OUTOTEC OYJ

Outotec ostaa uusiutuvan energian teknologioita toimittavan Energy Products of Idahon

Lehdistötiedote   •   Joulu 01, 2011 12:57 EET

Outotec vahvistaa energia- ja ympäristöteknologioidensa valikoimaa ostamalla yhdysvaltalaisen, Coeur d'Alenessa Idahossa toimivan Energy Products of Idaho Limited Partnershipin (myöhemmin EPI) yhtiöosuudet. EPI on kehittänyt uraauurtavia biomassan ja vaikeasti hyödynnettävän jätteen polttoratkaisuja ja toimittanut yli sata uusiutuvaan energiaan perustuvaa laitosta. Yrityskauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaishyväksynnät ja saataneen päätökseen joulukuun lopussa 2011. Kauppahinta koostuu kahdesta osasta: noin 43 miljoonan euron kiinteästä käteisosuudesta sekä EPI:n vuosien 2012 ja 2013 tulokseen perustuvasta, korkeintaan 25 miljoonan euron korvauksesta. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa, ja sen odotetaan kasvattavan Outotecin liikevaihtoa vuosittain 60-90 miljoonaa euroa, mihin sisältyvät yhdistymällä vahvistuneen myynti- ja huoltoverkoston tuomat edut. EPI:n ratkaisuja voidaan markkinoida Outotecin maailmanlaajuisen verkoston avulla ja sen nykyiselle, laajalle asennuskannalle voidaan tarjota huolto- ja ylläpitopalveluja. Lisäksi EPI:n avulla Outotecin energia- ja ympäristöliiketoimintaa voidaan kasvattaa Yhdysvaltain markkinoilla. Yrityskauppa on Outotecin pitkän tähtäimen taloudellisten tavoitteiden mukainen eikä vaikuta yrityksen vuoden 2011 tulosohjaukseen. Leijupetiteknologioiden alkuperäisenä kehittäjänä Outotecin markkina-asema on vahva; yritys on toimittanut yli 260 leijupetilaitosta metallurgiselle- ja energiateollisuudelle. EPI:n teknologiat täydentävät Outotecin leijupetiteknologioita ja vahvistavat Outotecin energialiiketoimintaa. EPI:n kehittämien poltto- ja kaasutusmenetelmien avulla tuotetaan energiaa monenlaisesta biomassasta ja jätteestä. Käsiteltäväksi soveltuvat mm. puumateriaalit, maatalousjätteet, purkujäte, lanta, jätepaperi, paperimassa, öljyliete, yhdyskuntajätteet sekä monet muut materiaalit. EPI keskittyy keskikokoisiin, alle 100 megawatin laitoksiin. "Energy Products of Idaho toimii nopeasti kasvavilla uusiutuvan energian ja jätteestä energiaa - markkinoilla. Sen tuotteet ja palvelut sopivat Outotecin teknologiavalikoimaan saumattomasti. Yhdistämällä osaamisemme ja tuotevalikoimamme kykenemme tarjoamaan kestävän kehityksen mukaisia teknologiaratkaisuja ja palveluita uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä kasvattamaan markkinaosuuttamme", sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen. "EPI:n siirtymisestä Outotecin omistukseen hyötyvät sekä EPI:n asiakkaat että työntekijät. Asiakkaat saavat käyttöönsä Outotecin myynti- ja palveluverkoston sekä leijupetiteknologian teknisen asiantuntemuksen. Lisäksi uskon, että maailmanlaajuisesti toimiva Outotec tarjoaa EPI:n työntekijöille mahdollisuuksia urakehitykseen", sanoo Energy Products of Idahon johtaja LeRoy Pope. Energy Products of Idaho Energy Products of Idaho (EPI) on toiminut lähes neljä vuosikymmentä ja toimittanut yli 100 leijupetiteknogiaan perustuvaa energiasovellusta. Yrityksellä on Yhdysvaltain Idahossa 70 työntekijää. Vuoden 2011 liikevaihtoennuste on noin 40 miljoonaa euroa ja arvioitu liikevoitto 8 miljoonaa euroa liikevoittoa.www.energyproducts.com Outotec Outotec kehittää ja tarjoaa teknologisia ratkaisuja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana useita edistyksellisiä menetelmiä. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja kemianteollisuuteen, teollisuusvesien käsittelyyn ja vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan yli 3 600 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 970 miljoonaa euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.www.outotec.com Lisätietoja: OUTOTEC Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja puh. +49 6171 9693 165 Eila Paatela, viestintäjohtaja puh. 020 529 2004, 0400 817 198 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.outotec.com This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Outotec Oyj via Thomson Reuters ONE [HUG#1568012]