Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Oulun seudun OpinTori avaa ovensa – Innostu oppimaan!

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 12:00 EEST

Oulun seudun OpinTori - Aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelupisteen avajaiset
ke 20.10.2010. ”Millaista on aikuisopiskelu?”
Paikka: Oulun seudun TE-toimisto, 1. krs. Torikatu 34–40, OULU.

Mediatilaisuudessa on mahdollisuus haastatella puhujia:
- johtaja Pasi Wallenberg, Oulun seudun TE-toimisto
- johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELy-keskus
- rehtori Jouko Paaso, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
- asiantuntija Jukka-Pekka Kivioja, Elinkeinoelämän keskusliitto
- OpinTori -palvelupisteen vastuuhenkilöt

Pieni askel – suuri harppaus

Oulun seudun aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun avaaminen Oulun seudun TE-toimiston ala-aulassa voi vaikuttaa pieneltä askeleelta ja lisäpalvelulta työvoimahallinnon koulutus- ja ammattitietopalvelun sekä työnhakukeskuksen keskellä.

Palvelun aloittaminen on kuitenkin suuri harppaus aikuisille suunnattujen palvelujen rakentamisessa. Palvelu tuotetaan Oulun seudun aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten ja työvoimahallinnon välisenä verkostona. Toimintatapa on uusi ja innovatiivinen, jossa kahden perinteisen hallinnonalan yhteistyönä syntyy molempia hyödyttävä sekä alueen työllistämistä ja elinkeinoelämää tukeva asiakaspalvelu.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikille aikuisille, myös työssä käyville. Palvelun tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa aikuisten siirtymiä työelämäuran varrella työstä tai muusta elämänvaiheesta uuteen opiskeluun, tarjota nopeasti ajankohtaista tietoa lisä- ja täydennyskoulutuksista sekä koulutuksen rahoitukseen, tarjota uusia vaihtoehtoja urakehitykseen sekä yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Hyvin toimivan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun avulla mahdollistetaan työurien pidentyminen osana elinikäistä oppimista, työllisyysasteen kohoaminen ja ammatillinen liikkuvuus. Tavoitteena on lisätä yritysaktiivisuutta, edistää työorganisaatioiden kilpailukykyä ja parantaa osaltaan työelämän toimivuutta hektisessä muutosvauhdissa.

Oulun seudun palvelun käynnistyminen on merkittävä askel myös valtakunnallisesti, sillä se on ensimmäinen alueen oppilaitosten ja työvoimahallinnon yhteisvastuullisesti tuottama palvelu ns. suuren kaupungin mittakaavassa. Palvelun myötä päästään seuraamaan asiakasvirtoja sekä testaamaan myös monikanavaisia (puhelin- ja sähköiset palvelut) palvelumalleja ja näin myös muotoilemaan tulevaisuuden palvelua, joka räätälöityy asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, OpinTori - Oulun seudun aluekoordinaattori, OAMK, puh. 010 27 23688.
Kati Korento, OpinTori – projektipäällikkö, OAMK, puh. 010 27 23810.
Helena Ylisirniö, projektikoordinaattori, OSUMA-hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 3902406.