13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fingridin häviösähkövolyymi | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| TWh | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön siirto Suomi-Ruotsi | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vienti Ruotsiin TWh | 4,0 | 2,8 | 0,4 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuonti Ruotsista TWh | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön siirto Suomi-Viro | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vienti Viroon TWh | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuonti Virosta TWh | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön siirto Suomi-Venäjä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuonti Venäjältä TWh | 8,3 | 8,6 | 2,3 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkömarkkinoiden edistäminen

Nord Poolin spot-markkinoiden keskihinta (systeemihinta) oli heinä - syyskuussa
45,90 euroa megawattitunnilta (31,30 €/MWh vastaavana aikana vuonna 2009) ja
Suomen aluehinta oli 47,70 euroa megawattitunnilta (35,60 €/MWh).
Tammi-syyskuussa Nord Poolin spot-markkinoiden keskihinta oli 50,20 euroa
megawattitunnilta (34,50 €/MWh) ja Suomen aluehinta oli 53,70 euroa
megawattitunnilta (36,00 €/MWh).

Siirtoverkon pullonkaulat rajoittivat sähkökauppaa Suomen ja Ruotsin rajalla
tammi-syyskuussa 7,2 % ajasta (5,1 % vastaavana aikana vuonna 2009).
Erityisesti
keväällä esiintyi tilanteita, joissa siirtokapasiteetti Suomesta Ruotsiin oli
riittämätöntä. Loppukesällä pullonkaulat vähenivät. Siirtoverkon pullonkaulat
rajoittivat sähkökauppaa Suomen ja Viron rajalla huhti-syyskuussa 44,0 %
ajasta.

Siirron rajoituksista aiheutuneet pullonkaulatulot Suomen ja Ruotsin välisellä
rajalla olivat tammi-syyskuussa yhteensä 7,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Siirron rajoituksista aiheutuneet pullonkaulatulot Suomen ja Viron välisellä
rajalla olivathuhti-syyskuussa yhteensä 6,5 milj. euroa. Fingridin osuus Suomen
ja Viron välisistä pullonkaulatuloista oli 3,3 milj. euroa, jonka Fingrid on
maksanut verkkovuokrana yhteyden omistajatahoille.

Pohjoismaiset pullonkaulatulot tammi-syyskuulta olivat 160,0 milj euroa (54,4
milj. euroa). Pohjoismaiset pullonkaulatulot muodostuivat pääosin Etelä-Norjan
ja Tanskan tarjousalueiden rajoilla.

Tammi-syyskuussa Fingridin vastakauppakustannukset olivat noin 0,1 miljoonaa
euroa (0,6 milj. euroa vastaavana aikana 2009).

Suomen ja Viron välisen merikaapelin Estlink 1:n sähkönsiirtokapasiteetti
avattiin kokonaan sähköpörssin Elspot-markkinoiden käyttöön maanantaista
20.9.2010 alkaen. Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering vuokrasivat Estlink
-yhteydestä keväällä 250 megawattia siirtokapasiteettia ja myös
loppukapasiteetin, 100 megawattia, eli yhteensä 350 megawattia Suomen ja Viron
välistä siirtokapasiteettia on nyt markkinoiden käytössä. Lisäksi Fingrid on
tehnyt investointipäätöksen toisen tasasähköyhteyden EstLink 2:n rakentamisesta
Viron ja Suomen välille. Suunniteltu siirtoyhteys on 650 megawattia ja sen
kokonaiskustannukset ovat noin 320 miljoonaa euroa.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkömarkkinat | 1-9/10 | 1-9/09 | 7-9/10 | 7-9/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| NordPool systeemihinta €/MWh, | 50,2 | 34,5 | 45,9 | 31,3 |
| keskihinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen aluehinta €/MWh, | 53,7 | 36,0 | 47,7 | 35,6 |
| keskihinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pullonkaulatulot Pohjoismaissa | 160,0 | 54,4 | 16,7 | 36,2 |
| M€ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pullonkaulatulot Suomen ja | 7,9 | 0,9 | 2,2 | 0,4 |
| Ruotsin välillä M€ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pullonkaulatunnit Suomen ja | 7,2 | 5,1 | 1,1 | 3,7 |
| Ruotsin välillä % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fingridin osuus | 7,9 | 3,7 | 1,3 | 2,4 |
| pullonkaulatuloista | | | | |
| Pohjoismaissa M€ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pullonkaulatulot Suomen ja | 6,5 | - | 3,4 | - |
| Viron välillä M€ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pullonkaulatunnit Suomen ja | 44,4 | - | 24,9 | - |
| Viron välillä % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fingridin osuus Suomen ja Viron | 3,3 | - | 1,7 | - |
| välisistä pullonkaulatuloista | | | | |
| M€* | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* maksettu verkkovuokrana yhteyden omistajatahoille

Investoinnit ja verkon ylläpito

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat heinä - syyskuussa 24 miljoonaa euroa (35
milj. euroa vastaavana aikana 2009). Tammi - syyskuun bruttoinvestoinnit olivat
87 miljoonaa euroa (88 milj.euroa).

Vuoden 2010 aikana investoinnit sekä kotimaan verkkoon että rajayhteyksiin ovat
merkittäviä. Syksyn aikana valmistui Hikiä-Vanaja 110 kV perusparannushanke ja
uusi sähköasema 110 kV Tampereen Multisiltaan.

Fingrid vahvisti syyskuun lopulla EstLink 2 merikaapelin rakentamisen
nopeutetulla aikataululla. Fingrid asetti keväällä investointipäätöksensä
ehdoksi Viron sähkömarkkinoiden toimivuuden ja EU:n 100 miljoonan euron tuen
hankkeelle. Molemmat ehdot ovat täyttyneet ja 320 miljoonan euron merikaapeli
toteutetaan yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin kanssa. Uusi
sähkönsiirtoyhteys nostaa maiden välisen kokonaissiirtokapasiteetin siten noin
1000 megawattiin. Tavoitteena on ottaa uusi linkki kaupalliseen käyttöön vuoden
2014 alussa.

Valtioneuvosto on heinäkuussa myöntänyt maa-alueiden lunastusluvan Lappeenrannan
Yllikkälän ja Joroisten Huutokosken väliselle sähkönsiirtoyhteydelle. Uusi 400
kilovoltin yhteys rakennetaan jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle
lisäämään siirtokapasiteettia Kaakkois-Suomessa. Syksyn aikana hankkeen
pääurakat on kilpailutettu ja hankintapäätökset tehty voimajohtohankintojen ja
Yllikkälän sähköaseman osalta. Voimajohdon suunniteltu valmistuminen on keväällä
2013.

Lisäksi Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen johdintoimituksista vuosien 2011 -
2012 voimajohtohankkeisiin.

Muuta ajankohtaista

Fingrid solmi syyskuun alussa YIT Rakennus Oy:n kanssa sopimuksen Fingridin
uuden pääkonttorin rakentamisesta Läkkisepäntielle Käpylään Helsinkiin.
Fingridin käyttöön tulevat tilat kattavat noin puolet uudisrakennuksesta, jonka
laajuus on kokonaisuudessaan 14 000 m2. Toimistotalo valmistuu Fingridin
käyttöön lokakuun lopulla 2012.

Taloudellinen tulos 

Konsernin heinä - syyskuun liikevaihto oli 86 miljoonaa euroa (71 milj. euroa).
Tasesähkön myynti oli 32 miljoonaa euroa (18 milj. euroa) ja tasesähkön osto oli
26 miljoonaa euroa (18 milj. euroa). IFRS:n mukainen voitto/tappio ennen veroja
oli 2 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa) heinä-syyskuussa.

Konsernin tammi - syyskuun liikevaihto oli 318 miljoonaa euroa (255 milj.
euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3 miljoonaa euroa (1 milj. euroa).

Kantaverkkotulot nousivat alkuvuoden sähkön kulutuksen kasvun ja vuoden alussa
toteutetun kantaverkkotariffin 4,5 % noston vaikutuksesta edellisvuoteen
verrattuna ja olivat 147 miljoonaa euroa (131 milj. euroa). Rajasiirtotuotot
pysyivät edellisen vuoden tasolla. Alkuvuoden suurten pohjoismaisten
pullonkaulatulojen myötä Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat noin 4
miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Tasesähkön myynti oli 111
miljoonaa euroa (66 milj. euroa) ja osto 96 miljoonaa euroa (61 milj. euroa).

Alkuvuoden suuret kantaverkon häviöt ja Suomen korkea aluehinta kasvattivat
Fingridin häviösähkökustannuksia 10 miljoonalla eurolla edellisvuoteen
verrattuna. Kantaverkon kunnonhallinnan ja voimajärjestelmäreservien
kustannukset olivat molemmat hieman edellisvuotta suuremmat. Lisäksi kasvaneet
investoinnit nostivat poistoja. Fingridin osuus eurooppalaisista
läpisiirtokorvauksista pieneni hieman. Tehoreservijärjestelmän ja turpeen
syöttötariffin kustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1-9/10 | 1-9/09 | 7-9/10 | 7-9/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kantaverkkotulot | 147,3 | 130,7 | 35,8 | 32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasesähkön myynti | 110,8 | 66,4 | 31,7 | 18,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajasiirto | 17,6 | 18,0 | 5,3 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset | 7,9 | 3,7 | 1,3 | 2,4 |
| pullonkaulatulot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehoreservi | 11,5 | 9,4 | 3,4 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läpisiirtotuotot | 14,5 | 21,9 | 4,8 | 7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turpeen syöttötariffi | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liikevaihto | 8,0 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja muut | 320,9 | 255,9 | 86,1 | 71,3 |
| tuotot yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut | 1-9/10 | 1-9/09 | 7-9/10 | 7-9/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasesähkön osto | 96,2 | 60,8 | 26,2 | 17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Häviösähkön hankinta | 46,7 | 36,7 | 12,0 | 11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 49,9 | 48,2 | 16,6 | 15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservit | 16,0 | 15,7 | 5,2 | 5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehoreservi | 9,6 | 9,9 | 3,1 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 14,1 | 14,1 | 4,0 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnonhallinta | 12,8 | 12,3 | 3,7 | 4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läpisiirtomaksut | 7,4 | 11,9 | 3,0 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turpeen syöttötariffi | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kustannukset | 17,9 | 13,6 | 6,8 | 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut yhteensä | 271,2 | 223,4 | 80,8 | 70,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi - syyskuun liikevoitto oli 51 miljoonaa euroa (35 milj. euroa), joka
sisältää sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 2 miljoonaa euroa (2
milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 42 miljoonaa euroa (20 milj. euroa) ja
laaja tulos 39 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
tarkastelukauden lopussa 28,3 % (26,4 %).

Kausivaihtelut ovat ominaisia konsernin tulovirralle, joten yhdeksän kuukauden
tuloksesta ei suoraan voida arvioida koko vuoden tulosta.

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi tyydyttävänä. Konsernin nettorahoituskulut
heinä - syyskuun aikana olivat 2 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa). Tammi -
syyskuun aikana yhtiön nettorahoituskulut olivat -10 miljoonaa euroa (-15 milj.
euroa). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja
rahavarat 30. syyskuuta 2010 olivat 202 miljoonaa euroa (204 milj. euroa).
Korolliset velat sisältäen johdannaisvelat olivat 1 041miljoonaa euroa (977
milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 697 miljoonaa euroa (627 milj. euroa) ja
lyhytaikaisia 344 miljoonaa (350 milj. euroa).

Rahoituksen liittyvissä johdannaissopimuksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä
51 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 250 miljoonan euron nostamaton valmiusluotto.

Tarkastelujaksolla kaksi kansainvälistä luottoluokituslaitosta päivitti
Fingridin luottoluokitukset. Fitch Ratings alensi 9.8. Fingrid Oyj:n
pitkäaikaisen luottoluokituksen A+ tasolle. Fingrid Oyj:n liikkeeseen laskemille
joukkovelkakirjalainoille Fitch Ratings antoi pitkäaikaisen luottoluokituksen
AA-. Fingrid Oyj:n lyhytaikainen luottoluokitus aleni F1 tasolle. Fingrid
Oyj:n tulevaisuuden näkymä arvioitiin negatiiviseksi.

Standard & Poor's Rating Services (S&P) puolestaan päivitti Fingrid Oyj:n
luottoluokitukset 21.9. Luokitukset säilyivät ennallaan. Pitkäaikainen
luottoluokitus on A+ ja lyhytaikainen luokitus on A-1. Tulevaisuuden näkymä
arvioidaan vakaaksi (Stable outlook).

Henkilöstö

Konsernin kokonaishenkilömäärä oli tarkastelukaudella keskimäärin 261 (250).

Tilintarkastus

Konsernin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden kehitys

Fingrid-konsernin koko vuoden tuloksen ilman johdannaisten arvonmuutoksia
odotetaan paranevan viime vuoden tulokseen verrattuna.

Hallitus

Liitteet: Osavuosikatsauksen taulukot 1.1. - 30.9.2010

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, puh. 030 395 5157 tai 040 519 5041

Liitteet: Osavuosikatsauksen taulukot 1.1. - 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 1.-9.1 | 1.-9.0 | Muutos | 7.-9.1 | 7.-9.0 | Muutos | 1.-12.09 |
| laaja | 0 | 9 | | 0 | 9 | | |
| tuloslaskel | | | | | | | |
| ma, milj. | | | | | | | |
| euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 318,3 | 254,5 | 63,8 | 85,6 | 70,8 | 14,8 | 358,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
| nan | | | | | | | |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -49,9 | -48,2 | -1,7 | -16,6 | -15,9 | -0,7 | -64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin | -219,7 | -173,2 | -46,6 | -65,0 | -55,3 | -9,7 | -245,8 |
| nan kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 51,3 | 34,5 | 16,8 | 4,5 | 0,1 | 4,4 | 50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo | -9,6 | -14,5 | 4,9 | -2,3 | -5,8 | 3,5 | -17,8 |
| tot | | | | | | | |
| ja -kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| osakkuusyht | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| tuloksesta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 41,9 | 20,2 | 21,7 | 2,3 | -5,7 | 7,9 | 33,2 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -10,9 | -5,2 | -5,6 | -0,6 | 1,5 | -2,1 | -8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 31,1 | 15,0 | 16,1 | 1,7 | -4,2 | 5,9 | 24,7 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | 7,9 | -4,3 | 12,2 | 1,5 | -7,5 | 9,0 | 11,8 |
| suojaukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä | | | | | | | 0,0 |
| oleviin | | | | | | | |
| pitkäaikais | | | | | | | |
| iin | | | | | | | |
| omaisuuseri | | | | | | | |
| in | | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | | |
| erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 39,1 | 11,1 | 28,0 | 3,2 | -11,5 | 14,7 | 36,9 |
| laaja tulos | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen | | | | | | | |
| jakautumine | | | | | | | |
| n: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön | 31,1 | 15,0 | 16,1 | 1,7 | -4,2 | 5,9 | 24,7 |
| osakkeen- | | | | | | | |
| omistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| jakautumine | | | | | | | |
| n: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön | 39,1 | 11,1 | 28,0 | 3,2 | -11,5 | 14,7 | 36,9 |
| osakkeen-om | | | | | | | |
| istajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 9 344 | 4 517 | 4 828 | 512 | -1 257 | 1 769 | 7 417 |
| omistajille | | | | | | | |
| kuuluva | | | | | | | |
| voitosta | | | | | | | |
| laskettu | | | | | | | |
| osakekohtai | | | | | | | |
| nen tulos | | | | | | | |
| (euroa)* | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| *laimennus- | | | | | | | |
| vaikutusta | | | | | | | |
| ei ole | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin lyhennetty tase, | 30.9.201 | 30.9.2009 | Muutos | 31.12.2009 |
| milj. euroa | 0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 87,9 | 87,9 | 0,0 | 87,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 89,6 | 85,9 | 3,7 | 88,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 1 217,7 | 1 152,5 | 65,2 | 1 181,1 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 7,8 | 7,3 | 0,5 | 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 54,8 | 21,9 | 32,8 | 18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 5,7 | 5,6 | 0,1 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 39,8 | 31,4 | 8,4 | 56,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon | 201,7 | 199,5 | 2,2 | 199,8 |
| tulosvaikutteisesti | | | | |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 0,2 | 4,8 | -4,6 | 4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 1 705,2 | 1 596,9 | 108,3 | 1 648,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | | |
| oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 480,2 | 422,0 | 58,2 | 447,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | 697,1 | 627,4 | 69,7 | 685,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat | 145,0 | 158,0 | -13,0 | 141,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | 344,3 | 349,9 | -5,6 | 316,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat | 38,7 | 39,6 | -0,9 | 57,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 705,2 | 1 596,9 | 108,3 | 1 648,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnuslukuja, milj. | 1.-9.2010 | 1.-9.2009 | 1.-12.2009 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 318,3 | 254,5 | 358,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, brutto | 87,4 | 88,1 | 135,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - liikevaihdosta % | 27,5 | 34,6 | 37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitystoiminnan | 0,9 | 0,8 | 1,3 |
| menot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - liikevaihdosta % | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 261 | 250 | 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 51,3 | 34,5 | 50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - liikevaihdosta % | 16,1 | 13,6 | 14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 41,9 | 20,2 | 33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - liikevaihdosta % | 13,2 | 7,9 | 9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat* | 839,4 | 773,0 | 797,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %* | 28,3 | 26,4 | 27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma, milj. euroa* | 480,2 | 422,0 | 447,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa* | 144 407 | 126 910 | 134 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa* | 9 344 | 4 517 | 7 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * tilikauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma | | | | | | |
| konsernin oman | | | | | | |
| pääoman | | | | | | |
| muutoksista, | | | | | | |
| milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | Osakep | Ylikur | Arvonm | Muuntoe | Kertyneet | Oma |
| omistajille | ääoma | ssirah | uutosr | rot | voittovar | pääoma |
| kuuluva oma | | asto | ahasto | | at | yhteens |
| pääoma | | | t | | | ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 55,9 | 55,9 | -23,2 | -0,4 | 329,3 | 417,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | | | | | | |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | | | 15,0 | 15,0 |
| tai tappio | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | -4,3 | | | -4,3 |
| suojaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | 0,4 | | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | -4,3 | 0,4 | | -4,0 |
| tuloksen erät | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | -4,3 | 0,4 | 15,0 | 11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet | | | | | | |
| omistajien kanssa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko vuodelta | | | | | -6,7 | -6,7 |
| 2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | 55,9 | 55,9 | -27,5 | 0,0 | 337,6 | 422,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | | | | | | |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | | | 9,6 | 9,6 |
| tai tappio | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | 16,1 | | | 16,1 |
| suojaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | 0,1 | | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin | | | 0,0 | | | 0,0 |
| pitkäaikaisiin | | | | | | |
| omaisuuseriin | | | | | | |
| liittyvät erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | 16,1 | 0,1 | | 16,2 |
| tuloksen erät | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | 16,1 | 0,1 | 9,6 | 25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010 | 55,9 | 55,9 | -11,4 | 0,1 | 347,3 | 447,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | | | | | | |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | | | 31,1 | 31,1 |
| tai tappio | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | 7,9 | | | 7,9 |
| suojaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | 0,1 | | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | 7,9 | 0,1 | | 8,0 |
| tuloksen erät | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | 7,9 | 0,1 | 31,1 | 39,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet | | | | | | |
| omistajien kanssa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko vuodelta | | | | | -6,7 | -6,7 |
| 2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 55,9 | 55,9 | -3,5 | 0,2 | 371,6 | 480,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma, | 1.-9.2010 | 1.-9.2009 | 1.-12.2009 |
| milj. euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 31,1 | 15,0 | 24,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | 68,1 | 65,7 | 89,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | 0,1 | 4,3 | -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon | 0,0 | -3,1 | -3,1 |
| muutosten vaikutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -12,6 | -38,6 | -41,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 1,5 | 6,7 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -1,6 | -1,4 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 86,6 | 48,6 | 66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -89,6 | -86,4 | -127,6 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | -3,8 | -3,9 | -6,9 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
| myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -92,5 | -90,3 | -134,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 257,6 | 248,8 | 365,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -246,9 | -202,3 | -293,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 4,0 | 39,8 | 65,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -1,9 | -1,8 | -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 203,9 | 206,1 | 206,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 202,0 | 204,3 | 203,9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukse | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| t, milj. euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käypä | Nimell | Käypä | Nimell | Käypä | Nimelli |
| | nettoar | isarvo | nettoa | isarvo | nettoar | sarvo |
| | vo | | rvo | | vo | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja | | | | | | |
| valuuttajohdannaise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopim | 46 | 432 | -2 | 332 | -1 | 400 |
| ukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| ja-optiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimuks | 0 | 241 | 1 | 155 | 0 | 191 |
| et | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut | 4 | 740 | 11 | 780 | 11 | 750 |
| korko-optiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 51 | 1 416 | 11 | 1 279 | 10 | 1 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä |
| | netto-a | TWh | netto- | TWh | netto-a | TWh |
| | rvo | | arvo | | rvo | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinit, | -6 | 3,64 | -39 | 3,64 | -18 | 3,61 |
| Nord Pool Clearing, | | | | | | |
| suojauslasketut | | | | | | |
| johdannaiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinit, | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0,02 |
| Nord Pool Clearing | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinit, | | | -1 | 0,04 | 0 | 0,02 |
| muut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -6 | 3,63 | -40 | 3,67 | -18 | 3,65 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, milj. | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut rahavarat | 0 | 4 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 7 | 8 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotonvarausprovisiot | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 7 | 12 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset | 248 | 224 | 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut taloudelliset | 2 | 2 | 2 |
| vastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisen | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| käyttöomaisuuden | | | |
| muutokset, milj. euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden | 1 181 | 1 113 | 1 113 |
| alussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 84 | 85 | 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | 1 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -48 | -45 | -61 |
| arvonalentumiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden | 1 218 | 1 153 | 1 181 |
| lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet lähipiirin | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| kanssa, milj. euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit | 83 | 65 | 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot | 100 | 71 | 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 6 | 4 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 0 | 0 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilinpäätösperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin
mukaisesti. Fingrid on noudattanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009.

Segmenttiraportointi
Fingrid-konsernin koko liiketoiminnan on katsottu olevan Suomessa harjoitettavaa
järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, joka muodostaa vain yhden
segmentin. Yksittäisten tuotteiden ja palvelujen riskeissä ja kannattavuudessa
ei ole olennaisia poikkeavuuksia. Tämän vuoksi IFRS 8 -standardin mukaista
segmenttiraportointia ei esitetä.

Yritysjärjestelyt
Konsernin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia osavuosijaksolla.

Kausiluonteisuus
Konsernin toiminnalle ovat tyypillisiä voimakkaat kausivaihtelut.

Yleislauseke
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.


Source: Millistream