Tendensor AB

Oululla vahva kuntaimago

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2012 13:06 EEST

Neljän kunnan Vetovoimaindeksi-vertailu tarjoaa yllätyksiä. Paikkojen brändien asiantuntijayritys Tendensorin tutkimus paljastaa merkittäviä eroja Oulun, Lahden, Salon ja Hangon välillä tunnettuuden, suosion ja luottamuksen suhteen.

Oulu pärjää suurena kaupunkina odotetusti hyvin, mutta piskuinen Hanko, jossa asukkaita on Oulua 20 kertaa vähemmän, yllättää. Yleinen mielikuva Hangosta on yhtä positiivinen kuin Oulusta, vaikkei Hanko muilla indikaattoreilla pärjääkään pohjoiselle suurkaupungille.

Sekä Oulussa, Lahdessa, Salossa että Hangossa on ollut isoja irtisanomisia tänä vuonna. Mielikuvamittauksessa pahin kärsijä näyttää olevan Salo, joka on selvästi kolmen muun takana luottamuksessa tulevaisuuteen ja suositteluhalukkuudessa. Heikot indikaattorit eivät povaa hyvää kunnan muuttovirroille ja tulevan kasvun suhteen.

Salon pitää keskittyä selkeisiin strategioihin vahvistamaan luottamusta kunnan kehityskykyyn, neuvoo Tendensorin toimitusjohtaja Per Ekman. Ehkä pitäisi myös suunnata katseet kaupunkiympäristön uudistamiseen ja jatkokehittää yrittäjyyden ja innovaatioiden areenoja.

Kansainväliset kokemukset osoittavat että paikat voivat tehdä strategista brändityötä muodostamalla yksityisen ja julkisen sektorin liittoumia. Kunnan maine vaikuttaa muuttohalukkuuteen, investointeihin ja matkailijoihin, joten sen kehittäminen ei voi jättää yksittäisten kampanjoiden varaan, kommentoi strategia-asiantuntija Adrian Solitander Tendensorin Helsingin asemapaikasta.

Taustaa
Suomalaiset kunnat voivat nyt mitata toimintaympäristön mielikuvaa niistä Vetovoimaindeksin avulla. Vetovoimaindeksi on mittaus jolla on vakiintunut asema ruotsalaisilla markkinoilla ja Tendensorin asettuessa Helsinkiin indeksiä voidaan mitata myös Suomessa. Vetovoimaindeksi vastaa keskeisiin kysymyksiin paikan mielikuvasta ja se on muotoiltu pitkäjänteisin brändityön perustaksi.

Tutkimus suoritetaan kuntien, seutujen ja alueiden toimeksiannosta, poikkeuksena nyt tehty vertailu Oulusta, Lahdesta, Salosta ja Hangosta, jonka Tendensor on toteuttanut oma-aloitteisesti.


Miten tutkimus on toteutettu?
800 henkilöä jotka edustavat poimintaa suomalaisesta väestöstä ovat kertoneet mielikuvastansa kyseisistä neljästä kunnasta. Kaikki vastaajat asuvat mitatun kunnan ulkopuolella. Vetovoimaindeksi koostuu neljästä osa-indeksistä, jotka osoittavat paikan

• Tunnettuutta: Miten tunnettu paikka on?
• Mielikuvaa: Kuinka myönteinen kuva paikasta on?
• Luottamusta: Missä määrin kunnan odotetaan kehittyvän myönteisesti?
• Suositteluhalukkuutta: Missä määrin ollaan halukkaita suosittelemaan muuttoa paikkakunnalle?

Koko tilauspohjaiseen tutkimukseen kuuluu useita muita kysymyksiä.

Yhteystiedot:
Adrian Solitander, Tendensor AB
Strategia-asiantuntija, Suomen markkinavastaava
Sähköposti: adrian.solitander@tendensor.se
Puh: +46 70 742 64 23
Hub Helsinki, Annankatu 31-33, Helsinki
Palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi


Per Ekman
Peustaja ja toimitusjohtaja
Sähköposti: per.ekman@tendensor.se
Puh: +46 70 744 99 80
Gröndalsvägen 19b, Kalmar
Palvelee ruotsiksi ja englanniksi

Tendensor on brändikonsulttifirma yhteiskunnan ja talouden risteyskohdassa. Meitä pyydetään yhteistyökumppaniksi kolmella alalla;

  • GeoBrands – Maat, alueet ja kunnat, jotka haluavat kehittää paikan brändiä ja mainetta yhteiskunnassa. Tendensor on jo monen vuoden ajan ollut alan johtavia toimijoita, jolla on monia toimeksiantoja Pohjoismaiden alueilla, kunnissa ja yritysklusterissa.
  • PublicBrands – Organisaatiot, järjestöt ja yritykset jotka haluavat vahvistaa omaa brändiä ja rakentaa pohjaa laajalle luottamuspääomalle. Meidän puoleen kääntyvät erityisesti toimijat jotka toimivat julkisuuden valossa, esim. kansainväliset organisaatiot, viranomaiset ja julkiset yritykset.
  • ClusterBrands – Yritysklusterit, jotka haluavat luoda kansainvälistä näkyvyyttä ja vetovoimaa suhteessa investointeihin, osaajiin ja asiakkaisiin. Vuoden 2012 aikana Tendensor johtaa kansainvälisiä T&k-hankkeita kohottamaan alan osaamista.