Outokumpu

Outokummun kolmas neljännes 2010 - kausiluonteisesti heikompi kysyntä johti tappiolliseen vuosineljännekseen

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 13:12 EEST

Kolmas neljännes lyhyesti

- Liiketappio oli 49 milj. euroa, operatiivinen tulos noin -10 milj. euroa
- Toimitusmäärät supistuivat toisesta neljänneksestä mutta olivat 29 %
korkeammat kuin vuoden 2009 - kolmannella neljänneksellä
- Neljännen neljänneksen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan
nollatasolle suuremmista toimitusmääristä mutta jonkin verran alhaisemmista
hinnoista johtuen.

Konsernin tunnusluvut, milj.
euroa   III/10 III/09 II/10
----------------------------------------------------------------


Liikevaihto         999 587 1110

Liikevoitto         -49 -65 71

Voitto ennen
veroja       -88 -81 63

Tilikauden voitto       -56 -56 44

Osakekohtainen tulos,
euroa     -0,31 -0,31 0,24

Liiketoiminnan
nettorahavirta     -112 -10 -314Ruostumattoman teräksen toimitukset, 1 000
tonnia 307 238 339

Ruostumattoman teräksen perushinta,
euroa/tonni 1) 1 245 1 307 1 317

Ruostumattoman teräksen markkinahinta,
euroa/tonni 2 866 2 229 3 0181) CRU:Saksan perushinta (kylmävalssattu 304-laadun 2 mm:n
teräslevy)


Standardilaatujen kysyntä on elpynyt jonkin verran Euroopassa kesäkauden
jälkeen. Nikkelin hinnan nousu on vaikuttanut positiivisesti lähinnä
jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Erikoislaatujen kysyntä on kuitenkin edelleen
vaimeampaa, eikä investointivetoisilla asiakastoimialoilla ole tapahtunut selvää
elpymistä.

Outokummun kolmannen neljänneksen toimitukset kasvoivat 29 % 307 000 tonniin
verrattuna vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen. Keskimääräiset perushinnat
olivat 5 % alhaisemmat kuin vuonna 2009. Tärkeimpien raaka-aineiden hinnat
olivat edelleen selvästi korkeampia kuin vuonna 2009. Nikkelin keskimääräinen
hinta nousi 20 % ja ferrokromin hinta 46 %. Hintojen noususta ja toimitusten
kasvusta johtuen Outokummun liikevaihto oli 999 milj. euroa eli jopa 70 %
suurempi kuin vuonna 2009.

Vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna toimitukset supistuivat 9 %, mikä
johtui Euroopan lomakauden aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä ja konsernin
huoltoseisokeista. Alhaisemmat toimitusmäärät ja melko tasainen hintakehitys
vetivät Outokummun kolmannen neljänneksen operatiivisen tuloksen 10 milj. euroa
tappiolle. Neljänneksen 49 milj. euron liiketappiota kasvatti 39 milj. euron
raaka-aineisiin liittyvät varastotappiot. Vuonna 2009 kolmannen neljänneksen
operatiivinen tappio oli 82 milj. euroa ja liiketappio 65 milj. euroa. Raaka-
aineisiin liittyviä varastovoittoja oli 32 milj. euroa. Pääasiallisin syy
operatiivisen tappion merkittävään pienentymiseen vuonna 2010 oli
toimitusmäärien kasvu. Nettorahoituskulut olivat selvästi suuremmat kuin vuosi
sitten, mikä kasvatti tappion ennen veroja 88 milj. euroon eli suuremmaksi kuin
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä sekä osakekohtaisen tuloksen -0,31
euroon, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2009. Käyttöpääoma kasvoi edelleen ja
johti negatiiviseen kassavirtaan neljänneksellä.

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan elpyvän neljännellä
neljänneksellä kolmannesta neljänneksestä ja olevan lähellä toisen neljänneksen
tasoa (339 000 tonnia). Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan neljännellä
neljänneksellä nollatasolla. Metallien hintakehityksestä ja
valuuttakurssikehityksestä riippuen kassavirran odotetaan olevan positiivinen
alhaisempien varastojen ansiosta.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen:

"Outokummun kolmannen neljänneksen tappio johtuu pääasiassa kausivaihtelun
aiheuttamasta toimitusmäärien laskusta. Tuloskehityksemme kääntyy jälleen
oikeaan suuntaan neljännellä neljänneksellä. Odotamme parempaa tulosta sekä
edelliseen että viimevuotiseen neljännekseen verrattuna. Standardilaatujen
loppukysyntä on edelleen tyydyttävällä tasolla. Investointivetoisten toimialojen
odotettu elpyminen ei ole vielä toteutunut. Asiakkaat epäröivät
investointipäätösten tekemistä yleisestä makrotalouden epävarmuudesta johtuen.
Tämä on pääasiallinen syy siihen, että käyttöasteemme on edelleen vain 75 %.
Viime aikojen valuuttakurssimuutoksilla on myös negatiivinen vaikutus
toimintaamme ja ruostumattoman markkinoihin.

Olemme kuitenkin luottavaisia ruostumattoman teräksen toimialan
houkuttelevuuteen. Useat globaalit trendit tukevat ruostumattoman markkinoiden
pitkän tähtäimen kasvua. Outokummulla on ainutlaatuinen asema hyödyntää nämä
mahdollisuudet Tornion kustannuskilpailukyvyn ja erikoistuoteosaamisemme
ansiosta. Äskettäin tarkennettu strategiamme sisältää konkreettiset suunnitelmat
konsernin kannattavuuden parantamiseksi."


Tämä tiedote on tiivistelmä Outokummun virallisesta kolmannen neljänneksen 2010
osavuosikatsauksesta

Lisätietoja antavat:

Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 708 5351
paivi.lindqvist@outokumpu.com

Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com

Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. (09) 421 2516
esa.lager@outokumpu.com

OUTOKUMPU OYJOutokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
http://www.outokumpu.com">www.outokumpu.com


[HUG#1453635]

FIN Q3 Media release 21102010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Outokumpu Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug