HSY

Pääkaupunkiseudun vesimaksut nousevat tammikuun alussa

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 11:40 EET

Pääkaupunkiseudun vesimaksut nousevat tammikuun alussa. Korotuksesta päätti HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus 22. lokakuuta. Veden hinta nousee kiinteistötyypistä riippuen erisuuruisesti eri kaupungeissa.

Kerrostalossa asuvan perhekunnan vesimaksut nousevat Helsingissä keskimäärin 1,59 euroa kuukaudessa asuntoa kohden, Espoossa 1,15 euroa, Vantaalla 0,87 euroa ja Kauniaisissa 0,46 euroa. 

Omakotitalossa asuvan perheen vesimaksu nousee Helsingissä keskimäärin 2,33 eurolla, Espoossa 2,23 eurolla, Vantaalla 1,92 eurolla ja Kauniaisissa 1,61 euroa kuukaudessa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (23 %).

Perus- ja käyttömaksujen nousu johtuu yleisen kustannustason noususta ja vesihuollon lisääntyneistä investointitarpeista. Yleisen kustannustason nousua ei siirretä kokonaan vesimaksuihin vaan HSY pystyy kompensoimaan kustannustason nousua toiminnan yhdistämisestä koituvilla hyödyillä.

HSY toteuttaa mittavan investointiohjelman, jonka tarkoituksena on turvata vesihuoltopalveluiden korkea laatu ja toimintavarmuus. Erityisesti panostetaan verkostojen kunnostamiseen ja vedenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin lisäämiseen.

HSY:n hallitus päätti maaliskuussa yhtenäistää vesimaksut HSY:n toimialueella vuoteen 2013 mennessä.

Liittymismaksuilla katetaan alueverkoston rakentamista

Liittymismaksut nousevat 12,7 prosentilla vuoden 2011 alusta alkaen. Korotus muodostuu maarakennuskustannusindeksin noususta (2,7 %) sekä 10 prosentin tasokorotuksesta. Liittymismaksulla tarkoitetaan kertaluonteista maksua, jonka asiakas maksaa, kun kiinteistö liitetään vesihuoltoverkostoon. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksuilla katetaan merkittävä osa vesihuollon alueverkoston rakentamiskustannuksista. Kunnissa on meneillään mittavia aluerakentamiskohteita, kuten Jätkäsaari ja Kalasatama Helsingissä, Suurpelto Espoossa ja Marja-Vantaan alue.

Alueverkoston rakentamiskustannukset nousevat ennusteiden mukaan 7,7 miljoonaa euroa aikaisemmin arvioitua suuremmiksi vuosina 2010–11. Liittymismaksujen korotusten jälkeen maksuilla voidaan kattaa 48 prosenttia alueverkoston rakentamiskustannuksista. Nykyisellä hintatasolla voidaan kattaa 42 prosenttia kustannuksista.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, HSY, puh. 09 1561 2200 tai 045 635 7741