Rapala VMC Oyj

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010 - SEKÄ ENNÄTYSLIIKEVAIHTO ETTÄ LIIKEVOITTOMARGINAALIN PARANEMINEN JATKUIVAT

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 13:01 EEST

* Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 21 % jälleen uuteen
kvartaaliennätykseen ja oli 60,6 MEUR (III/09: 50,2 MEUR). Yhdeksän
kuukauden liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 209,0 MEUR (I-III/09:183,1 MEUR)


* Vertailukelpoinen liikevoitto parani viime vuodesta ja oli heinä-syyskuussa
3,1 MEUR (2,1 MEUR) ja tammi-syyskuussa 27,5 MEUR (22,4 MEUR).
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali jatkoi nousuaan kolmannella
neljänneksellä 5,1 %:iin (4,1 %) ja oli yhdeksältä kuukaudelta 13,2 %:iin
(12,2 %). Raportoitu liikevoitto nousi ja oli kolmannella neljänneksellä
2,9 MEUR (1,9 MEUR) ja koko alkuvuonna 27,1 MEUR (21,4 MEUR).


* Kolmannen vuosineljänneksen tulos laski negatiivisten
valuuttakurssivaikutusten vuoksi ja oli 1,4 MEUR (1,5 MEUR) ja yhdeksältä
kuukaudelta 18,9 MEUR (15,1 MEUR). Tulos per osake laski määräysvallattomien
osakkaiden voitto-osuuden nousun vuoksi ja oli heinä-syyskuussa 0,01 EUR
(0,02 EUR) ja tammi-syyskuussa 0,42 EUR (0,33 EUR).


* Liiketoiminnan nettorahavirta laski kolmannella neljänneksellä viime vuoden
ennätyksestä ja oli 7,0 MEUR (20,6 MEUR) ja yhdeksältä kuukaudelta 15,2 MEUR
(18,6 MEUR), kun konsernin käyttöpääomahankkeen painopistettä on vaiheittain
siirretty myös asiakaspalvelun ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä
myynnin tehostamiseen.


* Konsernin strategian toteuttamista tuki englantilaisen korkealaatuisia
karpinkalastuksessa käytettäviä syöttejä valmistavan ja jakelevan Dynamite
Baits Ltd:n hankinta. Strategian toteuttaminen jatkuu panostamalla myyntiin,
toimitusvarmuuteen ja toimitusketjun hallintaan sekä innovaatioihin ja
uusien tuotteiden kehittämiseen, samanaikaisesti kuitenkin keskittyen myös
käyttöpääoman, rahavirran sekä kannattavuuden hallintaan.


* Tilikauden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 % ja
vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan kasvavan kaksinumeroiseksi.


Oheisessa liitteessä esitetään hallituksen osavuosikatsaus ja siihen liittyvä
numeroaineisto.

Osavuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään tänään klo 16.00.
Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon
+44 (0)20 3147 4971, +1 212 444 0889 tai +358 (0)9 2310 1667 (pin-koodi:
967176#) ja pyytämällä yhdistämään Rapalan telekonferenssiin.
Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0)20
7111 1244 (pin-koodi: 967176#). Nettiosoitteessa http://www.rapala.com">www.rapala.comon Rapalan
taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Lisätietoja antavat:

Jorma Kasslin, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540
Jouni Grönroos, talous- ja rahoitusjohtaja (31.10.2010 saakka), +358 9 7562 540
Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja (1.11.2010 lähtien), +358 9 7562 540
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja päämediat


Markkinatilanne ja myynti

Konsernin liikevaihdon vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä
huolimatta maailmantalouden jatkuvista epävarmuustekijöistä ja epäedullisista
sääolosuhteista joillakin alueilla. Myynnin vahva kasvu jatkui Itä-Euroopassa,
minkä lisäksi liikevaihdon kasvu oli hyvällä tasolla Suomessa ja Tanskassa.
Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan tilanne oli vakaa. Pohjois-Amerikassa
liikevaihdon kasvua tuki Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Eräillä Aasian
markkinoilla markkinatilanne oli haastavampi, mutta myös näillä markkinoilla
paikallisten valuuttojen vahvistuminen tuki liikevaihtoa. Yritysosto ja uudet
perustetut yksiköt lisäsivät jonkin verran konsernin liikevaihtoa.

Kolmannen kerran tällä tilikaudella vuosineljänneksen liikevaihto nousi 21 %
uuteen ennätykseen ollen nyt kolmannelta neljännekseltä 60,6 MEUR (50,2 MEUR).
Yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 209,0 MEUR (183,1 MEUR).

Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin kurssi oli euroon nähden 7 % vahvempi
kuin vuosi sitten ja myös yhdeksän kuukauden keskikurssi euroon nähden oli 4 %
vahvempi. Tämä kehitys vaikutti positiivisesti Yhdysvaltain liikevaihtoon. Myös
useimmat muut valuutat vahvistuivat euroon nähden kasvattaen liikevaihtoa
erityisesti Venäjällä, Kanadassa, Skandinaviassa, Australiassa ja Etelä-
Afrikassa. Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus liikevaihtoon oli kolmannella
vuosineljänneksellä +4,7 MEUR ja yhdeksältä kuukaudelta +12,9 MEUR.
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 11 %
ja tammi-syyskuussa 7 %.

Uistinten, siimojen ja kalastajan tarvikkeiden myynnin kasvun johdosta konsernin
kalastustuotteiden liikevaihto nousi kolmannella kvartaalilla 19 % ja yhdeksän
kuukauden aikana 10 %. Konsernin muiden tuotteiden liikevaihto nousi kolmannella
kvartaalilla 81 %, ja yhdeksän kuukauden aikana 29 % talviurheiluvälineiden ja
lahjatavaroiden kolmannen kvartaalin vahvan myynnin ansiosta. Kolmansien
osapuolien tuotteiden liikevaihto kasvoi 14 % kolmannella kvartaalilla ja 18 %
yhdeksältä kuukaudelta kaikkien tuoteryhmien myynnin vahvistuessa.

Huolimatta Pohjois-Amerikan kasvavan työttömyyden ja talouden epävarmuuden
aiheuttamasta vähittäiskaupan hidastumisesta, alueen liikevaihto kasvoi
paikallisvaluutoissa, joiden vahvistumisen tukemana euromääräinen kasvu oli 25 %
heinä-syyskuussa ja 8 % tammi-syyskuussa.  Johtuen talviurheiluvälineiden
vahvasta myynnistä Suomessa, kasvaneesta konsernin sisäisestä myynnistä muille
alueille, erityisesti Itä-Eurooppaan, sekä Ruotsin ja Norjan kruunun
vahvistumisesta Pohjoismaiden liikevaihto nousi 30 % kolmannella kvartaalilla ja
8 % koko alkuvuonna. Muun Euroopan liikevaihto vahvistui 16 % kolmannella
neljänneksellä ja 18 % ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Muun Euroopan
myyntiä kasvatti erityisesti vahva kysyntä ja valuuttojen vahvistuminen Itä-
Euroopassa, vakautuneet markkinaolosuhteet useimmilla markkinoilla Länsi-
Euroopassa sekä yritysosto ja uusien tytäryhtiöiden perustaminen. Muiden maiden
liikevaihto kasvoi 55 % heinä-syyskuussa ja 32 % tammi-syyskuussa
lahjatavaramyynnin lisääntyessä, konsernin sisäisen myynnin kasvaessa Kiinan
tuotanto- ja hankintayksiköistä jakeluyhtiöihin sekä valuuttojen vahvistuessa.

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä parani selvästi viime
vuodesta ja oli heinä-syyskuussa 3,1 MEUR (2,1 MEUR) ja tammi-syyskuussa 27,5
MEUR (22,4 MEUR). Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali jatkoi nousuaan ja oli
5,1 % (4,1 %) kolmannella neljänneksellä ja 13,2 % (12,2 %) yhdeksältä
kuukaudelta. Liikevoiton paraneminen johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta,
myyntikatteen paranemisesta, kuluvarausten purkamisesta sekä useiden valuuttojen
vahvistumisesta, vaikkakaan kolmannella neljänneksellä valuuttakurssimuutoksilla
ei ollut merkittävää nettovaikutusta kannattavuuteen.

Raportoitu liikevoitto kasvoi ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,9 MEUR
(1,9 MEUR) ja koko alkuvuodelta 27,1 MEUR (21,4 MEUR). Tulosta heikensivät 0,2
MEUR:n kertaluonteiset yrityshankinta- ja uudelleenjärjestelykulut heinä-
syyskuussa ja 0,4 MEUR kertaluonteiset kulut tammi-syyskuussa (edellisvuoden
1,0 MEUR:n kertaluonteiset kulut liittyivät pääasiassa konsernin Kiinan-tehtaan
käyttöomaisuuden arvonalentumisiin). Raportoitu liikevoittomarginaali parani ja
oli neljänneksellä 4,8 % (3,8 %) ja tammi-syyskuussa 13,0 % (11,7 %). Sijoitetun
pääoman tuotto parani ja oli 5,7 % (4,0 %) heinä-syyskuussa ja 17,9 % (14,7 %)
tammi-syyskuussa.

Tunnuslukuja III III I-III I-III I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009 2009
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 60,6 50,2 209,0 183,1 234,6

Voitto ennen poistoja (EBITDA) 4,5 3,3 31,7 26,4 28,9

EBITDA ilman kertaluonteisia eriä 4,6 3,5 32,1 26,7 29,2

Liikevoitto (EBIT) 2,9 1,9 27,1 21,4 22,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,1 2,1 27,5 22,4 23,5
------------------------------------------------------------------

Uistinten ja siimojen parantuneen kannattavuuden myötä konsernin
kalastustuotteiden liikevoitto yli kaksinkertaistui kolmannella neljänneksellä
ja oli 23 % korkeampi tammi-syyskuussa. Konsernin muiden tuotteiden liikevoitto
oli merkittävästi parempi sekä heinä-syyskuussa että tammi-syyskuussa
erityisesti konsernin talviurheiluvälineiden ja lahjatavaroiden parantuneiden
tulosten seurauksena. Kolmansien osapuolien metsästys-, ulkoilu- ja
talviurheiluvälineiden heikentyneen kannattavuuden seurauksena kolmansien
osapuolien tuotteiden liikevoitto laski 21 % heinä-syyskuussa ollen kuitenkin
edelleen 14 % edellisvuotista korkeampi tammi-syyskuussa.

Heinä-syyskuun rahoituskulut (netto) olivat 1,2 MEUR (voitto 0,1 MEUR) sisältäen
0,7 MEUR (0,8 MEUR) korkokuluja (netto) ja 0,4 MEUR (voitto 0,9 MEUR) pääosin
realisoitumattomia valuuttakurssitappioita (netto). Ensimmäisen yhdeksän
kuukauden rahoituskulut (netto) olivat 1,1 MEUR (1,0 MEUR) sisältäen 2,4 MEUR
(2,7 MEUR) korkokuluja (netto) ja 1,4 MEUR (1,7 MEUR) valuuttakurssivoittoja
(netto).

Kasvaneista (netto) rahoituskuluista johtuen tilikauden voitto laski heinä-
syyskuussa 7 % ja oli 1,4 MEUR (1,5 MEUR). Yhdeksän kuukauden voitto nousi 25 %
ja oli 18,9 MEUR (15,1 MEUR). Osakekohtainen tulos oli kolmannella
neljänneksellä 0,01 EUR (0,02 EUR) ja yhdeksältä kuukaudelta 0,42 EUR (0,33
EUR).

Rahavirta ja taloudellinen asema

Viimeisen kahden vuoden aikana toteutettujen merkittävien käyttöpääomahankkeiden
jälkeen käyttöpääoman hallinnan painopistettä on vaiheittain siirretty myös
asiakaspalvelun ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä myynnin tehostamiseen.
Näiden seikkojen, toteutetun yritysoston ja uusien tytäryhtiöiden perustamisen,
Kiinan tuotannonohjauksessa meneillään olevien muutosten ja useimpien
konserniyhtiöiden kotivaluuttojen vahvistumisen seurauksena konsernin varastot
nousivat 10,4 MEUR viime vuoden syyskuusta.

Liiketoiminnan rahavirta aleni viime vuoden ennätyksellisen korkeasta tasosta
varastojen ja korottomien lyhytaikaisten varojen pienentyessä heinä-syyskuussa
edellisvuotista vähemmän ja oli 7,0 MEUR (20,6 MEUR) kolmannella neljänneksellä
ja 15,2 MEUR (18,6 MEUR) koko alkuvuoden aikana. Käyttöpääoman nettomuutos oli
5,0 MEUR (19,7 MEUR) heinä-syyskuussa ja -7,8 MEUR (-2,6 MEUR) tammi-syyskuussa.

Kolmannen vuosineljänneksen investointien rahavirta oli 7,2 MEUR (1,3 MEUR).
Normaalien 1,1 MEUR (1,7 MEUR) ylläpitoinvestointien lisäksi merkittävin erä oli
Dynamite Baits Ltd:n ("Dynamite") 6,0 MEUR:n hankinta, josta 1,3 MEUR liittyy
sulkutilitalletukseen. Yhdeksän kuukauden investointien rahavirta oli11,6 MEUR
(3,7 MEUR).

Korollinen nettovelka oli 87,9 MEUR, 4,6 MEUR korkeampi kuin syyskuussa 2009 ja
8,5 MEUR korkeampi kuin joulukuussa 2009. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä.
Omavaraisuusaste parani hieman viime syyskuusta, mutta heikentyi kuitenkin
hieman joulukuun lopusta ja oli 41,9 % (30.9.2009: 41,4 % ja 31.12.2009 42,8 %).
Velkaantumisaste parani sekä syys- että joulukuusta 2009 ja oli 70,4 %,
(30.9.2009: 75,2 % ja 31.12.2009 71,7 %).

Konsernin strategian toteuttaminen

Kolmannen neljänneksen aikana konserni jatkoi kannattavan kasvun strategiansa
toteuttamista ostamalla 100 % Dynamiten osakekannasta. Erilaisia korkealaatuisia
karppisyöttejä valmistavan Dynamiten tuotantolaitokset sijaitsevat
Nottinghamissa, Englannissa. Vuonna 2009 Dynamiten liikevaihto oli 7,9 MEUR,
josta noin 20 % kertyi Englannin ulkopuolelta. Dynamite on korkealaatuisten
karppisyöttien markkinajohtaja Englannissa ja sillä on hyvä markkinaosuus myös
muutamassa muussa Euroopan maassa. Tavoitteena on muutamassa vuodessa kasvattaa
konsernin myyntiä karppimarkkinoilla huomattavasti yli kaksinkertaiseksi siitä,
mitä Dynamite myi vuonna 2009.

Kauppa tekee Rapalasta vahvan tekijän Euroopan kasvavilla karppimarkkinoilla,
joka on nopeimmin kasvava markkinasegmentti Euroopan urheilukalastuksessa.
Yritysosto täydentää Rapalan brändistrategiaa ja -portfoliota sekä hyödyntää
konsernin ainutlaatuista tuotanto- ja jakeluinfrastruktuuria. Yrityskaupan myötä
Rapalan omien tuotteiden jakelu tullaan yhdistämään Dynamiten tehokkaaseen
jakelujärjestelmään Englannissa.

Konsernin kannattavan kasvun strategian toteuttamista jatkettiin myös uusien
jakeluyhtiöiden toimintaa kehittämällä ja uusia jakelumahdollisuuksia tutkimalla
erityisesti Pohjois-Amerikan ja Euroopan ulkopuolella. Myös liiketoiminnan
tehostamishankkeet jatkuivat.

Käyttöpääoman vähentäminen ja kassavirran parantaminen ovat yhä johdon
tärkeimpiä painopisteitä. Viimeisen 18 kuukauden aikana saavutettujen tulosten
ansiosta huomiota on siirretty varastojen alentamisesta myös toimitusvarmuuden
parantamiseen ja konsernin asiakastoimitusten ja myynnin tehostamiseen.
Konsernin toimitusketjun kehittäminen toimitusaikojen lyhentämiseksi, osto- ja
hankintatoimintojen parantamiseksi, varastojen alentamiseksi ja
asiakastoimitusten tehostamiseksi jatkuu koko kuluvan ja myös ensi vuoden,
tavoitteenaan asiakaspalvelun tason parantaminen ilman liikavarastoja.

Myös orgaaniseen kasvuun panostettiin laajentamalla olemassa olevia
tuotekategorioita. Kauden 2011 uutuustuotteet esiteltiin markkinoille kesä-
heinäkuussa ja esimerkiksi konsernin innovatiivinen Gore-kuituja sisältävä Sufix
832 -uutuussiima on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan ympäri maailman.

Rapalan johto osallistui neljännesvuoden aikana useisiin
yrityskauppaneuvotteluihin ja yhteistoimintahankkeisiin.

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden kasvun jatkuvista epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin
liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti kuluvana vuonna ja näkemys yleisestä
markkinatilanteesta on pysynyt optimistisena, mutta edelleen varovaisena. Itä-
Euroopassa markkina on jatkanut vahvaa kasvuaan. Useimmissa Länsi-Euroopan
maissa tilanne on vakiintunut, kun taas Aasiassa on enemmän epävarmuustekijöitä.
Pohjoismaissa tulevaa talvisesonkia vauhdittaa talviurheiluvälineiden vahva
ennakkotilauskanta, mutta menestykseen tulevat vaikuttamaan myös sääolosuhteet.
Pohjois-Amerikassa yleinen vähittäismyynti on talouden epävarmuustekijöistä
johtuen ollut heikkoa, mutta konsernin liikevaihto on ollut siellä kuitenkin
jonkin verran kasvussa. Konsernin asiakkaat ovat markkinoiden epävarmasta
kehityksestä johtuen varovaisia ja varastojen optimointi aiheuttaa epävarmuutta
vuoden lopun toimitusten ajoitukselle. Konsernissa on varauduttu
asiakastoimitusvarmuuden parantamiseen ja tämä on osaltaan vaikuttanut
käyttöpääomahankkeiden toteuttamiseen.

Syyskuun lopussa konsernin tilauskanta kasvoi 50 % viime vuodesta ja oli kauden
lopussa 40,9 MEUR (27,3 MEUR). Kasvua kertyi useimmista maista ja se oli
voimakkainta Pohjoismaissa ja USA:ssa.

Tilikauden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 % ja vertailukelpoisen
liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan
kaksinumeroiseksi.

Konserni jatkaa kannattavan kasvan strategiansa toteuttamista panostamalla
myyntiin, toimitusvarmuuteen ja toimitusketjun hallintaan sekä innovaatioihin ja
uusien tuotteiden kehittämiseen, samanaikaisesti kuitenkin jatkaen
käyttöpääoman, liiketoiminnan rahavirran sekä kannattavuuden aktiivista
hallintaa.

Viimeisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote julkaistaan
10.2.2011.

Helsingissä 21.10.2010

Rapala VMC Oyj:n hallitus


LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)


TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 60,6 50,2 209,0 183,1 234,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2

Materiaalit ja palvelut 28,7 24,7 96,4 84,4 108,4

Henkilöstökulut 14,1 12,5 43,2 39,6 53,8

Liiketoiminnan muut kulut 13,5 9,9 38,0 33,3 44,7
----------------------------
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 4,5 3,3 31,7 26,4 28,9

Poistot ja arvonalentumiset 1,6 1,4 4,6 5,0 6,9
----------------------------
Liikevoitto (EBIT) 2,9 1,9 27,1 21,4 22,1

Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 -0,1 1,1 1,0 2,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
----------------------------
Voitto ennen veroja 1,7 2,1 26,0 20,3 19,9

Tuloverot 0,3 0,6 7,0 5,3 5,7
----------------------------
Tilikauden voitto 1,4 1,5 18,9 15,1 14,3Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 0,5 0,8 16,3 13,0 12,1

Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,6 2,6 2,1 2,2Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,01 0,02 0,42 0,33 0,31
LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,4 1,5 18,9 15,1 14,3
---------------------------
Muut laajan tuloksen erät*

Muuntoerot -6,5 -0,3 5,1 0,0 1,5

Voitot ja tappiot rahavirran suojauksista 0,0 -0,6 -1,5 -0,2 -0,1

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksista 1,3 0,0 -0,9 0,1 0,2
---------------------------
Muut laajan tuloksen erät yhteensä* -5,1 -0,9 2,7 -0,1 1,6
---------------------------


Tilikauden laaja tulos -3,7 0,6 21,6 14,9 15,9Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -4,5 0,0 18,8 12,8 13,6

Määräysvallattomille omistajille 0,8 0,6 2,9 2,2 2,3


* Verovaikutus huomioitu

  TASE

MEUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------------
VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 66,9 56,8 58,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 28,1 27,0 27,5

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset 1,8 0,4 0,5

  Korottomat 9,1 7,2 8,0
-------------------------------
  105,9 91,3 94,2

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 106,7 96,3 94,4

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset 0,1 0,0 0,2

  Korottomat 53,9 43,7 43,5

Rahavarat 31,6 36,3 29,0
-------------------------------
  192,3 176,3 167,0Myytävänä olevat omaisuuserät - 0,3 -Varat yhteensä 298,2 267,9 261,2OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma yhteensä

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma 117,8 106,6 107,4

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 7,1 4,1 4,2
-------------------------------
  124,9 110,7 111,7

Pitkäaikaiset velat

Korolliset 37,5 43,9 36,0

Korottomat 13,5 9,8 10,1
-------------------------------
  51,0 53,7 46,0

Lyhytaikaiset velat

Korolliset 83,9 76,2 73,1

Korottomat 38,5 27,3 30,5
-------------------------------
  122,4 103,5 103,5Oma pääoma ja velat yhteensä 298,2 267,9 261,2

  III III I-III I-III I-IV

TUNNUSLUVUT 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen poistoja, % 7,4 % 6,6 % 15,2 % 14,4 % 12,3 %

Liikevoitto, % 4,8 % 3,8 % 13,0 % 11,7 % 9,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,7 % 4,0 % 17,9 % 14,7 % 11,5 %

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, MEUR 212,8   194,0   212,8   194,0   191,1

Korollinen nettovelka kauden lopussa,
MEUR 87,9   83,3   87,9   83,3   79,4

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,9 % 41,4 % 41,9 % 41,4 % 42,8 %

Velkaantumisaste (netto) kauden lopussa,
% 70,4 % 75,2 % 70,4 % 75,2 % 71,1 %

Tulos/osake, EUR 0,01   0,02   0,42   0,33   0,31

Laimennettu tulos/osake, EUR 0,01   0,02   0,42   0,33   0,31

Oma pääoma/osake, EUR 3,02 2,73 3,02 2,73 2,75

Henkilöstö keskimäärin 2 308   2 356   2 365   2 263   2 259
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsauksessa on käytetty samoja tunnuslukujen laskentakaavoja kuin
vuositilinpäätöksessä 2009.

RAHAVIRTALASKELMA III III I-III I-III I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,4 1,5 18,9 15,1 14,3

Oikaisuerät tilikauden voittoon * 4,0 1,7 13,4 11,8 14,7

Maksetut/saadut rahoituserät ja verot -3,4 -2,3 -9,4 -5,8 -7,4

Käyttöpääoman muutos 5,0 19,7 -7,8 -2,6 3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 7,0 20,6 15,2 18,6 24,6

Investoinnit -1,1 -1,7 -4,5 -4,3 -6,7

Omaisuuden myynnit 0,0 0,4 0,1 1,7 2,6

Dynamite Baits yrityshankinta, rahavaroilla
vähennettynä -4,7 - -4,7 - -

Sufix-brändin hankinta - - -1,2 -1,1 -1,1

Ultrabite-brändin hankinta - - - - -0,9

Muiden tytäryritysten hankinta, rahavaroilla
vähennettynä 0,0 - 0,0 -0,1 -0,1

Korollisten saamisten muutos -1,3 0,1 -1,3 0,0 -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta yhteensä -7,2 -1,3 -11,6 -3,7 -6,3

Maksetut osingot - - -7,4 -7,5 -7,5

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto -6,1 -22,8 6,5 -0,8 -12,8

Omien osakkeiden hankinta -0,4 -0,4 -0,9 -0,5 -0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta yhteensä -6,4 -23,2 -1,8 -8,7 -20,8

Oikaisuerät 0,4 -0,5 -0,6 -0,6 0,8

Rahavarojen muutos -6,2 -4,4 1,1 5,6 -1,7

Rahavarat tilikauden alussa 39,7 40,6 29,0 30,6 30,6

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,0 0,1 1,5 0,1 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa 31,6 36,3 31,6 36,3 29,0


* Sisältää ei-rahamääräisten erien, tuloverojen sekä rahoitustuottojen ja
-kulujen oikaisun.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
             Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
-------------------------------------------------
        Kumu- Sijoi-     Määräys-

    Yli-   latii- tetun   Kerty- vallat-

  Osa- kurs Arvon- viset vapaan   neet tomien Oma

  ke- si- muutos- muun- oman Omat voitto- omista- pää-

  pää- ra- ra- to- pääoman osak- va- jien oma

MEUR oma hasto hasto erot rahasto keet rat osuus yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
1.1.2009 3,6 16,7 -0,3 -13,8 4,9 -0,9 91,5 1,9 103,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos * - - -0,2 0,0 - - 13,0 2,2 14,9

Omien osakkeiden
hankinta - - - - - -0,5 - - -0,5

Osingonjako - - - - - - -7,5 - -7,5

Osakeperusteiset
maksut - - - - - - 0,1 - 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
30.9.2009 3,6 16,7 -0,5 -13,8 4,9 -1,3 97,1 4,1 110,7
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2010 3,6 16,7 -0,3 -12,3 4,9 -1,4 96,3 4,2 111,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos * - - -1,5 4,0 - - 16,3 2,9 21,6

Omien osakkeiden
hankinta - - - - - -0,9 - - -0,9

Osingonjako - - - - - - -7,4 - -7,4

Osakeperusteiset
maksut - - - - - - -0,1 - -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
30.9.2010 3,6 16,7 -1,9 -8,3 4,9 -2,3 105,0 7,1 124,9
--------------------------------------------------------------------------------

* Verovaikutus huomioituna

SEGMENTTI-INFORMAATIO*
MEUR III III I-III I-III I-IV

Liikevaihto toimintasegmenteittäin 2010 2009 2010 2009 2009
-------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 29,7 25,0 110,1 100,1 126,8

Konsernin muut tuotteet 5,8 3,2 14,8 11,5 17,8

Kolmansien osapuolien tuotteet 25,3 22,2 84,7 71,9 90,6

Sisäiset erät (konsernin muut tuotteet) -0,2 -0,1 -0,6 -0,4 -0,6
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 60,6 50,2 209,0 183,1 234,6Liikevoitto toimintasegmenteittäin
-------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 0,7 0,3 17,4 14,2 15,7

Konsernin muut tuotteet 1,1 0,3 1,7 0,2 0,5

Kolmansien osapuolien tuotteet 1,1 1,4 8,0 7,0 5,8
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2,9 1,9 27,1 21,4 22,1


Varat toimintasegmenteittäin 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 185,3 153,9 159,6

Konsernin muut tuotteet 10,2 9,3 10,2

Kolmansien osapuolien tuotteet 69,3 68,0 61,9

Sisäiset erät (konsernin muut tuotteet) -0,1 -0,1 0,0
-------------------------------------------------------------------------
Korottomat varat yhteensä 264,7 231,2 231,6

Kohdistamattomat korolliset varat 33,4 36,8 29,6
-------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 298,2 267,9 261,2Velat toimintasegmenteittäin
-------------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 35,9 24,4 30,8

Konsernin muut tuotteet 2,4 3,7 2,5

Kolmansien osapuolien tuotteet 13,8 9,0 7,2

Sisäiset erät (konsernin kalastustuotteet) -0,1 -0,1 0,0
-------------------------------------------------------------------------
Korottomat velat yhteensä 52,0 37,1 40,5

Kohdistamattomat korolliset velat 121,4 120,0 109,1
-------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 173,3 157,2 149,6


  III III I-III I-III I-IV

Liikevaihto alueittain** 2010 2009 2010 2009 2009
------------------------------------------------------
Pohjois-Amerikka 12,7 10,2 51,8 48,0 61,1

Pohjoismaat 21,7 16,7 85,5 78,9 102,0

Muu Eurooppa 24,3 20,9 85,3 72,3 89,7

Muut maat 19,4 12,5 54,8 41,5 55,3

Sisäiset erät -17,6 -10,0 -68,4 -57,6 -73,5
------------------------------------------------------
Yhteensä 60,6 50,2 209,0 183,1 234,6


* Toimintasegmentit koostuvat seuraavista tuoteryhmistä: Konsernin
kalastustuotteet sisältävät uistimet, koukut, siimat ja kalastajan tarvikkeet,
Konsernin muut tuotteet sisältävät konsernin lahjatavarat sekä omat
talviurheiluun ja muuhun liiketoimintaan liittyvät tuotteet, ja Kolmansien
osapuolien tuotteet sisältävät konsernin ulkopuoliset kalastus-, metsästys-,
ulkoilu- ja talviurheilutuotteet.

** Maantieteellinen segmentti-informaatio on laadittu liiketoimintayksiköiden
sijaintimaan mukaan. Kussakin segmentissä on esitetty kyseisen alueen
myyntituotot ilman alueen sisäisiä liiketapahtumia. Sisäisissä erissä on
vähennetty maantieteellisten segmenttien välinen kauppa.

KVARTAALIKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
  I II III IV I-IV I II III

MEUR 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010
-----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 65,2 67,7 50,2 51,4 234,6 70,8 77,6 60,6

Voitto ennen poistoja (EBITDA) 11,6 11,5 3,3 2,5 28,9 13,1 14,1 4,5

Liikevoitto (EBIT) 10,0 9,4 1,9 0,7 22,1 11,7 12,5 2,9

Voitto ennen veroja 8,5 9,8 2,1 -0,4 19,9 12,1 12,1 1,7

Tilikauden voitto 6,2 7,4 1,5 -0,8 14,3 9,1 8,4 1,4
-----------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tähän osavuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Konserni
on käyttänyt osavuosikatsauksessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä lukuun ottamatta uusien tai uudistettujen standardien ja
tulkintojen soveltamista. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja
IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat
määräysvallattomille omistajille kuuluvan osuuden kirjanpitokäsittelyyn ja
kirjattavan liikearvon määrään. Hankintoihin liittyvät kulut on kirjattu
tulosvaikutteisesti ja ehdolliset kauppahinnat on arvostettu käypään arvoon ja
niiden myöhempi muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardien IFRS 2 ja IAS
39 muutokset sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotto eivät
aiheuttaneet konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia,
joilla olisi ollut vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Arvioiden käyttö ja lukujen pyöristys

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja.

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Konsernilla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia osavuosijakson päättymisen
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tammi-syyskuun
2010 tilinpäätöstietoihin. Merkittävät osavuosijakson päättymisen jälkeiset
tapahtumat, mikäli niitä ylipäätään on ollut, on käsitelty hallituksen
toimintakatsauksessa.

Vaihto-omaisuus

30.9.2010 vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon sisältyi 3,3 MEUR:n suuruinen (2,4
MEUR 30.9.2009 ja 3,0 MEUR 31.12.2009) nettorealisointivaraus.

Yritysostojen vaikutus konsolidoituun taseeseen

Helmikuussa Rapala osti 10 %:n vähemmistöosuuden konsernin Unkarin-
jakeluyhtiöstä. Lunastuksen jälkeen Rapalan osuus tytäryhtiöstä nousi 66,6
%:iin.  Hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen ja
taseeseen.

27.8. Rapala osti 100 % Englannissa sijaitsevan Dynamite Baits Ltd:n
("Dynamite") osakekannasta. Dynamite valmistaa erilaisia onkisyöttejä sekä
onginnassa käytettäviä neste- ja jauhemaisia houkutusaineita.
Kokonaiskauppahinta on noin 5,3 MGBP (noin 6,5 MEUR). Kokonaiskauppahintaan
vaikuttavat päättävän taseen viimeistely ja tilintarkastus sekä ehdollisten
kauppahintojen realisoituminen. Dynamiten varojen ja velkojen käyvät arvot
hankintapäivänä ovat alustavia. Dynamitella on Englannissa oma tehokas
jakelujärjestelmä, jolla se kattaa tavarantoimitukset noin 1200
vähittäismyymälään. Sen tuotteet ovat tunnettuja erityisesti siitä, että niillä
saa hyvin kalaa. Tällä yritysostolla Rapala laajenee uudelle tärkeälle
syöttimarkkinoiden segmentille, jossa se ei ole aiemmin toiminut.

Dynamite-yrityskauppa lisäsi konsernin I-III/2010 liikevaihtoa 0,8 milj. euroa
ja paransi ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulosta 0,0 milj. euroa. Jos
yrityskauppa olisi toteutunut vuoden 2010 alussa, se olisi lisännyt konsernin I-
III/2010 liikevaihtoa noin 7,2 milj. euroa ja parantanut ensimmäisen yhdeksän
kuukauden tulosta 0,5 milj. euroa.

30.9.2010 Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot

  kirjatut ennen

MEUR käyvät arvot yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat ja korolliset saamiset 0,2 0,2

Vaihto-omaisuus 1,4 1,4

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1,4 1,4

Aineettomat hyödykkeet 6,6 -

Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,5

Ostovelat ja muut korottomat velat -1,7 -1,7

Korolliset velat -0,7 -0,7

Laskennallinen verovelka -1,9 0,0

Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 -
--------------------------------------------------------------------------------
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 5,7 1,0
--------------------------------------------------------------------------------


    I-III/2010
--------------------------------------------------------------------------------
Kaupanteon yhteydessä rahana maksettu kauppahinta   4,9

Myöhemmin maksettava kauppahinta 1)   1,3

Ehdollinen vastike   0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvastike   6,5Liikearvo   0,7Kaupanteon yhteydessä rahana maksettu kauppahinta   4,9

Hankitun rahavarat   -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus   4,7


1) Maksettu sulkutilille.


1,3 milj. euroa kauppahinnasta on maksettu sulkutilille, joka luovutetaan ilman
ehtoja myyjille 3 vuoden päästä.

Ehdollinen kauppahinta edellyttää, että hankittu yhtiö Dynamite Baits saa
ennakkoverolaskelmiin perustuvan 0,2 miljoonan euron verohyödyn. Verohyöty
maksetaan myyjille kokonaisuudessaan kun verohyöty lopullisesti vahvistetaan,
arviolta vuonna 2012. Ehdollisen kauppahinnan diskontattu arvo 0,2 milj. euroa
on määritelty käyttäen tuottoperusteista menetelmää 1 % diskonttokorolla.

Hankintoihin liittyvät kulut 0,2 milj. euroa on kirjattu kuluksi ja esitetään
tuloslaskelmassa muissa liiketoiminnan kuluissa. Kulut käsitellään
kertaluontoisina erinä.

Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää
käyttäen. Sen mukaan hankintameno kohdistetaan yksilöitävissä oleville
hankituille varoille sekä vastattaviksi otetuille veloille ja ehdollisille
veloille hankinta-ajankohtana.

Hankittujen immateriaalioikeuksien käypä arvo on määritetty arvioituihin
diskontattuihin rojaltimaksuihin perustuen. Käyvän arvon määrityksessä on
käytetty markkinaehtoisesti arvioitua rojaltiprosenttia (normalisoitu
nettorahavirta), jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan
lisenssisopimuksesta. Asiakassuhteiden käypä arvo on määritetty asiakassuhteiden
arvioidun kestoajan (keskimääräinen minimiaika) ja olemassa olevista
asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.

0,7 milj. euron liikearvon syntymiseen vuonna 2010 vaikutti Dynamiten hankinta.
Liikearvon perusteena ovat tuotesortimentin ja markkina-alueen laajentaminen
sekä tuotannon, hankintojen ja jakelun mittakaavaetujen hyödyntäminen. Syntyneet
liikearvot varmennetaan arvonalentumistestauksen avulla.

Liikearvot eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.


Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset tuotot ja
kulut III III I-III I-III I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Toimistotilojen myynti Hongkongissa - - - - 0,5

Kiinan tuotantotoimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset* - -0,1 - -0,1 -0,4

Ranskan uudelleenjärjestelykustannukset - - - 0,0 0,0

Irlannin uudelleenjärjestelykustannukset - 0,0 - -0,1 -0,1

Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,2 - -0,2 - -

Muut uudelleenjärjestelykustannukset 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

Muut - - - - -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Voittoon ennen poistoja sisältyvät erät yhteensä -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Kiinan kertaluonteinen käyttöomaisuuden
arvonalentuminen 0,0 - 0,0 -0,7 -0,7

Unkarin kertaluonteinen käyttöomaisuuden
arvonalentuminen arvonalentuminen - - - - -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät
yhteensä -0,2 -0,1 -0,4 -1,0 -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
* Sisältäen irtisanomiskuluja ja muita kuluja sekä käyttöomaisuuden
myyntivoittoja ja -tappioita.


Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

MEUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet

Yrityskiinnitys 16,1 16,1 16,1

Takaukset 0,2 0,7 0,2Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 9,6 10,4 10,3
--------------------------------------------------------------------Lähipiiritapahtumat   Maksetut Muut

MEUR Ostot vuokrat kulut Saamiset Velat
--------------------------------------------------------------------------------
I-III 2010

Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - 0,0 -

Yhteisö, joka käyttää konsernissa
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,1 0,1 0,0 -

Johto - 0,2 - 0,0 0,1I-III 2009

Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - 0,0 -

Yhteisö, joka käyttää konsernissa
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,1 0,0 0,0 -

Johto - 0,2 0,0 - 0,0I-IV 2009

Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - 0,0 -

Yhteisö, joka käyttää konsernissa
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,2 0,1 0,0 -

Johto - 0,3 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------------

* Ranskan liiketoimintojen keskittämiseen liittyvä kiinteistön vuokrasopimus
sekä palvelumaksu.
Käyvät
Avoimet johdannaiset Positiiviset Negatiiviset arvot,
MEUR Nimellis-arvo käyvät arvot käyvät arvot netto
--------------------------------------------------------------------------------
30.9.2010

Valuuttaoptiot ja
-termiinit 10,7 0,1 0,5 -0,4

Koronvaihtosopimukset 85,8 - 2,5 -2,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 96,5 0,1 3,0 -2,930.9.2009

Valuuttaoptiot ja
-termiinit 1,9 0,0 0,0 0,0

Koronvaihtosopimukset 138,5 0,0 0,7 -0,7
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 140,4 0,0 0,7 -0,731.12.2009

Valuuttaoptiot 7,1 0,1 - 0,1

Koronvaihtosopimukset 98,0 0,0 0,5 -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 105,0 0,2 0,5 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahoitusriskeistä ja suojausperiaatteista on kerrottu tarkemmin vuoden
2009 vuosikertomuksessa.

Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät

Konsernilla oli kaksi erillistä osakeperusteista kannustusjärjestelmää voimassa
30.9.2010: yksi rahana maksettava synteettinen optio-ohjelma ja yksi osakkeina
maksettava osakepalkkio-ohjelma. Maaliskuun lopussa 2010 erääntyi osakeoptio-
ohjelman 2004B merkintäaika.

Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien vaikutus IFRS-laskentaperiaatteiden
mukaiseen liikevoittoon kolmannella kvartaalilla oli +0,3 MEUR (-0,1 MEUR),
+0,2 MEUR (-0,2 MEUR) ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana johtuen
osakeperusteisten kannustusjärjestelmien käyvän arvon muutoksesta sekä ei-
markkinaperusteisten ehtojen muutoksesta ja -0,3 MEUR koko tilikaudella 2009.
Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden
2009 vuosikertomuksessa.

Osakkeet ja osakepääoma

Huhtikuussa 2007 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus
voi päättää osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla optioita tai
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Annettavien uusien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden tai erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 10 000 000 osaketta.
Tämä valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin sekä
optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Tämä valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus on myös valtuutettu päättämään enintään
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla
varoilla. Osakemäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan
NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen
ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien
sääntöjen mukaisesti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2010 oli 3,6 MEUR
ja osakemäärä 39 468 449. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-syyskuussa
2010 oli 39 468 449. Hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2010 yhtiökokouksen
7.4.2009 antaman valtuutuksen perusteella jatkaa omien osakkeiden hankintaa.
Osakkeiden takaisinosto päättyi 31.3.2010, jolloin Rapalan hallussa oli 368 144
kappaletta omia osakkeita. Yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen
perusteella hallitus päätti jatkaa omien osakkeiden hankintaa uudestaan
27.4.2010 ja 22.7.2010. Takaisinosto päättyi 30.9.2010, jolloin Rapalan hallussa
oli 503 000 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä oli 1,3 %. Takaisin ostettujen
osakkeiden keskihinta tammi-syyskuussa 2010 oli 5,59 euroa.

Tammi-syyskuussa osakkeiden vaihto oli 2 542 189 kpl (1 556 882 kpl). Osakkeen
hinta vaihteli 6,04 euron ja 4,80 euron välillä ja oli katsauskauden lopussa
6,00 euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Rapala-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian
toteuttamista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Konsernin
liiketoiminnan laajentuessa on riskienhallinnan merkitys kasvanut.
Konsernijohdon panostus riskienhallinta-käytäntöjen ja sisäisten kontrollien
kehittämiseen jatkui vuonna 2009. Yksityiskohtainen kuvaus Rapala-konsernin
strategisista, toiminnallisista sekä taloudellisista riskeistä sekä
riskienhallintaperiaatteista sisältyy vuoden 2009 vuosikertomukseen.


Johtuen kalastustarvikkeiden kysynnän kausiluontoisuudesta sekä konsernin
toimintojen maantieteellisestä sijainnista, konsernin liiketoiminta on
perinteisesti ollut vahvempaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sekä kesä- että
talvisesonkien osalta suurimmat toimitukset ajoittuvat kuitenkin verraten
lyhyelle ajanjaksolle, mikä edellyttää konsernin toimitusketjun moitteetonta
toimintaa. Konsernin myyntiin vaikuttavat tietyssä määrin myös säätilat.
Pohjoisella pallonpuoliskolla kesäkalastuskausi lähenee loppuaan ja tulevan
talvikauden osalta talviurheiluvälineiden myynnin menestys on osin riippuvaista
talvisäiden kestosta ja ajoituksesta sekä myös toimitusketjun toiminnasta.

Vuonna 2009 käynnistetty merkittävä toimitusketju- ja logistiikkahanke
toimitusaikojen lyhentämiseksi ja asiakkaille tarjottavan palvelun tason
edelleen parantamiseksi jatkuu vuonna 2010. Ennen kuin hanke on saatu
kokonaisuudessaan päätökseen, sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia
konsernin kokonaisvarastomääriin. Huomion kiinnittyminen
asiakastoimitusvarmuuden parantamiseen saattaa myös johtaa isompiin varastoihin.

Konserni neuvotteli uudelleen pankkilainojensa kovenantit vuoden 2009 toisen
neljänneksen aikana, minkä seurauksena muun muassa kriittisimpään
rahavirtakovenanttiin saatiin lisäjoustoa myös vuodelle 2010 ja tämän jälkeen.
Kovenanttien toteutumista seurataan kuukausittain.

Vaikkakaan yleisessä taloudellisessa ilmapiirissä lisääntyneet epävarmuudet ja
laskusuhdanteet eivät perinteisesti ole merkittävästi vaikuttaneet
kalastustarvikeliiketoimintaan, näillä saattaa kuitenkin olla ainakin
väliaikaista vaikutusta kalastustarvikkeiden myyntiin, kun jälleenmyyjät
pienentävät varastojaan ja kohtaavat taloudellisia haasteita. Lisäksi
elinkustannusten nopea ja voimakas nousu sekä työllisyyteen liittyvät
epävarmuudet saattavat vaikuttaa tilapäisesti myös kalastusvälineiden kysyntään,
vaikkakin historiallisesti kalastusvälineiden kuluttajakysyntä on osoittautunut
melko tasaiseksi.

Konsernin myynnin ja toimintojen jakautuminen aidosti ympäri maailmaa hajauttaa
konsernin markkinariskiä liittyen tämänhetkiseen epävarmuuteen koskien
maailmantalouden elpymistä. Konserni seuraa edelleen tarkkaavaisesti eri
markkinoiden kehitystä, sillä talouden W-efektiä ei voida vielä täysin sulkea
pois. Kyseinen ilmiö yhdessä valuuttojen voimakkaiden muutosten kanssa saattaisi
äkillisesti muuttaa liiketoimintasentimentin. Tulevan kysynnän epävarmuudesta
sekä konsernin sisäisen toimitusketjun pituudesta johtuen konsernin
toimitusketjun hallinnassa joudutaan tasapainoilemaan toisaalta riittävän
saatavuuden sekä toisaalta ylituotannon ja ylisuurten ostojen aiheuttamien
ylimääräisten varastojen uhkien välillä.  Perinnän ja luottoriskien hallinnan
merkitykset ovat myös kasvaneet ja tällä voi olla vaikutusta myynteihin
joillekin asiakkaille.

Muutokset valuuttakursseissa, erityisesti Yhdysvaltojen dollarissa ja muissa
tähän kiinnitetyissä valuutoissa, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Konserni seuraa aktiivisesti valuuttakurssipositiotaan ja
 -riskejään ja käyttää esimerkiksi valuuttamääräisiä lainoja muodostaakseen
luontaisia valuuttasuojauksia. Konserni on solminut valuuttajohdannaissopimuksia
lukitakseen osan tulevien USD-määräisten ostojensa valuuttakursseista. Koska
konserni ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, myös näiden
realisoitumattomien valuuttajohdannaissopimusten käyvän arvon muutokset
vaikuttavat konsernin liikevoittoon. Kiinan renminbin kesäkuussa alkanut
vahvistuminen yhdessä Yhdysvaltojen dollarin mahdollisen vahvistumisen kanssa
aiheuttaa konsernille kustannuspaineita. Konserni seuraa tarkasti tilannetta ja
pohtii hinnankorotusten ja suojaustoimenpiteiden mahdollisuutta ja järkevyyttä.

Eräiden hyödykeraaka-aineiden markkinahinnat ovat kääntyneet jälleen nousuun,
mikä saattaa myös tulevaisuudessa luoda paineita joidenkin tuotteiden
hinnoitteluun.

Konsernin strategisissa riskeissä ja liiketoimintaympäristössä ei ole
havaittavissa merkittäviä muutoksia.


[HUG#1453629]

Porssitiedote_Q32010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Rapala VMC Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug