Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitellään kuntalaisille

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 10:25 EET

Outokummun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu keväällä 2011. Suunnitelman luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tänään 15.11.2010 kello 17 alkaen Outokummun kaupungintalolla.

Viime keväänä Pohjois-Savon ELY-keskus aloitti yhteistyönä Outokummun kaupungin ja Tuusniemen sekä Liperin kuntien kanssa liiken-neturvallisuussuunnitelmien laatimisen kyseisiin kuntiin. Suunnitelmissa kartoitetaan liikenteen turvallisuusongelmat ja pohditaan, miten kuntien liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelmat sisältävät sekä liikenneympäristön parantamista että liikenneturvallisuustyön kehittämistä. Jokaisesta kunnasta laaditaan oma suunnitelmansa. Ensimmäiseksi, keväällä 2011, on valmistumassa Outokummun suunnitelma.

Työn alussa on selvitetty liikenteen ongelmakohteet asukaskyselyn, asiantuntijahaastattelujen, tapahtuneiden onnettomuuksien, erilaisten rekisterianalyysien ja maastokäyntien avulla. Yksi tärkeimmistä tietolähteistä on ollut asukkaille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueiden pahimmista liikenneturvallisuusongelmista.

Suunnitelmien painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti to-teutettavissa toimenpiteissä. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi nopeustason alentaminen hidastein tai nopeusrajoituksin sekä pienet kevyen liikenteen ja liittymien järjestelyt.

Kummunkatu on Outokummun ongelmallisin paikka

Asukaskyselyn mukaan Outokummussa ongelmallisin paikka on Kummunkatu. Kadulla on monia turvattomuutta aiheuttavia ongelmia, mm. liikennejärjestelyt ovat sekavat ja suojateitä ylittäviä jalankulkijoita ei väistetä. Kummunkadulla on sattunut myös useita jalankulkijaonnettomuuksia viime vuosien aikana. Kummunkadulle on jo aikaisemmin valmistunut parantamissuunnitelma, joka on tämänkin suunnitelman lähtökohtana.

Liikenneturvallisuustyö osaksi hallintokuntien arkea

Liikenneturvallisuustyön tarkoituksena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kuntien työntekijöiden normaaleja toimintatapoja. Työn kehittämistä varten kartoitetaan Tuusniemen, Outokummun ja Liperin liikenneturvallisuustyön nykytila. Yhteisten tavoitteiden ja valittujen painopistealueiden sekä yhteistyömuotojen pohjalta liikenneturvallisuustyö organisoidaan parhaiten kuntien toimintatapoihin sopivaksi. Tavoitteena on kehittää toimintamallit liikenneturvallisuustyölle sekä lisätä liikenneturvallistyön aktiivisuutta ja arvostusta.

Suunnittelutyön tilaajia ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Outokummun kaupunki sekä Tuusniemen ja Liperin kunnat. Mukana ovat myös poliisi ja Liikenneturva. Suunnitelmaa laativa konsultti on Ramboll Finland Oy. Liperin ja Tuusniemen yleisötilaisuudet järjestetään alkuvuonna 2011.

Lisätietoja antavat:
Mikko Laitinen Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 707 1419
Raimo Kaikkonen Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 379 517
Unto Lavikainen Outokummun kaupunki, puh. 044 755 9330
Erkki Sarjanoja Ramboll Finland Oy, puh. 040 576 0484