Oulun Kaupunki

Oulun pyöräily- ja kävelyolosuhteet auditoidaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 09:38 EET

Oulu on mukana Tampereen teknillisen yliopiston toteuttamassa PYKÄLÄ-projektissa, jonka tavoitteena on parantaa pyöräilyn ja kävelyn asemaa osana kaupunkien liikennejärjestelmää. Lihasvoimaisen liikkumisen lisääminen edistää ihmisten terveyttä ja on hyödyllistä koko yhteiskunnalle. Arkiliikkuminen lisääntyy, liikenneturvallisuus paranee, ympäristöongelmat vähenevät ja kaupungista tulee entistä viihtyisämpi.

- Kaupunkien keskustat ovat herkkiä alueita, koska siellä on kaupunkielämän sykkeen ydin. Ihmisten vuorovaikutukselle tulee olla tilaa, minkä vuoksi keskustoissa on edistettävä ensisijaisesti kävelyä, sen jälkeen pyöräilyä ja kolmantena joukkoliikennettä, toteaa liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän toimii projektin vastuullisena johtajana.

Eri liikennemuotoja ei kuitenkaan olla asettamassa vastakkain vaan etsitään niiden uusjakoa, jotta kaupunkielämän parhaat ominaisuudet tulevat esille eivätkä turmellu. Uusjakoon liittyy vyöhykeajattelu. Eri alueilla tulee edistää eri liikennemuotoja.

- Kaupunkisuunnittelussa pitää löytää kunkin liikennemuodon parhaat piirteet ja pohtia, mikä kulkumuoto sopii parhaiten eri vyöhykkeille, Mäntynen tiivistää.

PYKÄLÄ-projektissa on kerätty laaja-alainen materiaali 10 eurooppalaisesta pyöräilyn ja kävelyn esimerkkikaupungista, ja sen pohjalta selvitetään, mitkä ovat pyöräilyn ja kävelyn menestystekijät. Tietoa sovelletaan suomalaisiin kaupunkeihin, annetaan toimenpidesuosituksia ja laaditaan työkaluja, joiden avulla suunnittelijat voivat soveltaa menestystekijöitä Suomeen. Lisäksi projektissa kehitetään pyöräilyn ja kävelyn laskentamenetelmä, jolla voidaan seurata pyöräily- ja kävelymäärien kehittymistä Suomessa.

Kaupunkilaisilla mahdollisuus osallistua tutkimukseen
Projektiin liittyen Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmä auditoi Oulun pyöräily- ja kävelyolosuhteet ja antaa toimenpidesuosituksia niihin liittyen.

Oululaiset voivat osallistua projektiin antamalla palautetta kaupungin pyöräily- ja kävelyolosuhteista. Palautteen antaminen onnistuu täyttämällä kyselylomake, jonne löytyy linkki Internet-sivulla https://www.tut.fi/liku/pykala-auditointi . Palaute auttaa tutkimusryhmää arvioinnin tekemisessä ja antaa arvokasta tietoa kaupungin liikenne- ja maankäytön suunnittelijoille pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen. PYKÄLÄ-projekti on kaksivuotinen ja päättyy ensi kesänä, joten tulokset valmistuvat alkusyksyyn mennessä.

Oulun lisäksi projektissa on mukana seitsemän suomalaista kaupunkia: Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Lisäksi mukana on liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Liikennevirasto ja Pyöräilykuntien verkosto ry.

Eurooppalaisista kaupungeista koottuja tuloksia tutkimusryhmä esittelee Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä -seminaarissa keskiviikkona 23.2.2011.

Lisätiedot:
Tutkija Pasi Metsäpuro, Tampereen teknillinen yliopisto/ Tiedonhallinnan ja logistiikan laitosp. 040 8490 795, pasi.metsapuro@tut.fi
Kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa, Oulun kaupunki tekninen keskus, p. 044 703 2122 jaakko.ylinampa@ouka.fi

 

 

 

 

Julkaisija: Tekninen keskusTerttu Mikkola  044 703 2022