Outokumpu

Outokummun pääomamarkkinapäivä - tarkennuksia strategisissa painopisteissä

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 17:12 EEST

Outokumpu järjestää tänään Lontoossa pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja
analyytikoille. Tilaisuuden ohjelma sisältää Outokummun strategiakatsauksen,
esitykset Outokummun viimeisimmistä investoinneista sekä ulkopuolisen
puheenvuoron ferrokromimarkkinoista. Outokummun strateginen suunta säilyy
entisellään, mutta strategisiin painopisteisiin ja strategian toimeenpanoon on
tehty joitakin tarkennuksia.

Yhtiön visiona oleva "kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä" pysyy
muuttumattomana. Ykkösasema tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yhtiö haluaa
olla toimialan paras tuloksentekijä. Tähän tavoitteeseen pyritään tähtäämällä
toimialan johtavaksi toimijaksi asiakastyytyväisyydessä, tehokkaimmaksi ja
ympäristöystävällisimmäksi tuotantotoiminnoissa ja suosituimmaksi työnantajana.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen: "Outokummun strategia tähtää parempaan ja
vakaampaan kannattavuuteen ja hyvään asiakastyytyväisyyteen. Muutokset
strategisissa painopisteissämme korostavat Tornion kustannuskilpailukyvyn
hyödyntämistä volyymituotteissa sekä nopeaa siirtymistä erikoislaatuihin ja
-tuotteisiin. Lyhyellä aikavälillä keskitymme tehokkaaseen ja nopeaan strategian
toimeenpanoon, jota seurataan valituilla avainmittareilla. Useat globaalit
trendit - kaupungistuminen ja puhtaan energian ja veden tarve - tukevat
ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kysynnän kasvua, mikä tekee tästä
bisneksestä kiehtovan."

Tarkistetut strategiset painopisteet keskittyvät sekä nykyisten toimintojen
tehostamiseen että tulevaisuuden kasvuun panostamiseen. Toimintojen tehostamisen
painopisteet ovat:

Tornion tuotannon kasvattaminen volyymituotteilla
Kestävän kannattavuuden kannalta on kriittistä, että Outokummun suurimman
tuotantolaitoksen käyttöaste on riittävän korkea. Keskittyminen
volyymituotteisiin, laitoksen kustannusjohtajuuden hyödyntäminen Euroopassa ja
tuottavuuden parantaminen ovat tärkeimmät kehitysalueet, joiden avulla pyritään
palauttamaan käyttöaste talouskriisiä edeltävälle tasolle.

Nopea siirtyminen erikoislaatuihin ja -tuotteisiin
Erikoislaatujen ja -tuotteiden myynnin kasvattaminen on edelleen Outokummun
strategian ytimessä. Erikoislaadut ja -tuotteet tarjoavat hyvän
kasvupotentiaalin ja merkittävää arvoa asiakkaille. Outokummun toimenpiteitä
duplex- ja muiden erikoislaatujen markkinoiden kasvattamiseksi tullaan
kiihdyttämään ja yhteistyötä loppukäyttäjien ja projektiasiakkaiden kanssa
tehostamaan.

Panostus myyntiin ja asiakaspalvelun laatuun
Sekä erikoislaatuihin ja -tuotteisiin siirtymisen että Tornion kapasiteetin
käytön kannalta kriittisiä tekijöitä ovat loppukäyttäjä- ja projektimyynnin
kasvattaminen, vakaiden suhteiden rakentaminen keskeisiin jakelijoihin ja
jatkojalostajiin sekä panostaminen myyntitaitoihin ja oman globaalin
palveluverkoston kehittämiseen.

Panostus toiminnan laatuun ja tehokkuuteen
Turvallinen työympäristö ja tuotannon luotettavuus kertovat toiminnan laadusta.
Outokumpu keskittyy edelleen toiminnalliseen erinomaisuuteen ja jatkuvaan
parantamiseen, joka johtaa tasalaatuiseen tuotantoon, säästöihin raaka-aineissa
ja hankinnoissa, alhaisempiin varastoihin sekä turvalliseen ja siistiin
työympäristöön.

Painopisteet tulevan kasvun kehittämisessä:

Ferrokromituotannon laajentaminen
Outokumpu eroaa kilpailijoistaan siinä, että yhtiöllä on oma kromikaivos ja
ferrokromituotantoa. Ferrokromi on ruostumattoman teräksen tärkeä raaka-aine ja
mahdollisuus tuottaa sitä itse tuo Outokummulle ainutlaatuisia raaka-aineisiin,
energiaan ja logistiikkaan liittyviä kustannusetuja. Ferrokromituotannon
kaksinkertaistaminen tarjoaa Outokummulle houkuttelevan kasvualueen, sillä
yhtiöstä tulee myös merkittävä ferrokromin myyjä.

Kasvu Euroopan ulkopuolella
Ruostumattoman teräksen houkuttelevimmat kasvumarkkinat ovat muualla kuin
Euroopassa, joka on Outokummun perinteinen kotimarkkina. Outokumpu vahvistaa
edelleen globaalia myyntiverkostoaan ja tähtää johtavaan asemaan teollisissa
sovelluksissa, joita toteutetaan projekteina maailmanlaajuisesti. Pidemmällä
tähtäyksellä tavoitteena on kasvattaa Outokummun läsnäoloa korkean kasvun
markkinoilla ja hakea houkuttelevia kasvumahdollisuuksia.

Outokummun strategista suuntaa tuetaan henkilöstöstrategialla, jonka tavoitteena
on houkutella, pitää ja kehittää yhtiön henkilöstöä globaalisti sekä edistää
halua ja kykyä tukea Outokummun visiota tulla kiistattomaksi ykköseksi
ruostumattomassa teräksessä. Henkilöstöstrategian tärkeimmät kehitysalueet ovat
johtamistaitojen ja suorituskyvyn kehittäminen sekä osaamisen uudistaminen.

Outokummun etenemistä strategian toimeenpanossa seurataan strategisilla
avainmittareilla. Mittarit liittyvät turvallisuuteen (työtapaturmat),
kannattavuuteen (liikevoitto), asiakastyytyväisyyteen (net-promoter -pisteytys),
toimitustäsmällisyyteen (toimitusten oikea-aikaisuus %) ja varastojen kierto.

Outokummun taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Tavoitteena on tuottaa
mahdollisimman suurta ja kestävää taloudellista lisäarvoa ja tarkempina
tavoitteina:

- Markkinoita nopeampi kasvu
- Sijoitetun pääoman tuotto yli 13 % ja aina alan kilpailijoita parempi
- Velkaantumisaste alle 75 %

Tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma ja kaikki esitysmateriaalit ovat saatavana
klo 12.00 mennessä osoitteessa www.outokumpu.com/Investors/CMD 2010. Videoidut
esitykset ovat saatavana illan aikana.

Lisätietoja antavat:

Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 708 5351
paivi.lindqvist@outokumpu.com

Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com


Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com[HUG#1445759]

FIN CMD strategy 22092010:
http://hugin.info/3010/R/1445759/388934.pdf