Oulun Kaupunki

Oulun seudun haja-asutusalueiden asukkailta kysytään asumismieltymyksistä (10.11.2011)

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 12:02 EET

Oulun seudun haja-asutusalueilla asuvilta tai sinne rakennusluvan saaneilta kysytään asumistoiveista marraskuun aikana kotiin lähetettävällä kyselylomakkeella. Kyselylomake lähetetään Oulun seudulla ja Yli-Iissä vuosina 2000, 2005 ja 2010 ympärivuotiselle asuinrakennukselle myönteisen suunnittelutarveratkaisun saaneille, noin viidelle sadalle kotitaloudelle. Tutkimuksella selvitetään haja-asutusalueella asuvien kotitalouksien asumiseen liittyviä toiveita ja kokemuksia. Lisäksi selvitetään, mitä palveluja koskevia toiveita muuttajalla on ollut muuttopäätöstä tehdessään ja ovatko asumiseen liittyvät toiveet muuttuneet asumisen aikana.

Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista ja rakentamisesta on ristiriitaisia näkemyksiä. Tavoitteena työssä on asumistoiveiden selvittämisen lisäksi löytää keinoja siihen, miten kaupunkiseutua ja sen asuinalueita voitaisiin kehittää kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta, yhteisiä periaatteita ja ratkaisuja, jotta Oulun seutu olisi taloudellisesti toimiva ja viihtyisä asuinympäristö myös tuleville sukupolville.

Tutkimuksen toteuttaa Pöyry Finland Oy yhteistyössä Oulun seudun kanssa. Kyselyyn voi vastata postittamalla täytetyn lomakkeen ennalta maksetulla palautuskuorella. Saatuja vastauksia tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Vastaajan nimi tai muu henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.

Tutkimuksessa haja-asutusalueella asuvien näkemyksiä tullaan vertaamaan asemakaava-alueella asuvien näkemyksiin. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään asiantuntijatahojen, asuntopolitiikan toteuttamisesta vastaavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden näkemyksiä.

Tutkimuksen loppuraportti valmistuu tammikuussa 2011.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Seutusuunnittelija (yleiskaavoitus) Anne Leskinen, anne.leskinen(at)ouka.fi puh. 044 703 1628
Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, kalle.reinikainen(at)poyry.com puh. 010 33 28372

 

 

 

Julkaisija: SeutuorganisaatioEila Vähäkuopus  044 703 1141