Outokumpu

Outokummun tilinpäätöstiedote 2010 - ruostumattoman teräksen markkinat elpyivät

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:06 EET

Vuosi 2010 lyhyesti- Liikevoitto oli -83 milj. euroa (2009: -441 milj. euroa), operatiivinen tulos
noin -91 milj. euroa (2009: noin -343 milj. euroa).

- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 172 milj. euroa (2009: -212 milj.
euroa), liiketoiminnan kassavirta -497 milj. euroa.

- Toimitukset kasvoivat 28 % ja olivat 1 315 000 tonnia.

- Merkittävät investointipäätökset yhteensä noin 550 milj. euroa:
ferrokromikapasiteetin kaksinkertaistaminen ja kvarttolevyliiketoiminnan
vahvistaminen.

- Hallituksen osinkoehdotus on 0,25 euroa osakkeelta (2009: 0,35 euroa).Neljäs neljännes lyhyesti- Liikevoitto oli -85 milj. euroa (III/2010: -49 milj. euroa), operatiivinen
tulos -68 milj. euroa

(III/2010: -10 milj. euroa).

- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli -4 milj. euroa (III/2010: 12 milj.
euroa).

- Toimitukset yhteensä 336 000 tonnia (III/2010: 307 000 tonnia).

- Varastot pienenivät, kassavirta 18 milj. euroa positiivinen (III/2010: -111
milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut
IV/10 III/10 IV/09 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto Milj. 1 162 1 014 736 4 229 2 641
EUR
Liikevoitto Milj. -85 -49 -31 -83 -441
EUR
EBITDA Milj. -4 12 26 172 -212
EUR
Liikevoittoon sisältyvät Milj. -17 -- -- -17 -20
kertaluonteiset erät EUR
Voitto ennen veroja Milj. -86 -88 -38 -143 -479
EUR
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin Milj. 9 -- -- 9 --
sisältyvät kertaluonteiset erät EUR
Tilikauden voitto Milj. -91 -56 -6 -124 -336
EUR
Osakekohtainen tulos EUR -0.50 -0.31 -0.04 -0.68 -1.86
Sijoitetun pääoman tuotto % -8.0 -4.6 -3.5 -2.1 -11.7
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. 18 -111 -111 -497 201
EUR
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. 48 40 83 161 248
EUR
Korollinen nettovelka kauden Milj. 1 837 1 831 1 191 1 837 1 191
lopussa EUR
Velkaantumisaste kauden lopussa % 77.3 74.9 48.6 77.3 48.6
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 336 307 277 1 315 1 030
tonnia
Ruostumattoman teräksen perushinta EUR/ton 1 213 1 245 1 297 1 252 1 161
1) ni
Henkilöstö kauden lopussa 8 104 8 048 7 754 8 104 7 754
--------------------------------------------------------------------------------

1)Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta
(2 mm cold rolled 304 sheet).

LÄHIAJAN NÄKYMÄTLoppuvuoden 2010 vaimean markkinatilanteen jälkeen ruostumattoman teräksen
standardilaatujen kysyntä alkoi piristyä vuodenvaihteen jälkeen. Nikkelin
hinnan nousu on vaikuttanut jakelijoiden ostoihin, ja standardituotteiden
toimitusajat ovat tällä hetkellä hieman pidemmät kuin tavanomaiset 6-8 viikkoa.
Jakelijoiden varastojen arvioidaan olevan lähes normaalilla tasolla Euroopassa.
Investointivetoisilla asiakastoimialoilla kysynnässä ei ole vielä tapahtunut
merkittävää elpymistä.Outokummun tilauskertymä on ollut rohkaiseva vuoden 2011 alusta lähtien. Vuoden
2010 lopussa tapahtuneen perushintojen laskun jälkeen Outokumpu on onnistunut
korottamaan hintoja, mikä vaikuttaa keskihintoihin vasta ensimmäisen
neljänneksen lopulla.Tämänhetkisen tilauskertymän perusteella Outokumpu arvioi toimitusmäärien
kasvavan 10-20 % vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2010
neljännestä neljänneksestä. Outokummun ensimmäisen neljänneksen liikevoiton
arvioidaan olevan nollatasolla tai hieman positiivinen ja sisältävän jonkin
verran raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja (tämänhetkisillä metallien
hinnoilla laskettuna).Toimitusjohtaja Juha Rantanen:“Markkinatilanne kotimarkkinallamme Euroopassa oli edelleen vaikea vuonna 2010.
Ruostumattoman teräksen kysyntä jäi selvästi alle kriisiä edeltävän tason
erityisesti investointivetoisissa käyttökohteissa. Tästä seurannut yhä melko
alhainen kapasiteetin käyttöaste ja heikentynyt kustannustehokkuus olivat
pääsyyt vuoden 2010 selvästi tappiolliseen tulokseen. Vallitseva yleinen
taloudellinen kehitys ennakoi parempia ruostumattoman teräksen markkinoita
tälle vuodelle. Me keskitymme olennaiseen; kannattavuuden palauttamiseen,
taseen vahvistamiseen ja strategian toimeenpanoon. Viime vuonna saimme aikaan
edistystä monella toimintamme osa-alueella kuten työturvallisuudessa,
varastotasoissa ja toimitustäsmällisyydessä. Se antaa minulle luottamusta
odottaa merkittävää parannusta taloudellisessa tuloksessamme tänä vuonna.”Muutos julkistamismenettelyssäOutokumpu Oyj noudattaa nyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Outokummun
tilinpäätöstiedotteesta 2010. Koko raportti taulukoineen on tämän
pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Outokummun internetsivuilla
osoitteessa www.outokumpu.com/investors.Oheisissa liitteissä esitetään johdon analyysi neljännen neljänneksen 2010
tuloksesta, tiivistelmä hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2010 sekä
otteita tilinpäätöksestä. Tiedote perustuu aikaisemmin myytyinä ja myytävinä
olevina toimintoina esitetyn messinkitankoliiketoiminnan osalta oikaistuihin
taloudellisiin tietoihin. Kaikki koko vuotta koskevat tiedot on
tilintarkastettu.Lisätietoja antavat:Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet

puh. (09) 421 2432, matkapuh 040 708 5351

paivi.lindqvist@outokumpu.comIngela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä

puh. (09) 421 2438, matkapuh 040 515 1531

ingela.ulfves@outokumpu.comEsa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja

puh. (09) 421 2516

esa.lager@outokumpu.comTiedotustilaisuus ja suora webcast tänään klo 13.00Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) koskien vuoden 2010 tulosta järjestetään 2.2.2011 klo 13.00 Ravintola
Bankin kokoushuoneissa 12-14, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.
Tilaisuus on englanninkielinen.Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: (09) 23 101 527.

Tunnussana on ”Outokumpu”.Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden
alkua osoitteessa

www.outokumpu.com/Investors.Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com
3.2.2011 noin klo 15.00 lähtien.OUTOKUMPU OYJ

Konserninjohto

Source: Millistream