Outokumpu

Outokummun kolmas neljännes 2010 - kausiluonteisesti heikompi kysyntä johti tappiolliseen vuosineljännekseen

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 12:54 EEST

OSAVUOSIKATSAUS
21.10.2010 klo 9.00

Kolmas neljännes 2010 lyhyesti

- Liiketappio oli 49 milj. euroa (II/2010: 71 milj. euron voitto) sisältäen noin
39 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita (II/2010:
varastovoittoja 55 milj. euroa), operatiivinen tulos noin -10 milj. euroa
(II/2010: 16 milj. euroa).
- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 13 milj. euroa (II/2010: 128 milj.
euroa), liiketoiminnan kassavirta kääntyi syyskuussa positiiviseksi mutta oli
koko neljänneksellä -112 milj. euroa (II/2010: -314 milj. euroa) metallien
hintojen ja varastotasojen nousun takia.
- Vuotuiset huoltoseisokit konsernin tehtailla ja tavanomainen kausivaihtelu
supistivat toimitusmääriä, jotka olivat 307 000 tonnia (II/2010: 339 000
tonnia).
- Strategisia painopisteitä tarkennettiin, visio ja strateginen suunta pysyivät
ennallaan.

Konsernin tunnusluvut

    III/10 II/10 III/09 2009
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto Milj. EUR 999 1 110 587 2 611

Liikevoitto Milj. EUR -49 71 -65 -438

EBITDA Milj. EUR 13 128 2 -212

Liikevoittoon sisältyvät

kertaluonteiset erät Milj. EUR - - -15 -20

Voitto ennen veroja Milj. EUR -88 63 -81 -474

Jatkuvien toimintojen

tilikauden voitto Milj. EUR -55 43 -55 -332

Tilikauden voitto Milj. EUR -56 44 -56 -336

Jatkuvien toimintojen

osakekohtainen tulos EUR -0,30 0,24 -0,30 -1,83

Osakekohtainen tulos EUR -0,31 0,24 -0,31 -1,86

Sijoitetun pääoman tuotto % -4,6 7,2 -7,6 -11,7

Liiketoiminnan nettorahavirta 1) Milj. EUR -112 -314 -10 198

Jatkuvien toimintojen

investoinnit

käyttöomaisuuteen Milj. EUR 40 40 55 245

Korollinen nettovelka

kauden lopussa Milj. EUR 1 818 1 683 1 014 1 183

Velkaantumisaste

kauden lopussa % 74,4 67,6 41,4 48,2

Ruostumattoman teräksen

toimitukset  1 000 tonnia 307 339 238 1 030

Ruostumattoman teräksen

perushinta 2) EUR/tonni 1 245 1 317 1 307 1 161

Jatkuvien toimintojen

henkilöstö kauden lopussa   7 887 8 617 7 699 7 606
----------------------------------------------------------------------------


1) Rahavirta esitetty jatkuvien toimintojen osalta.

2) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet).LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Standardilaatujen kysyntä on elpynyt jonkin verran Euroopassa kesäkauden
jälkeen. Myös nikkelin hinnan nousu on vaikuttanut positiivisesti lähinnä
jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Jakelijoiden varastojen arvioidaan olevan
lähes normaalilla tasolla. Erikoislaatujen ja -tuotteiden kysyntä on kuitenkin
edelleen vaimeampaa, eikä investointivetoisilla asiakastoimialoilla ole
tapahtunut selvää elpymistä.

Standardituotteiden toimitusajat ovat edelleen normaalit, 6-8 viikkoa.
Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan elpyvän neljännellä
neljänneksellä kolmannesta neljänneksestä ja olevan lähellä toisen neljänneksen
tasoa (339 000 tonnia). Outokummun kaikkien litteiden tuotteiden keskimääräisten
perushintojen odotetaan laskevan enintään 50 euroa tonnilta kolmanteen
neljännekseen verrattuna, mikä johtuu toimitusten heikommasta maantieteellisestä
ja tuotejakaumasta. Vertailukelpoisten markkina- ja tuotekohtaisten
perushintojen odotetaan kuitenkin pysyvän jokseenkin ennallaan neljännellä
neljänneksellä. Heikommalla Yhdysvaltain dollarilla ja vahvemmalla Ruotsin
kruunulla tulee olemaan negatiivinen vaikutus Outokummun kannattavuuteen.

Outokummun operatiivisen tuloksen*) arvioidaan olevan neljännellä neljänneksellä
nollatasolla. Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna raaka-aineisiin
liittyvien varastovoittojen arvioidaan olevan neljännellä neljänneksellä
joitakin kymmeniä miljoonia euroja kesän jälkeen tapahtuneen metallien hintojen
nousun seurauksena. Metallien hintakehityksestä ja valuuttakurssikehityksestä
riippuen kassavirran (ennen investointeja) odotetaan olevan positiivinen
alhaisempien varastojen ansiosta.

*) Operatiivinen tulos = Liikevoitto ilman raaka-aineisiin liittyviä
varastovoittoja ja -tappioita ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Juha Rantanen:

"Outokummun kolmannen neljänneksen tappio johtuu pääasiassa kausivaihtelun
aiheuttamasta toimitusmäärien laskusta. Tuloskehityksemme kääntyy jälleen
oikeaan suuntaan neljännellä neljänneksellä. Odotamme parempaa tulosta sekä
edelliseen että viimevuotiseen neljännekseen verrattuna. Standardilaatujen
loppukysyntä on edelleen tyydyttävällä tasolla. Investointivetoisten toimialojen
odotettu elpyminen ei ole vielä toteutunut. Asiakkaat epäröivät
investointipäätösten tekemistä yleisestä makrotalouden epävarmuudesta johtuen.
Tämä on pääasiallinen syy siihen, että käyttöasteemme on edelleen vain 75 %.
Viime aikojen valuuttakurssimuutoksilla on myös negatiivinen vaikutus
toimintaamme ja ruostumattoman markkinoihin.

Olemme kuitenkin luottavaisia ruostumattoman teräksen toimialan
houkuttelevuuteen. Useat globaalit trendit tukevat ruostumattoman markkinoiden
pitkän tähtäimen kasvua. Outokummulla on ainutlaatuinen asema hyödyntää nämä
mahdollisuudet Tornion kustannuskilpailukyvyn ja erikoistuoteosaamisemme
ansiosta. Äskettäin tarkennettu strategiamme sisältää konkreettiset suunnitelmat
konsernin kannattavuuden parantamiseksi."


Oheisissa liitteissä esitetään johdon analyysi kolmannen neljänneksen
tuloksesta, hallituksen toimintakatsaus tammi-syyskuulta 2010 sekä
osavuosikatsauksen numeroaineisto ja liitetiedot. Tämä osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

Lisätietoja antavat:

Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 708 5351
paivi.lindqvist@outokumpu.com
Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com
Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. (09) 421 2516
esa.lager@outokumpu.comTiedotustilaisuus ja suora webcast tänään klo 13.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) koskien vuoden 2010 kolmannen neljänneksen 2010 tulosta järjestetään
21.10.2010 klo 13.00 hotelli Kämpin neuvotteluhuone Akseli Gallen-Kallelassa,
osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: (09) 23 101 527. Tunnussana on
"Outokumpu".

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
http://www.outokumpu.com">www.outokumpu.com
Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden
alkua osoitteessa http://www.outokumpu.com/Investors">www.outokumpu.com/Investors

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa http://www.outokumpu.com">www.outokumpu.com
21.10.2010 noin klo 15.00 lähtien.

OUTOKUMPU OYJ
KonserninjohtoJOHDON TULOSANALYYSI - KOLMAS NELJÄNNES

Konsernin tunnuslukujaMilj. EUR   I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

General Stainless   476 501 496 592 2 065

Specialty Stainless   371 278 258 332 1 239

Muu toiminta   66 58 56 62 243

Sisäinen myynti   -233 -220 -224 -259 -935
--------------------------------------------------------------------
Konserni   679 617 587 728 2 611Liikevoitto

General Stainless   -157 -52 -38 -12 -259

Specialty Stainless   -82 -37 -21 -10 -149

Muu toiminta   -12 -5 -4 -9 -31

Sisäiset erät   2 0 -3 2 1
--------------------------------------------------------------------
Konserni   -249 -94 -65 -29 -438Milj. EUR   I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

General Stainless   754 962 860

Specialty Stainless   367 469 397

Muu toiminta   89 86 85

Sisäinen myynti   -295 -407 -342
--------------------------------------------------------------------
Konserni   916 1 110 999Liikevoitto

General Stainless   -2 75 -52

Specialty Stainless   -21 22 -14

Muu toiminta   2 -15 10

Sisäiset erät   -1 -10 8
--------------------------------------------------------------------
Konserni   -22 71 -49Ruostumattoman teräksen toimitukset1 000 tonnia   I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------------------
Kylmävalssatut tuotteet 133 145 124 143 545

Kirkkaat kuumanauhat 59 69 66 69 263

Kvarttolevyt   19 18 14 16 67

Putkituotteet   16 13 12 12 53

Pitkät tuotteet   10 9 11 10 40

Puolituotteet   10 14 12 27 63
--------------------------------------------------------------------
Toimitukset yhteensä 247 268 238 277 1 0301 000 tonnia   I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------------------
Kylmävalssatut tuotteet 171 182 167

Kirkkaat kuumanauhat 82 75 69

Kvarttolevyt   21 21 20

Putkituotteet   13 14 12

Pitkät tuotteet   13 15 15

Puolituotteet   33 32 24
--------------------------------------------------------------------
Toimitukset yhteensä 333 339 307Markkinahinnat ja valuuttakurssit    I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------------------
Markkinahinnat 1)

Ruostumaton teräs

  Perushinta EUR/t 925 1 117 1 307 1 297 1 161

  Seosainelisä EUR/t 893 634 923 1 049 875

  Markkinahinta EUR/t 1 818 1 751 2 229 2 346 2 036Nikkeli USD/t 10 471 12 920 17 700 17 528 14 655

  EUR/t 8 036 9 478 12 375 11 860 10 507

Ferrokromi

(Cr-sisältö) USD/lb 0,79 0,69 0,89 1,03 0,85

  EUR/kg 1,34 1,12 1,37 1,54 1,34

Molybdeeni USD/lb 9,15 9,41 15,36 11,76 11,42

  EUR/kg 15,49 15,22 23,67 17,54 18,05

Kierrätysteräs USD/t 207,00 199,00 236,00 250,00 223,00

  EUR/t 159,00 146,00 165,00 169,00 160,00Valuuttakurssit

EUR/USD   1,303 1,363 1,430 1,478 1,395

EUR/SEK   10,941 10,781 10,424 10,351 10,619

EUR/GBP   0,909 0,879 0,872 0,905 0,891
--------------------------------------------------------------------


    I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------------------
Markkinahinnat 1)

Ruostumaton teräs

  Perushinta EUR/t 1 235 1 317 1 245

  Seosainelisä EUR/t 1 094 1 701 1 621

  Markkinahinta EUR/t 2 329 3 018 2 866Nikkeli USD/t 19 959 22 476 21 191

  EUR/t 14 433 17 686 16 415

Ferrokromi

(Cr-sisältö) USD/lb 1,01 1,36 1,30

  EUR/kg 1,61 2,36 2,22

Molybdeeni USD/lb 16,19 16,45 15,15

  EUR/kg 25,81 28,53 25,86

Kierrätysteräs USD/t 323 346 346

  EUR/t 234 272 268Valuuttakurssit

EUR/USD   1,383 1,271 1,291

EUR/SEK   9,946 9,631 9,380

EUR/GBP   0,888 0,852 0,833
--------------------------------------------------------------------


1) Lähteet:

Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta

(2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille.

Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus

Ferrokromi: Metal Bulletin - Quarterly contract price,

ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome

Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa

Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Steel scrap HMS 1&2 fob Rotterdam

Kausivaihtelu vaikutti ruostumattoman teräksen kysyntään Euroopassa

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä vaimeni kolmannella
neljänneksellä, ja sen arvioidaan vähentyneen 13 % toiseen neljännekseen
verrattuna. Euroopassa kysyntä supistui 20 % tavanomaisen kausivaihtelun
vaikutuksesta. Kysyntä väheni myös Kiinassa, 13 % edellisestä neljänneksestä.
Tuotanto supistui maailmanlaajuisesti 14 %, Euroopassa 29 % ja Kiinassa 10 %
toiseen neljännekseen verrattuna. Pääasialliset syyt alhaisempaan tuotantoon
olivat nikkelin hinnan laskun vaikutus kysyntään ja Euroopan lomakausi.

Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn Saksan markkinoiden
keskimääräinen perushinta laski kolmannella neljänneksellä 5 % ja oli 1 245
euroa tonnilta (II/2010: 1 317 euroa tonnilta). Seosainelisä laski ja oli 1 621
euroa tonnilta (II/2010: 1 701 euroa tonnilta), koska dollarin heikkeneminen
kumosi osittain metallien hintojen nousun vaikutusta. Keskimääräinen
markkinahinta kolmannella neljänneksellä oli 2 866 euroa tonnilta (II/2010:
3 018 euroa tonnilta). Hintaero Euroopan ja Aasian välillä kasvoi jakson aikana,
ja tuonti Eurooppaan, erityisesti aasialaisilta tuottajilta, kasvoi selvästi.
(CRU)

Seosaineista nikkelin hinta oli kolmannella neljänneksellä nousussa. Kolmannen
neljänneksen alussa se oli noin 19 000 dollaria tonnilta ja se nousi 23 500
dollarin tasolle neljänneksen loppuun mennessä. Nikkelin hinta oli kolmannella
neljänneksellä keskimäärin 21 191 dollaria tonnilta (II/2010: 22 476 dollaria
tonnilta). Toisella neljänneksellä nikkelin hinta laski vuoden korkeimmalta
tasoltaan, joka oli 26-27 000 dollaria tonnilta. Ferrokromimarkkinat olivat
lähes tasapainossa. Ferrokromin neljännesvuosittainen sopimushinta kolmannella
neljänneksellä oli 1,30 dollaria naulalta (II/2010: 1,36 dollaria naulalta), ja
se on asetettu alustavasti 1,30 dollariin naulalta myös neljännelle
neljännekselle. Molybdeenin keskihinta kolmannella neljänneksellä laski 15,15
dollariin naulalta (II/2010: 16,45 dollaria naulalta). Kierrätysteräksen hinta
pysyi ennallaan ja oli keskimäärin 346 dollaria tonnilta (II/2010: 346 dollaria
tonnilta).

Kannattavuus heikkeni kausiluonteisesti heikolla neljänneksellä

Konsernin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 999 milj. euroa (II/2010:
1 110 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset supistuivat ja olivat
307 000 tonnia (II/2010: 339 000 tonnia). Keskeiset syyt toimitusmäärien
supistumiseen olivat konsernin vuotuiset huoltoseisokit ja tavanomainen
kausivaihtelu Euroopan lomakauden aikana.

Konsernin liiketappio kolmannella neljänneksellä oli 49 milj. euroa (II/2010:
71 milj. euron voitto). Siihen sisältyi noin 39 milj. euroa raaka-aineisiin
liittyviä varastotappioita (II/2010: noin 55 milj. euron voitot), jotka
johtuivat metallien hintojen laskusta. Siten operatiivinen tappio oli 10 milj.
euroa (II/2010: 16 milj. euron voitto). Keskeiset syyt tuloksen heikkenemiseen
olivat toimitusten supistuminen ja niiden hieman heikentynyt maantieteellinen
jakauma. Kolmannella neljänneksellä toteutuneet Outokummun litteiden tuotteiden
keskimääräiset perushinnat olivat lähellä toisen neljänneksen tasoa ja jonkin
verran CRU:n raportoimaa 304-laadun teräslevyn Saksan perushintaa alemmat.

Sijoitetun pääoman tuotto kolmannella neljänneksellä oli -4,6 % (II/2010:
7,2 %). Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (II/2010: 0,24 euroa).

Nettovelkojen suurempi määrä ja kiinteäkorkoisen rahoituksen osuuden kasvu
lainasalkussa nostivat korkokuluja. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat
yleisesti vaihtelua rahoituserissä. Kolmannella neljänneksellä
valuuttakurssimuutokset kasvattivat rahoituskuluja selkeästi konsernille
tärkeiden valuuttojen Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin kruunun erittäin suuren
vaihtelun johdosta.

Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi kolmannella neljänneksellä negatiivisena ja
oli -112 milj. euroa (II/2010: -314 milj. euroa). Tärkeimmät syyt negatiiviseen
rahavirtaan olivat metallien hintojen nousu neljänneksen aikana ja tavanomaista
korkeammat varastotasot. Toisella neljänneksellä varastoja kasvatettiin
tarkoituksellisesti vuotuisten huoltoseisokkien aikana menetetyn tuotannon
kompensoimiseksi. Kolmannella neljänneksellä 71 milj. euroa sitoutui
käyttöpääomaan. Huoltoseisokkien jälkeen varastot alkoivat syyskuussa supistua
ja rahavirta kääntyi positiiviseksi.

Outokummun velkaantumisaste oli 74,4 % kolmannen neljänneksen lopussa
(30.6.2010: 67,6 %), lähellä konsernin 75 %:n enimmäistavoitetta. Korolliset
nettovelat kasvoivat 135 milj. euroa ja olivat
1 818 milj. euroa (II/2010: 1 683 milj. euroa) kolmannen neljänneksen lopussa.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 40 milj. euroa (II/2010: 40 milj. euroa)
kolmannella neljänneksellä.

General Stainlessin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 860 milj. euroa
(II/2010: 962 milj. euroa), ja toimitukset supistuivat 282 000 tonniin (II/2010:
309 000 tonnia). General Stainlessin liiketappio oli 52 milj. euroa (II/2010:
voitto 75 milj. euroa), josta Tornio Worksin liiketappio oli 36 milj. euroa
(II/2010: 63 milj. euron voitto). Tornio Worksin liiketappioon vaikutti
sisäisten suojausten negatiivinen tulos.

Specialty Stainlessin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 397 milj. euroa
(II/2010: 469 milj. euroa) ja toimitukset supistuivat 98 000 tonniin (II/2010:
119 000 tonnia). Liiketappio oli 14 milj. euroa (II/2010: 22 milj. euron
voitto).

Muun toiminnan liikevoitto oli 10 milj. euroa (II/2010: -15 milj. euroa)
kolmannella neljänneksellä johtuen pääasiassa sisäisten suojausten
positiivisesta vaikutuksesta.

Investointiprojektit

Kvarttolevytuotantovalmiuksien ja -kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä
investointiprojekti New Castlessa, Indianassa, Yhdysvalloissa valmistui
elokuussa. Tämä 45 milj. euron investointi kasvattaa kyseisen tuotantolaitoksen
tuotantokapasiteettia 20 000 tonnilla 70 000 tonniin.

Kesäkuussa 2010 julkistettu 104 milj. euron investointi
kvarttolevytuotantovalmiuksien ja -kapasiteetin kasvattamiseksi Degerforsissa,
Ruotsissa, on alkuvaiheessaan. Investointi lisää Degerforsin vuotuista
tuotantokapasiteettia 40 000 tonnilla 150 000 tonniin. Konsernin vuotuinen
kvarttolevyn tuotantokapasiteetti on noin 220 000 tonnia, kun investointi on
saatu päätökseen.

Kesäkuussa 2010 ilmoitettu 440 milj. euron investointiprojekti Tornion
ferrokromituotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseksi etenee suunnitelman
mukaisesti. Projektiorganisaatio on perustettu ja ensimmäiset rakennustyöt on
aloitettu. Projektin yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä.


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS - TAMMI-SYYSKUU 2010

Ruostumattoman teräksen kysyntä parani vuonna 2010

Ruostumattoman teräksen markkinat alkoivat elpyä vuoden 2010 alusta lähtien, ja
erityisesti standardilaatujen kysyntä parani. Toukokuussa markkinat heikkenivät,
nikkelin hinta alkoi laskea ja jakelijat alkoivat purkaa varastojaan. Kesätauon
jälkeen kysyntä elpyi jälleen Euroopassa. Vuoden 2009 yhdeksään ensimmäisen
kuukauteen verrattuna ruostumattoman teräksen kysynnän arvioidaan kasvaneen
maailmanlaajuisesti 21 % ja Euroopassa 33 %. Kiinassa sen arvioidaan kasvaneen
6 %. Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn Saksan
markkinoiden keskimääräinen perushinta oli 1 266 euroa tonnilta (I-III/2009:
1 116 euroa tonnilta) ja keskimääräinen markkinahinta 2 738 euroa tonnilta (I-
III/2009: 1 933 euroa tonnilta). (CRU)

Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana nikkelin hinta oli keskimäärin
21 209 dollaria tonnilta (I-III/2009: 13 697 dollaria tonnilta). Ferrokromin
keskimääräinen sopimushinta oli 1,22 dollaria naulalta (I-III/2009: 0,79
dollaria naulalta). Molybdeenin keskihinta vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen
kuukauden aikana oli 15,93 dollaria naulalta (I-III/2009: 11,31 dollaria
naulalta) ja kierrätysteräksen keskihinta oli 338 dollaria tonnilta (I-III/2009:
214 dollaria tonnilta).

Kannattavuus parani

Konsernin liikevaihto vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kasvoi
61 % ja oli 3 026 milj. euroa (I-III/2009: 1 883 milj. euroa) markkinahintojen
nousun ja toimitusmäärien kasvun ansiosta. Ruostumattoman teräksen
toimitusmäärät kasvoivat 30 % ja olivat 979 000 tonnia (I-III/2009: 753 000
tonnia). Konsernin kapasiteetin käyttöaste oli noin 75 % vuoden 2010 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana.

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto parani selvästi ja oli 1 milj. euroa
(I-III/2009: -409 milj. euroa) sisältäen noin 26 milj. euroa raaka-aineisiin
liittyviä varastovoittoja (I-III/2009: 78 milj. euron tappio). Liikevoittoon ei
sisältynyt kertaluonteisia eriä (I-III/2009: 20 milj. euron kulut). Siten
operatiivinen tulos oli 25 milj. euroa tappiollinen (I-III/2009: -311 milj.
euroa) vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Tärkeimmät syyt
tuloksen paranemiseen olivat toimitusmäärien kasvu sekä perushintojen ja
ferrokromin hinnan nousu. Tappio ennen veroja oli 58 milj. euroa (I-III/2009:
-438 milj. euroa).

Nettorahoituskulut vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat 44
milj. euroa (I-III/2009: -21 milj. euroa). Nettovelkojen suurempi määrä ja
kiinteäkorkoisen rahoituksen osuuden kasvu lainasalkussa nostivat korkokuluja.
Pääasiassa Ruotsin kruunun ja kolmannella neljänneksellä myös Yhdysvaltain
dollarin kurssimuutokset kasvattivat rahoituskuluja selkeästi.  Tilikauden
tappio oli 33 milj. euroa (I-III/2009: -330 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos
-0,18 euroa (I-III/2009: -1,82 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2010
yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 0,0 % (I-III/2009: -14,9 %).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 512 milj. euroa negatiivinen (I-III/2009: 306
milj. euroa positiivinen). Tarkastelujaksolla noin 516 milj. euroa sitoutui
käyttöpääomaan metallien hintojen ja varastotasojen nousun takia. Korolliset
nettovelat kasvoivat 804 milj. euroa ja olivat yhteensä 1 818 milj. euroa
syyskuun 2010 lopussa (30.9.2009: 1 014 milj. euroa). Outokummun
velkaantumisaste oli 74,4 % kolmannen neljänneksen lopussa, lähellä konsernin
75 %:n enimmäistavoitetta. Kesäkuussa Outokumpu laski liikkeeseen 250 milj.
euron ja viiden vuoden kotimaisen joukkovelkakirjalainan, joka listattiin NASDAQ
OMX Helsinkiin.


Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
olivat 107 milj. euroa (I-III/2009: 163 milj. euroa), ja ne käytettiin
meneillään olleisiin investointeihin ja ylläpitoon. Konsernin
käyttöomaisuusinvestointien vuonna 2010 arvioidaan olevan alle 200 milj. euroa
sisältäen ilmoitetut uudet investointiprojektit.

Kvarttolevytuotantovalmiuksien ja -kapasiteetin nostamiseen tähtäävä
investointiprojekti New Castlessa, Indianassa, Yhdysvalloissa valmistui
elokuussa. Tämä 45 milj. euron investointi kasvattaa kyseisen tuotantolaitoksen
tuotantokapasiteettia 20 000 tonnilla 70 000 tonniin. Kesäkuussa 2010
julkistettu 104 milj. euron investointi kvarttolevytuotantovalmiuksien ja
-kapasiteetin nostamiseksi Degerforsissa, Ruotsissa, on alkuvaiheessaan.
Investointi lisää Degerforsin vuotuista tuotantokapasiteettia 40 000 tonnilla
150 000 tonniin. Konsernin vuotuinen kvarttolevyn tuotantokapasiteetti on noin
220 000 tonnia, kun investointi on saatu päätökseen.

Kesäkuussa ilmoitettu 440 milj. euron investointiprojekti konsernin Tornion
ferrokromituotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseksi etenee suunnitelman
mukaisesti. Projektiorganisaatio on perustettu ja ensimmäiset rakennustyöt on
aloitettu. Projektin yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä.

Investointiprojektit Kiinassa ja Britanniassa saatiin päätökseen kesäkuussa
2010. Investointi Kunshanin uuteen palvelukeskukseen oli arvoltaan noin 20 milj.
euroa. Palvelukeskuksen palveluksessa on noin 50 henkilöä, ja sen vuotuinen
kapasiteetti on noin 30 000 tonnia ruostumatonta terästä. Sheffieldissä,
Britanniassa avattiin kesällä uusi ruostumattomien tankojen ja betoniterästen
tuotantolaitos. Investoinnin arvo oli noin 10 milj. euroa.

Outokummun strategisia painopistealueita tarkennettu

Outokummun strategiaa arvioitiin konsernin vuotuisessa strategiaprosessissa, ja
sen tuloksena strateginen suunta pidettiin ennallaan. Outokummun visiona oleva
"kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä" pysyi niin ikään
muuttumattomana. Ykkösasema tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yhtiö haluaa
olla toimialan paras tuloksentekijä.

Painopisteisiin ja strategian toimeenpanoon tehtiin kuitenkin joitakin
tarkennuksia. Tarkennetut painopistealueet keskittyvät nykyisten toimintojen
suorituskyvyn parantamiseen (Tornio Worksin hyödyntäminen korkean volyymin
tuotteissa, nopea siirtyminen erikoislaatuihin ja -tuotteisiin, erinomaisuus
myynnissä, asiakaspalvelussa ja toiminnassa) sekä lisäpanostuksiin tulevan
kasvun kehittämiseen (ferrokromituotannon kasvattaminen ja kasvu Euroopan
ulkopuolella).

Riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää
riskienhallintapolitiikkaa. Politiikassa määritellään riskienhallinnan
tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Riskeillä ja epävarmuuksilla voi
toteutuessaan olla merkittäviä vaikutuksia tulokseen ja kassavirtaan. Keskeisiä
riskejä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Keskeisiin strategisiin ja liiketoimintariskeihin kuuluvat rakenteellinen
ylikapasiteetti, kilpailu ruostumattoman teräksen markkinoilla, Outokummun
toiminnan keskittyminen Euroopan markkinoille ja maailmantalouden taantuman
takia heikkona pysyvä markkinatilanne. Pienentääkseen rakenteelliseen
ylikapasiteettiin ja ruostumattoman teräksen markkinoiden ankaraan kilpailuun
liittyviä riskejä Outokumpu pyrkii hyödyntämään kustannusjohtajuuttaan
Euroopassa ja parantamaan toimintojensa tuottavuutta sekä kehittämään markkina-
asemaansa duplex-teräksissä ja muissa erikoislaaduissa esimerkiksi investoimalla
kvarttolevytuotantoon Ruotsissa. Vähentääkseen toimintansa Eurooppa-keskeisyyden
vaikutusta Outokumpu pyrkii kehittämään maailmanlaajuista myyntiverkostoaan
keskittyen tiiviisti loppuasiakkaisiin ja projektimyyntiin.

Outokumpu seuraa jatkuvasti ruostumattoman teräksen markkinatilannetta ja
sopeuttaa toimintojaan siinä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Vuotuisessa
strategiaprosessissa arvioitiin konsernin strategiaa ja tarkennettiin
painopisteitä. Tällä pyritään vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiin ja
lievittämään mahdollisia vaikutuksia, mikäli ruostumattoman teräksen
markkinoiden heikkous jatkuisi pidemmän aikaa.

Toiminnalliset riskit syntyvät riittämättömien tai epäonnistuneiden sisäisten
prosessien, työntekijöiden toiminnan, systemaattisten tai muiden tapahtumien,
kuten luonnonkatastrofien ja väärinkäytösten tai rikosten, seurauksena.
Keskeisiä toiminnallisia riskejä ovat suuret tulipalot ja onnettomuudet sekä
meneillään oleviin investointiprojekteihin liittyvät riskit. Näiden projektien
epäonnistuminen tai viivästyminen voisi vaikuttaa haitallisesti strategian
toteuttamiseen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeisiin
toiminnallisiin riskeihin lukeutuu myös erilaisia yrityskulttuuriin ja
suorituksen johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Konsernin henkilöstön, omaisuuden,
prosessien, tietojen ja maineen suojeleminen kattavasti erilaisilta vahingoilta
on keskeinen osa Outokummun toimintaa. Tällaisia riskejä hillitään pääasiassa
ennakoivilla toimenpiteillä ja vakuutuksilla. Omaisuusvahinkojen ja
liiketoiminnan keskeytymisriskien vähentämiseksi Outokummulla on systemaattiset
palo- ja turvallisuusriskien tarkastusohjelmat.

Keskeiset rahoitusriskit liittyvät nikkelin ja sähkön hinnan, Yhdysvaltain
dollarin ja Ruotsin kruunun kurssien, euro- ja kruunumääräisten korkojen ja
saatavien sekä eräiden osakkeiden hintojen vaihteluun. Ruotsin kruunun
vahvistuminen tänä vuonna on vaikuttanut negatiivisesti konsernin tulokseen ja
velkaantumisasteeseen. Osa Ruotsin kruunuun liittyvistä riskeistä on suojattu.
Myös käyttöpääoman kasvu on vaikuttanut negatiivisesti velkaantuneisuuteen,
joten taloudelliseen joustavuuteen tähtäävät toimenpiteet (kuten varastotasojen
hallinnan tehostaminen) on nostettu painopistealueeksi.

Henkilöstö ja ympäristö

Outokummun jatkuvien toimintojen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli tammi-
syyskuussa 2010 keskimäärin 8 014 (I-III/2009: 8 047) ja syyskuun lopussa 7 887
(30.9.2009: 7 699).

Tapaturmatiheys (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) oli kolmannella
neljänneksellä 6,4 ja vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 5,5 (I-
III/2009: 5,8). Konsernin vuodelle 2010 asetettu tavoite on alle neljä.

Päästöt ilmakehään ja vesistöihin pysyivät sallituissa rajoissa ja tapahtuneet
ylitykset olivat tilapäisiä, ne havaittiin ja ne aiheuttivat vain vähäisiä
ympäristövaikutuksia. Outokumpu ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa
merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen
tiedossa ole toteutuneita ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta
konsernin taloudelliseen asemaan.
Päästökauppaan liittyvässä toiminnassa on noudatettu velvoitteita, sovittuja
menettelyä ja rahoitusriskipolitiikkaa. EU:n päästökauppajärjestelmän alaiset
kokonaispäästöt vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat noin
576 000 tonnia (I-III/2009: 367 000 tonnia). Tärkein syy alhaisiin päästöihin
vuonna 2009 oli ferrokromituotannon keskeyttäminen huhtikuusta syyskuun loppuun
sekä ruostumattoman teräksen tuotannon supistaminen. Vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä Outokumpu myi 500 000 päästöoikeutta 8 milj. eurolla. Outokummun
Ison-Britannian, Ruotsin ja Suomen tuotantolaitoksille osoitetut päästöoikeudet
osoittautuivat riittäviksi konsernin suunniteltuun tuotantoon.
Outokumpu investoi energiansäästöprojektiin Tornio Worksissa. Yhteensä 50
erillistä kylmävalssaamon jäähdytysyksikköä korvataan uudella keskitetyllä
jäähdytysjärjestelmällä. Tämän tuloksena vuotuinen energiankulutus vähenee 11
gigawatilla ja myös hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Outokumpu osallistuu Tornioon perustettavan tuulipuiston toteuttamiseen.
Tuulivoimatuotantoon keskittyvä Rajakiiri Oy on tehnyt päätöksen 30 megawatin
tuulivoimapuiston rakentamisesta Röyttään Tornion tehdasalueen läheisyyteen.
Outokumpu saa käyttöönsä noin 20 % tuotetusta energiasta.

Ruostumattoman teräksen tuotantoa EU:ssa selvittäneen tutkimuksen ("The Life
Cycle Inventory Study on Stainless Steel Production in the EU") mukaan
Outokummun ruostumattomilla terästuotteilla on pienin hiilijalanjälki, noin
10-20 % pienempi kuin EU:n keskiarvo. Outokumpu julkisti helmikuussa myös uuden
energia- ja ilmasto-ohjelman.

Vuonna 2010 Outokumpu sai toisen kerran Sustainable Asset Managementin (SAM)
Sector Mover -tunnustuksen suurimmasta suhteellisesta parannuksesta kestävässä
kehityksessä terästoimialalla edellisvuoteen verrattuna. Outokumpu on myös
valittu OMX GES Sustainability Nordic -indeksiin.

Myytyä kupariliiketoimintaa koskevat siviilikanteet

Toukokuussa 2009 päätökseen saatuun kuparisten teollisuusputkien EU:n
kartellitutkimukseen liittyen Outokumpu Oyj on vuodesta 2004 lähtien ollut
vastaamassa useisiin Yhdysvalloissa nostettuihin siviilikanteisiin, joissa
vastaajina ovat olleet yhtiö itse sekä myytyyn kupariliiketoimintaan liittyneet
yhtiöt Yhdysvalloissa. Viimeinen käynnissä oleva ryhmäkanne on Tennesseen
osavaltion liittotuomioistuimessa nostettu ryhmäkanne teollisten kupariputkien
ns. epäsuorien ostajien puolesta. Outokumpu katsoi kanteessa esitetyt väitteen
perusteettomiksi mutta päätyi elokuussa 2010 kantajien kanssa
sovitteluratkaisuun ja maksoi nimellisen korvauksen, minkä jälkeen liittovaltion
tuomari hylkäsi kanteen.

Yhdysvalloissa on vireillä Memphisissä, Tennesseen osavaltion
piirituomioistuimessa vuonna 2006 nostettu yksilökanne. Kantajan yksilöimätön
vahingonkorvausvaade perustuu väitettyyn maailmanlaajuiseen hinta- ja
markkinoidenjakokartelliin. Tuomioistuin hylkäsi kanteen vuonna 2007, ja tällä
hetkellä vireillä on hylkäämispäätöstä koskeva muutoksenhakumenettely.

Lisäksi sama kantajaryhmä kuin Memphisin oikeudenkäynnissä on nostanut vuonna
2010 siviilikanteen Outokumpu Oyj:tä (sekä kahta muuta vastaajaryhmää) vastaan
Iso-Britannian tuomioistuimessa. Kantajat väittävät kärsineensä kartellin
seurauksena vahinkoa eri puolilla Eurooppaa, ja hakevat korvauksia kolmelta
vastaajaryhmältä yhteisvastuullisesti tai vaihtoehtoisesti yhdessä ja erikseen.
Kantajien lähtökohtainen korvausvaatimus väitetyistä vahingoista on
suuruudeltaan n. 20 milj. puntaa ilman korkoa. Outokumpu aikoo riitauttaa
asiassa Iso-Britannian tuomioistuimien toimivallan. Joka tapauksessa Outokumpu
katsoo, että väitteet kartellin aiheuttamista vahingoista ovat perusteettomia ja
tulee tarvittaessa puolustautumaan niitä vastaan oikeudenkäynnissä.

Näihin kanteisiin liittyen ei ole tehty varauksia.

Tullin tutkimukset liittyen Tornio Worksin Venäjän vientiin

Suomen Tulli käynnisti maaliskuussa 2007 rikostutkimuksen liittyen Outokummun
Tornio Worksin Venäjän vientikäytäntöihin. Kaakkoissuomalaisessa
huolintayrityksessä epäiltiin tehdyn virheellisiä ja/tai väärennettyjä
kauppalaskuja ruostumattoman teräksen viennissä Venäjälle. Tullin esitutkinnassa
selvitettiin Outokumpu Tornio Worksin mahdollista osuutta virheellisten ja/tai
väärennettyjen kauppalaskujen tekemiseen kyseisessä huolintayrityksessä.

Välittömästi Tullin tutkimusten käynnistyttyä vuonna 2007 Outokumpu aloitti oman
tutkimuksensa kauppakäytännöistä ruostumattoman teräksen vientikaupassa
Torniosta Venäjälle. Roschier Asianajotoimisto, yksi Suomen johtavista
asianajotoimistoista, totesi kesäkuussa 2007 valmistuneessa lausunnossaan, ettei
sen tutkimuksessa ole löytynyt näyttöä siitä, että Tornio Worksin henkilöstö tai
yhtiö itse olisi syyllistynyt Tullin epäilemiin rikoksiin. Roschier on sittemmin
Outokummun toimeksiannosta perehtynyt Tullilta saatuun esitutkintamateriaaliin
ja toteaa, että materiaalissa ei ole näyttöä siitä, että Outokummun henkilöstö
tai yhtiö itse olisi syyllistynyt Tullin epäilemiin väärennykseen tai
kirjanpitorikokseen. Myös Outokummun tilintarkastusyhteisö, KPMG Oy Ab, katsoo,
että epäilyt virheellisistä tilinpäätöksistä ovat perusteettomia.

Kesäkuussa 2009 Tulli sai esitutkintansa päätökseen ja saattoi asian
syyttäjäviranomaisten syyteharkintaan. Elokuusta 2010 lähtien tutkimukset ovat
laajentuneet Tullin epäilemien rikosten lisäksi rahanpesuun. Syyteharkinnan
arvioidaan valmistuvan vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä.

Outokumpu katsoo edelleen, ettei sen henkilöstö eikä konserniyhtiö ole
syyllistynyt mihinkään Tullin epäilemistä rikoksista.

Organisaatiomuutoksia ja nimityksiä

Osa Outokummun johtoryhmän jäsenten vastuualueista muuttui 1.8.2010 alkaen.

Varatoimitusjohtaja Karri Kaitue vastaa nyt Tornio Works
-liiketoimintayksiköstä, ja kyseisen yksikön johtaja Hannu Hautala raportoi
Kaitueelle. Kaitueen aikaisemmalta vastuualueelta Lakiasiat ja teollisoikeudet
siirtyivät toimitusjohtaja Juha Rantasen vastuulle ja jäljellä olevat
messinkiliiketoiminnat talous- ja rahoitusjohtaja Esa Lagerin vastuulle.

Hannu Hautala aloitti huhtikuun alussa Tornio Worksin johtajana, Senior Vice
President - Tornio Works. Kari Parvento aloitti huhtikuun alussa Outokumpu Oyj:n
myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana (Executive Vice President -
Group Sales and Marketing) ja Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsenenä.
Huhtikuun alussa General Stainless -liiketoimintayksikön johtaja Pekka Erkkilä
lopetti Outokumpu Oyj:ssä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Arvopaperikeskuksen rekisterin mukaan Outokummun suurimmat osakkeenomistajat
kolmannen neljänneksen lopussa ryhmittäin olivat suomalaiset yhteisöt (34,9 %),
ulkomaiset sijoittajat (22,4 %), suomalaiset julkisyhteisöt (18,1 %),
suomalaiset kotitaloudet (14,9 %), suomalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset
(6,9 %) ja suomalaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (2,8 %). Luettelo
suurimmista osakkeenomistajista pidetään päivitettynä Outokummun Internet-
sivuilla osoitteessa: http://www.outokumpu.com/Investors">www.outokumpu.com/Investors

Osakkeenomistajat, joiden osuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
ylittää viisi prosenttia, ovat Solidium Oy (Suomen valtion omistama) (30,85 %)
ja Kansaneläkelaitos (8,01 %).

Syyskuun lopussa Outokummun osakkeen päätöskurssi oli 14,57 euroa (III/2009:
12,86 euroa). Keskimääräinen osakekurssi vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen
kuukauden aikana oli 13,95 euroa (I-III/2009: 11,26 euroa), korkein kurssi
17,88 euroa (I-III/2009: 15,67 euroa) ja alin kurssi 12,03 euroa (I-III/2009:
7,72 euroa).  Syyskuun lopussa Outokumpu Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli
2 666 milj. euroa (30.9.2009: 2 341 milj. euroa) mukaan lukien yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet. Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 258,6
milj. (I-III/2009: 279,6 milj.) Outokummun osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX
Helsinki Oy:ssä. Osakevaihdon arvo vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
oli 3 606 milj. euroa (I-III/2009: 3 149 milj. euroa).

Syyskuun lopussa Outokummun osakepääoma oli 311,0 milj. euroa, joka jakaantui
182 958 249 osakkeeseen. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kolmannen
neljänneksen aikana oli 181 917 361 pois lukien hankitut omat osakkeet.

Varsinainen yhtiökokous 2010

Varsinainen yhtiökokous päätti maaliskuussa vuoden 2009 osingoksi 0,35 euroa
osakkeelta, ja yhteensä 64 milj. euron osingot maksettiin 13.4.2010.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeita voidaan
hankkia enintään 18 000 000 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa 12 kuukautta
tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään
31.5.2011 asti. Tähän mennessä valtuutuksia ei ole käytetty.

Yhtiökokous päätti myös, että Outokumpu Oyj tekee Aalto-korkeakoulusäätiölle
rahalahjoituksen (enintään 1 milj. euroa).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, kahdeksan. Outokummun hallituksen jäsenet ovat:
Evert Henkes, Ole Johansson (puheenjohtaja), Victoire de Margerie, Anna Nilsson-
Ehle, Jussi Pesonen, Leena Saarinen, Anssi Soila (varapuheenjohtaja) ja Olli
Vaartimo. Yhtiökokous päätti myös asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenille maksettavia
palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Standardilaatujen kysyntä on elpynyt jonkin verran Euroopassa kesäkauden
jälkeen. Myös nikkelin hinnan nousu on vaikuttanut positiivisesti lähinnä
jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Jakelijoiden varastojen arvioidaan olevan
lähes normaalilla tasolla. Erikoislaatujen ja -tuotteiden kysyntä on kuitenkin
edelleen vaimeampaa, eikä investointivetoisilla asiakastoimialoilla ole
tapahtunut selvää elpymistä.

Standardituotteiden toimitusajat ovat edelleen normaalit, 6-8 viikkoa.
Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan elpyvän neljännellä
neljänneksellä kolmannesta neljänneksestä ja olevan lähellä toisen neljänneksen
tasoa (339 000 tonnia). Outokummun kaikkien litteiden tuotteiden keskimääräisten
perushintojen odotetaan laskevan enintään 50 euroa tonnilta kolmanteen
neljännekseen verrattuna, mikä johtuu toimitusten heikommasta maantieteellisestä
ja tuotejakaumasta. Vertailukelpoisten markkina- ja tuotekohtaisten
perushintojen odotetaan kuitenkin pysyvän jokseenkin ennallaan neljännellä
neljänneksellä. Heikommalla Yhdysvaltain dollarilla ja vahvemmalla Ruotsin
kruunulla tulee olemaan negatiivinen vaikutus Outokummun kannattavuuteen.

Outokummun operatiivisen tuloksen*) arvioidaan olevan neljännellä neljänneksellä
nollatasolla. Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna raaka-aineisiin
liittyvien varastovoittojen arvioidaan olevan neljännellä neljänneksellä
joitakin kymmeniä miljoonia euroja kesän jälkeen tapahtuneen metallien hintojen
nousun seurauksena. Metallien hintakehityksestä ja valuuttakurssikehityksestä
riippuen kassavirran (ennen investointeja) odotetaan olevan positiivinen
alhaisempien varastojen ansiosta.
*) Operatiivinen tulos = Liikevoitto ilman raaka-aineisiin liittyviä
varastovoittoja ja -tappioita ja kertaluonteisia eriä.


Espoossa 21.10.2010
Hallitus


Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
http://www.outokumpu.com">www.outokumpu.com


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ (tilintarkastamaton)TuloslaskelmaLyhennetty tuloslaskelma

  1.1. - 1.1. - 1.7. - 1.7. - 1.1. -

  30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 3 026 1 883 999 587 2 611

Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 859 -2 078 -1 005 -586 -2 764
-----------------------------------
Bruttokate 167 -195 -6 1 -153

Liiketoiminnan muut tuotot 37 17 23 16 28

Liiketoiminnan kulut -198 -206 -64 -66 -280

Liiketoiminnan muut kulut -5 -25 -2 -16 -32
-----------------------------------
Liikevoitto 1 -409 -49 -65 -438Osuus osakkuusyhtiöiden

tuloksista -15 -8 -5 -6 -12

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 12 13 3 4 17

  Korkokulut -37 -29 -17 -6 -38

  Markkinahintoihin liittyvät

  voitot ja tappiot 3 -4 -11 -3 -2

  Muut rahoitustuotot 2 4 0 0 5

  Muut rahoituskulut -22 -5 -9 -5 -6
-----------------------------------
Voitto ennen veroja -58 -438 -88 -81 -474Tuloverot 24 110 32 26 142
-----------------------------------
Jatkuvien toimintojen

tilikauden voitto -34 -328 -55 -55 -332Myydyt ja myytävinä

olevat toiminnot:

Myytyjen ja myytävinä olevien

toimintojen tilikauden

voitto 0 -3 -1 -1 -4Tilikauden voitto -33 -330 -56 -56 -336Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -33 -329 -56 -55 -336

Määräysvallattomille omistajille -0 -1 -0 -0 -0Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta voitosta laskettu

osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR -0,18 -1,82 -0,31 -0,31 -1,86

Laimennettu osakekohtainen

tulos, EUR -0,18 -1,82 -0,31 -0,31 -1,86Emoyhtiön omistajille kuuluvasta

jatkuvien toimintojen voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR -0,18 -1,81 -0,30 -0,30 -1,83Emoyhtiön omistajille kuuluvasta

myytyjen ja myytävinä olevien

toimintojen voitosta laskettu

osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,02Laaja tuloslaskelma

  1.1. - 1.1. - 1.7. - 1.7. - 1.1. -

  30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto -33 -330 -56 -56 -336

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 18 26 -20 -6 29

Myytävissä olevat sijoitukset

  Myytävissä olevien sijoitusten

  arvonmuutokset 32 25 21 8 34

  Myytävissä oleviin sijoituksiin

  liittyvät verot -4 -9 -4 -1 -9

Rahavirran suojaukset

  Rahavirran suojauksien arvonmuutokset 44 20 16 18 23

  Luokittelun muutoksesta johtuva

  siirtäminen laajasta tuloksesta

  tulosvaikutteiseksi eräksi 3 - 1 - 1

  Rahavirran suojauksiin liittyvät verot -12 -5 -4 -5 -6

Nettosijoitusten suojaukset

  Nettosijoitusten suojausten

  arvonmuutokset - 1 - -0 1

  Nettosijoitusten

  suojauksiin liittyvät verot - -0 - 0 -0

Osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät -2 9 -1 -9 5
-----------------------------------
Muut laajan tuloksen erät,

verojen jälkeen 78 66 9 5 77Tilikauden laaja tulos 45 -264 -47 -51 -259Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 45 -263 -47 -51 -259

Määräysvallattomille omistajille -0 -1 0 -0 -1Tase

  30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
-----------------------------------------------------------------
VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 581 572 566

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 081 2 066 2 097

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 429 390 397

Muut saamiset 56 60 55

Laskennalliset verosaamiset 47 20 42
-------------------


Pitkäaikaiset varat yhteensä   3 194 3 108 3 157Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 542 937 1 016

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 75 72 39

Myyntisaamiset ja muut saamiset 729 472 508

Rahavarat 142 210 112
-------------------


Lyhytaikaiset varat yhteensä   2 488 1 691 1 674Myytävinä oleviin toimintoihin liittyvät varat 32 16 20VARAT YHTEENSÄ 5 714 4 815 4 850

OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 443 2 445 2 451

Määräysvallattomien omistajien osuus 1 0 0
-------------------


Oma pääoma yhteensä 2 443 2 446 2 451Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 1 604 1 003 1 038

Laskennalliset verovelat 77 110 100

Eläkevelvoitteet 68 65 65

Varaukset 17 29 17

Ostovelat ja muut velat 1 1 1
-------------------


Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 768 1 208 1 221Lyhytaikaiset velatKorolliset velat 882 690 705

Varaukset 18 25 26

Ostovelat ja muut velat 592 438 439
-------------------


Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 492 1 154 1 170Myytävinä oleviin toimintoihin liittyvät velat 11 8 8OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 714 4 815 4 850

Laskelma oman pääoman muutoksista  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------
  Osake- Yli- Muut Arvon-

  pääoma kurssi- rahastot muutos-

Milj. EUR   rahasto   rahasto
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2008 308 702 15 -28
------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos - - - 47

Siirrot oman pääoman

erien välillä - - 2 -

Osingonjako - - - -

Osakeperusteiset maksut - - - -

Toteutetut osakeoptiot 1 3 - -
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2009 309 705 17 19
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2009 309 706 15 22
------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos - - - 64

Osingonjako - - - -

Osakeperusteiset maksut - - - -

Toteutetut osakeoptiot 2 8 - -

Muu muutos - - - -
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2010 311 713 15 86
------------------------------------------------------------------------
  Emoyhtiön omistajille

kuuluva oma
  pääoma
------------------------------------
  Omat Kumula- Kertyneet Määräys- Oma

  osak- tiiviset voitto- vallattomien pääoma

  keet muunto- varat omistajien yhteensä

Milj. EUR   erot   osuus
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2008 -27 -138 1 961 1 2 795
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos - 19 -329 -1 -264

Siirrot oman pääoman

erien välillä - - -2 - -

Osingonjako - - -90 - -90

Osakeperusteiset maksut 2 - -1 - 1

Toteutetut osakeoptiot - - - - 4
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2009 -25 -119 1 539 0 2 446
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2009 -25 -110 1 534 0 2 451
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos - 14 -33 -0 45

Osingonjako - - -64 - -64

Osakeperusteiset maksut - - 1 - 1

Toteutetut osakeoptiot - - - - 9

Muu muutos - - - 1 1
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2010 -25 -96 1 438 1 2 443
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhennetty rahavirtalaskelma

  1.1. - 1.1. - 1.7. - 1.7. - 1.1. -

  30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto -33 -330 -56 -56 -336

Oikaisuerät

  Poistot 174 156 61 52 211

  Arvonalentumiset - 15 - 15 15

  Muut ei-rahavirtavaikuteiset

  oikaisut -95 -215 -30 -64 -230

Käyttöpääoman muutos -516 696 -71 56 548

Saadut osingot 2 3 - - 3

Saadut korot 2 4 1 1 8

Maksetut korot -34 -49 -12 -15 -57

Maksetut verot -11 26 -5 1 36
----------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -512 306 -112 -10 198

Investoinnit -125 -174 -47 -55 -232

Omaisuuden myynti 18 12 9 5 17

Muu investointien rahavirta 1 0 0 0 -2
----------------------------------------
Investointien nettorahavirta -106 -161 -38 -50 -216

Rahavirta ennen rahoitusta -618 145 -150 -61 -19

Toteutetut osakeoptiot 9 4 0 - 4

Pitkäaikaisten lainojen nostot 695 59 41 - 130

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -111 -308 -11 -25 -350

Lyhytaikaisten lainojen muutos 115 174 133 78 212

Maksetut osingot -64 -90 - - -90

Muu omaisuuden myynti - 0 - 0 0

Muu rahoituksen rahavirta -1 1 5 -0 -1
----------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 644 -161 169 53 -97

Rahavarojen nettomuutos 26 -16 19 -8 -115Rahavarat tilikauden alussa 112 224 123 218 224

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4 2 -0 1 3

Myytävinä olevien toimintojen

vaikutus rahavarojen nettomuutokseen 0 0 0 -0 0

Rahavarojen nettomuutos 26 -16 19 -8 -115

Rahavarat tilikauden lopussa 142 210 142 210 112Rahavirta esitetty jatkuvien toimintojen osalta.Konsernin tunnusluvut

  1.1. - 1.1. - 1.1. -

  30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
----------------------------------------------------------------
Liikevaihto 3 026 1 883 2 611

Liikevoitto 1 -409 -438

Liikevoittoprosentti 0,0 -21,7 -16,8

EBITDA 174 -238 -212

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,0 -14,9 -11,7

Oman pääoman tuotto, % -1,8 -16,8 -12,8

Jatkuvien toimintojen

oman pääoman tuotto, % -1,8 -16,7 -12,7Pitkäaikaiset korolliset velat 1 558 959 997

Lyhytaikaiset korolliset velat 841 638 652

Muut korolliset velat 11 6 7

Johdannaisinstrumentit 23 58 63

Osuudet osakkuusyhtiöissä -136 -160 -152

Myytävissä olevat sijoitukset -151 -107 -112

Muut korolliset saamiset -165 -162 -149

Myytävinä oleviin toimintoihin

liittyvät nettovarat -21 -8 -12

Rahavarat -142 -210 -112
----------------------------------------------------------------
Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 818 1 014 1 183Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 261 3 459 3 634

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,8 50,8 50,6

Velkaantumisaste kauden lopussa, % 74,4 41,4 48,2Osakekohtainen tulos, EUR -0,18 -1,82 -1,86

Jatkuvien toimintojen

osakekohtainen tulos, EUR -0,18 -1,81 -1,83

Myytyjen ja myytävinä olevien

toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,00 -0,01 -0,02

Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 692 180 779 180 826

Laimennusvaikutuksella

oikaistu tulos/osake, EUR -0,18 -1,82 -1,86

Laimennettu osakkeiden

keskimääräinen

lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 709 180 907 180 970

Oma pääoma/osake kauden lopussa, EUR 13,43 13,51 13,54

Osakkeiden lukumäärä kauden

lopussa, 1 000 kpl 1) 181 917 180 963 180 970Jatkuvien toimintojen

investoinnit käyttöomaisuuteen 107 163 245

Jatkuvien toimintojen poistot 174 156 211

Jatkuvien toimintojen

toimitukset, 1 000 tonnia 979 753 1 030

Jatkuvien toimintojen

henkilöstö keskimäärin 8 014 8 047 7 941
----------------------------------------------------------------


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
OSAVUOSITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA (tilintarkastamaton)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti.
Katsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä, paitsi niiden IFRS-standardimuutosten osalta, jotka ovat
tulleet voimaan vuoden 2010 alusta. Merkittävimmät muutokset liittyvät
seuraaviin standardeihin:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

Voimaan tulleilla standardimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta
osavuosikatsauksen tietoihin.

Kaikki osavuosikatasauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Arvioiden käyttö

Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää sellaisten arvioiden ja
oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja
velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen
ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty
määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm.
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja
aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia,
eläkevastuita sekä liikearvojen ja muiden erien arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.

250 milj. euron joukkovelkakirjalaina

Outokumpu Oyj laski kesäkuussa liikkeeseen 250 milj. euron ja viiden vuoden
kotimaisen joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 5,125 prosenttia.
Joukkovelkakirjalaina listattiin NASDAQ OMX Helsinkiin 14.7.2010. Laina parantaa
Outokummun velkasalkun rakennetta, ja lainasta saatavat varat käytetään yhtiön
yleisiin rahoitustarpeisiin.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 182 958 249 ja osakepääoma 311,0 milj.
euroa 30.9.2010. Outokumpu Oyj:llä oli 30.9.2010 hallussaan 1 040 888 omaa
osaketta. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 30.9.2010 oli 0,6 %.

Outokummulla on johdon optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on jaettu osana konsernin
kannustusjärjestelmiä Outokumpu-konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelma
käsittää kolme osaa 2003A, 2003B ja 2003C. 30.9.2010 mennessä yhteensä 650 881
Outokumpu Oyj:n osaketta oli merkitty 2003A-optio-oikeuksilla, yhteensä
1 016 813 Outokumpu Oyj:n osaketta oli merkitty 2003B-optio-oikeuksilla ja
yhteensä 40 000 Outokumpu Oyj:n osaketta oli merkitty 2003C-optio-oikeuksilla.
30.9.2010 vain 2003C-optio-oikeuksilla oli merkintäaikaa jäljellä ja näillä
jäljellä olevilla 2003C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 60 500 Outokummun
osaketta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti osingoilla korjattu osakkeen
merkintähinta 30.9.2010 2003C-optioilla oli 10,09 euroa osakkeelta. Outokumpu
Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta
enintään 102 850 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 60 500 osakkeella.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 0,0 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Outokummulla on lisäksi kaksi osakepalkkiojärjestelmää vuosille 2006-2010 ja
2009-2013 osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
Osakepalkkiojärjestelmän 2006-2010 toinen ansaintakausi päättyi 31.12.2009.
Ansaintakauden ehdoiksi asetettuja minimitavoitteita ei saavutettu, joten
osakepalkkiojärjestelmän osallistujat eivät ole oikeutettuja palkkioon.

Outokummun hallitus vahvisti 2.2.2010 osakepalkkiojärjestelmän 2009-2013 toisen
ansaintajakson (2010-2012) piiriin kuuluvaksi yhteensä 134 henkilöä. Palkkion
määrä määritetään ja maksetaan osallistujille asetettujen tavoitteiden
toteutumisen perusteella ansaintakauden viimeisen vuoden tilinpäätöksen
valmistuttua. Mikäli osakepalkkiojärjestelmien piiriin kuuluvat henkilöt
saisivat enimmäispalkkioiden mukaisen määrän yhtiön osakkeita (tällä hetkellä
yhteensä 1 050 580 osaketta), heidän omistukseensa siirtyisi 0,6 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Tarkempia tietoja johdon optiojärjestelmästä ja osakepalkkiojärjestelmistä on
löydettävissä Outokummun vuosikertomuksesta http://http://ar.outokumpu.com/2009">http://ar.outokumpu.com/2009


Myytävinä olevat pitkäaikaiset

omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

  1.1. - 1.1. - 1.1. -

  30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
---------------------------------------------------
Liikevaihto 42 23 31

Liikevoitto 1 0 -1

Myytyjen ja myytävinä olevien

toimintojen tilikauden voitto 0 -3 -4

Varat

  Pitkäaikaiset 10 4 4

  Lyhytaikaiset 22 12 16

Velat

  Pitkäaikaiset 3 3 3

  Lyhytaikaiset 8 5 5

Liiketoiminnan rahavirta -3 7 3
---------------------------------------------------
Outokumpu Brass tuottaa messinkitankoja rakentamiseen, sähköteollisuudelle ja
autoteollisuuden sovelluksiin. Messinkitankotehdas sijaitsee Drünenissa,
Alankomaissa, ja yksiköllä on myös 50 %:n osuus messinkitanko­yhtiöstä
Gusumissa, Ruotsissa. Outokumpu Brassin palveluksessa on noin 160 henkilöä.
Messinkitankoliiketoiminnan varat ja velat on luokiteltu myytävänä olevaksi
toiminnoksi. Outokummun aikomuksena on luopua tästä liiketoiminnasta.


Liikevoittoon sisältyvät

merkittävät kertaluonteiset erät

  1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
-------------------------------------------------------------------------
Avestan sulattoinvestoinnin alaskirjaus - -15 -15

Henkilöstön irtisanomisvaraus - -5 -5
----------------------------------
  - -20 -20Aineelliset

käyttöomaisuushyödykkeet

  1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
-------------------------------------------------------------------------
Hankintameno tilikauden alussa 4 309 4 021 4 021

Muuntoerot 150 66 69

Lisäykset 101 165 246

Vähennykset -27 -14 -23

Uudelleenryhmittelyt -26 -2 -4
----------------------------------
Hankintameno tilikauden lopussa 4 506 4 235 4 309Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset tilikauden alussa -2 212 -1 994 -1 994

Muuntoerot -81 -35 -38

Vähennykset 20 11 20

Uudelleenryhmittelyt -0 0 0

Tilikauden poistot -152 -137 -185

Arvonalentumiset - -15 -15
----------------------------------
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset tilikauden lopussa -2 425 2 169 -2 212Kirjanpitoarvo

tilikauden lopussa 2 081 2 066 2 097

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 097 2 027 2 027Vastuusitoumukset

  30.9. 30.9. 31.12.

Milj. EUR 2010 2009 2009
-------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit

Kiinnitykset maa-alueisiin 229 186 185

Muut pantit 21 1 1Annetut takaukset

Tytäryhtiöiden puolesta kaupallisten

sitoumusten vakuudeksi 38 22 22

Osakkuusyhtiöiden puolesta

rahoituksen vakuudeksi 1 5 1Muut vastuut 47 54 53Vuokravastuut 79 61 62
-------------------------------------------------------------------------
Konsernin taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 30.9.2010 olivat 66 milj.
euroa (30.9.2009: 81 milj. euroa, 31.12.2009: 62 milj. euroa).

Lähipiiritapahtumat

Outokummun omistusosuus Outokumpu Industriunderhåll AB:ssa (aikaisemmin ABB
Industriunderhåll AB) kasvoi 49 %:sta 51 %:iin 1.3.2010, ja tästä lähtien yhtiö
on yhdistelty tytäryhtiönä. Määräysvallattomien omistajien osuus on erotettu
tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa. Omistuksen 2 %
muutoksen hankintahinta oli 22 000 euroa.
30.9.2010 merkittävät jäljellä olevat lähipiiritapahtumat koostuivat 7 milj.
euron lainasaamisista osakkuusyhtiöiltä (30.9.2009: 7 milj. euroa,
31.12.2009: 11 milj. euroa).


Johdannaissopimusten

käyvät arvot ja

nimellismäärät

  30.9. 30.9. 30.9. 31.12. 30.9. 31.12.

  2010 2010 2010 2009 2010 2009

  Positii- Negatii- Käyvät Käyvät Nimel- Nimel-

  viset viset netto- netto- lis- lis-

  käyvät käyvät arvot arvot määrät määrät

Milj. EUR arvot arvot
-------------------------------------------------------------------------
Valuutta- ja

korkojohdannaiset

  Valuuttatermiinit 49 24 24 -42 2 085 1 784

  Koronvaihtosopimukset - 4 -4 -3 106 199

  Koron- ja valuutan-

  vaihtosopimukset - 35 -35 -8 225 212

  Valuuttaoptiot, ostetut - - - 1 - 30

  Valuuttaoptiot, myydyt - - - -0 - 31

  Korko-optiot, ostetut 1 - 1 2 88 78

  Korko-optiot, myydyt - 3 -3 -2 88 78          Tonnia Tonnia
-------------------------------------------------------------------------
Metallijohdannaiset

  Nikkelioptiot, ostetut 0 - 0 2 7 344 13 290

  Nikkelioptiot, myydyt - 1 -1 -4 5 604 13 290

  Nikkelitermiinit

  ja -futuurit 1 3 -2 - 1 356 -

  Kuparitermiinit

  ja -futuurit 0 1 -0 -0 1 550 1 275

  Sinkkitermiinit

  ja -futuurit 0 0 -0 -0 950 400Päästöoikeus-

johdannaiset 1 0 0 0 605 000 404 000          TWh TWh
-------------------------------------------------------------------------
Sähköjohdannaiset 1 5 -3 -8 0,7 0,8
-------------------------------------------------------------------------
  53 76 -23 -63Segmentti-informaatioGeneral StainlessMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 476 501 496 592 2 065

josta Tornio Works 270 300 303 420 1 292Liikevoitto -157 -52 -38 -12 -259

josta Tornio Works -129 -33 -44 22 -183Sidottu pääoma

kauden lopussa 2 390 2 379 2 355 2 421 2 421Henkilöstö keskimäärin 3 917 3 848 3 820 3 752 3 834Päätuotteiden

toimitukset (1 000 tonnia)

Kylmävalssatut tuotteet 114 132 112 128 486

Kirkkaat kuumanauhat 57 64 64 62 248

Puolituotteet 39 51 45 61 196
--------------------------------------------------------
Divisioonan

toimitukset yhteensä 210 248 221 250 929
--------------------------------------------------------


Milj. EUR I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 754 962 860

josta Tornio Works 481 653 565Liikevoitto -2 75 -52

josta Tornio Works -7 63 -36Sidottu pääoma

kauden lopussa 2 484 2 718 2 819Henkilöstö keskimäärin 3 780 4 278 4 214Päätuotteiden

toimitukset (1 000 tonnia)

Kylmävalssatut tuotteet 151 160 151

Kirkkaat kuumanauhat 84 74 64

Puolituotteet 70 76 67
--------------------------------------------------------
Divisioonan

toimitukset yhteensä 304 309 282
--------------------------------------------------------


Specialty StainlessMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 371 278 258 332 1 239Liikevoitto -82 -37 -21 -10 -149Sidottu pääoma

kauden lopussa 1 007 906 965 1 035 1 035Henkilöstö keskimäärin 3 892 3 656 3 433 3 372 3 588Päätuotteiden toimitukset

(1 000 tonnia)

Kylmävalssatut tuotteet 25 19 19 24 86

Kirkkaat kuumanauhat 23 25 21 24 92

Kvarttolevyt 20 19 15 18 71

Putkituotteet 14 12 10 11 47

Pitkät tuotteet 9 8 10 10 38
--------------------------------------------------------
Divisioonan toimitukset

yhteensä 92 82 75 87 335
--------------------------------------------------------


Milj. EUR I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 367 469 397Liikevoitto -21 22 -14Sidottu pääoma

kauden lopussa 1 109 1 245 1 247Henkilöstö keskimäärin 3 319 3 412 3 517Päätuotteiden toimitukset

(1 000 tonnia)

Kylmävalssatut tuotteet 35 36 26

Kirkkaat kuumanauhat 30 34 26

Kvarttolevyt 21 22 21

Putkituotteet 12 12 10

Pitkät tuotteet 13 14 14
--------------------------------------------------------
Divisioonan toimitukset

yhteensä 111 119 98
--------------------------------------------------------


Muu toimintaMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 66 58 56 62 243Liikevoitto -12 -5 -4 -9 -31Sidottu pääoma

kauden lopussa 108 252 233 240 240Henkilöstö keskimäärin 527 526 521 497 518
--------------------------------------------------------


Milj. EUR I/10 II/10 III/10
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 89 86 85Liikevoitto 2 -15 10Sidottu pääoma

kauden lopussa 172 284 234Henkilöstö keskimäärin 503 510 511
--------------------------------------------------------
Tuloslaskelma

neljänneksittäinMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
-------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto

General Stainless 476 501 496 592 2 065

 josta segmenttien

 välinen osuus 97 100 107 117 421

Specialty Stainless 371 278 258 332 1 239

 josta segmenttien

 välinen osuus 75 67 64 87 293

Muu toiminta 66 58 56 62 243

 josta segmenttien

 välinen osuus 61 52 52 55 221

Sisäinen myynti -233 -220 -224 -259 -935
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 679 617 587 728 2 611Liikevoitto

General Stainless -157 -52 -38 -12 -259

Specialty Stainless -82 -37 -21 -10 -149

Muu toiminta -12 -5 -4 -9 -31

Sisäiset erät 2 0 -3 2 1
-------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä -249 -94 -65 -29 -438Osuus osakkuusyhtiöiden

tuloksista -3 -0 -6 -3 -12

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -11 -11 -4 -25
-------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja -252 -105 -81 -36 -474

Tuloverot 64 20 26 32 142
-------------------------------------------------------------
Jatkuvien toimintojen

tilikauden voitto -188 -85 -55 -4 -332Myytyjen ja myytävinä

olevien toimintojen

tilikauden voitto 0 -2 -1 -2 -4
-------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto -187 -87 -56 -6 -336
-------------------------------------------------------------


Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -187 -87 -55 -7 -336

Määräysvallattomille omistjille -0 -0 -0 0 -0Milj. EUR I/10 II/10 III/10
-------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto

General Stainless 754 962 860

 josta segmenttien

 välinen osuus 138 214 189

Specialty Stainless 367 469 397

 josta segmenttien

 välinen osuus 91 122 86

Muu toiminta 89 86 85

 josta segmenttien

 välinen osuus 65 70 67

Sisäinen myynti -294 -407 -342
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 916 1 110 999Liikevoitto

General Stainless -2 75 -52

Specialty Stainless -21 22 -14

Muu toiminta 2 -15 10

Sisäiset erät -1 -10 8
-------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä -22 71 -49Osuus osakkuusyhtiöiden

tuloksista -7 -3 -5

Rahoitustuotot ja -kulut -4 -6 -34
-------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja -33 63 -88

Tuloverot 12 -20 32
-------------------------------------------------------------
Jatkuvien toimintojen

tilikauden voitto -21 43 -55Myytyjen ja myytävinä

olevien toimintojen

tilikauden voitto 0 1 -1
-------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto -21 44 -56
-------------------------------------------------------------


Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -21 44 -56

Määräysvallattomille omistjille -0 0 -0Liikevoittoon

sisältyvät merkittävät

kertaluonteiset erätMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09 2009
-------------------------------------------------------------
Specialty Stainless

 Avestan sulattoinvestoinnin

 alaskirjaus - - -15 - -15

 Henkilöstön irtisanomisvaraus -5 - - - -5
-------------------------------------------------------------
  -5 - -15 - -20Milj. EUR I/10 II/10 III/10
-------------------------------------------------------------
Specialty Stainless

 Avestan sulattoinvestoinnin

 alaskirjaus - - -

 Henkilöstön irtisanomisvaraus - - -
-------------------------------------------------------------
  - - -Tunnusluvut

neljänneksittäinMilj. EUR I/09 II/09 III/09 IV/09
---------------------------------------------------------
Liikevaihto 679 617 587 728

Liikevoitto -249 -94 -65 -29

Liikevoittoprosentti -37 -15 -11 -4

EBITDA -198 -42 2 26

Sijoitetun pääoman

tuotto, % -27,5 -11,1 -7,6 -3,3

Oman pääoman tuotto, % -28,0 -13,8 -9,0 -1,0

Jatkuvien toimintojen

oman pääoman tuotto, % -28,1 -13,5 -8,9 -0,7Sijoitettu pääoma

kauden lopussa 3 376 3 423 3 459 3 634

Korollinen nettovelka

kauden lopussa 825 926 1 014 1 183

Omavaraisuusaste

kauden lopussa, % 51,3 52,2 50,8 50,6

Velkaantumisaste

kauden lopussa, % 32,3 37,1 41,4 48,2Osakekohtainen

tulos, EUR -1,04 -0,48 -0,31 -0,04

Jatkuvien toimintojen

osakekohtainen

tulos, EUR -1,04 -0,47 -0,30 -0,03

Myytyjen ja myytävinä

olevien toimintojen

osakekohtainen

tulos, EUR 0,00 -0,01 -0,00 -0,01

Osakkeiden

keskimääräinen

lukumäärä, 1 000 kpl 1) 180 413 180 955 180 963 180 963

Oma pääoma/osake

kauden lopussa, EUR 14,09 13,79 13,51 13,54

Osakkeiden

lukumäärä kauden

lopussa, 1 000 kpl 1) 180 953 180 963 180 963 180 970Jatkuvien toimintojen

investoinnit

käyttöomaisuuteen 62 45 55 82

Jatkuvien

toimintojen poistot 52 52 52 55

Jatkuvien toimintojen

toimitukset, 1 000 tonnia 247 268 238 277

Jatkuvien toimintojen

henkilöstö keskimäärin 8 336 8 031 7 774 7 621
---------------------------------------------------------


Milj. EUR I/10 II/10 III/10
---------------------------------------------------------
Liikevaihto 916 1 110 999

Liikevoitto -22 71 -49

Liikevoittoprosentti -2,4 6,4 -4,9

EBITDA 34 128 13

Sijoitetun pääoman

tuotto, % -2,4 7,2 -4,6

Oman pääoman tuotto, % -3,4 7,1 -9,1

Jatkuvien toimintojen

oman pääoman tuotto, % -3,5 7,0 -9,0Sijoitettu pääoma

kauden lopussa 3 709 4 173 4 261

Korollinen nettovelka

kauden lopussa 1 293 1 683 1 818

Omavaraisuusaste

kauden lopussa, % 47,3 43,6 42,8

Velkaantumisaste

kauden lopussa, % 53,5 67,6 74,4Osakekohtainen

tulos, EUR -0,12 0,24 -0,31

Jatkuvien toimintojen

osakekohtainen

tulos, EUR -0,12 0,24 -0,30

Myytyjen ja myytävinä

olevien toimintojen

osakekohtainen

tulos, EUR 0,00 0,00 -0,00

Osakkeiden

keskimääräinen

lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 245 181 907 181 917

Oma pääoma/osake

kauden lopussa, EUR 13,28 13,68 13,43

Osakkeiden

lukumäärä kauden

lopussa, 1 000 kpl 1) 181 897 181 915 181 917Jatkuvien toimintojen

investoinnit

käyttöomaisuuteen 28 40 40

Jatkuvien

toimintojen poistot 56 57 61

Jatkuvien toimintojen

toimitukset, 1 000 tonnia 333 339 307

Jatkuvien toimintojen

henkilöstö keskimäärin 7 601 8 199 8 242
---------------------------------------------------------


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


Tunnuslukujen

laskentaperusteetEBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja

    arvonalentumisiaSijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelkaSidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + nettoverovelkaOman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
-------------------------------------------
    Oma pääoma (kauden keskiarvo)Sijoitetun pääoman = Liikevoitto × 100
-------------------------------------------
 tuotto (ROCE)   Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varatOmavaraisuusaste = Oma pääoma × 100
-------------------------------------------
    Taseen loppusumma - saadut ennakotVelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
-------------------------------------------
    Oma pääoma    Emoyhtiön omistajille

Osakekohtainen tulos = kuuluva tilikauden voitto
-------------------------------------------
    Osakkeiden keskimääräinen

    osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana    Emoyhtiön omistajille

Oma pääoma/osake = kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------
    Osakkeiden osakeantioikaistu

    lukumäärä kauden lopussa

[HUG#1453679]

FIN Q3 interim report 21102010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Outokumpu Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug