Valtioneuvosto

Pääministeri Jyrki Katainen: Vastuullinen biopohjainen vihreä talous ratkaisee monta ongelmaa

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 23:37 EET

Metsillä on keskeinen asema kestävässä talouskasvussa sekä ihmisen ja planeetan hyvinvoinnissa. Metsien hyödyntämisen tulee olla vastuullista, ja metsiin tulee myös investoida. Erityisesti nämä teemat nousivat esille Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa keskiviikkona.

"Vihreä talous tarjoaa välineitä hyödyntää metsien potentiaalia sekä sosiaalisessa että taloudellisessa kehityksessä siten, että ympäristöhaitat ja -riskit voidaan minimoida. Vihreään pääomaan täytyy myös investoida, jotta jaettavaa riittää tuleville sukupolville", linjasi pääministeri, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja Jyrki Katainen.

Toimikunta oli yhtä mieltä siitä, että metsät tarjoavat yhteiskunnille mahdollisuuden siirtyä vastuulliseen biopohjaiseen vihreään talouteen. Suomen tulee olla eturintamassa uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisessa uusille kasvaville biotalouden markkinoille. Se edellyttää investointeja, päättäväisyyttä ja rohkeutta. Suomen on myös toimittava pitkäjänteisesti ja vietävä läpi tarvittavat muutokset kansallisena kestävän talouden yhteishankkeena.

Hallitusohjelmassa esitetään tarve metsälainsäädännön kokonaisuudistukselle. Toimikunta pitää tärkeänä, että metsien monipuolista käyttöä vahvistetaan ja niiden monimuotoisuus turvataan lakiuudistuksen yhteydessä. "Metsät ovat uusiutuva luonnonvara, ja puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia luonnonvaroja. Metsätuotteita voidaan kierrättää ja käyttää materiaalitehokkaasti. Metsät ja puutuotteet ovat myös merkittävä hiilinielu ja hiilen varasto", maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen korosti.

Vastuullisuus on valtti metsien käytössä

Toimikunnan varapuheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö korosti vastuullisuutta. "Vastuullisuuteen kuuluu perinteisen puuntuotannon lisäksi luonnon monimuotoisuuden ja metsän ekosysteemipalveluiden, eli metsien ihmisille tarjoamien hyötyjen huomioiminen. Vuoden 1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen on saavutettu merkittävää edistystä muun muassa kansallisten metsäohjelmien, metsien suojelun ja metsäsertifioinnin ansiosta."

Myös kotimaisen metsätalouden jalostusprosessien ja alkuperäketjujen laatua korostettiin. "Suomella on osaamista, jota voidaan jakaa myös ulkomaille. Meillä on hyvät mahdollisuudet toimia edelläkävijänä EU:ssa ja globaalisti biopohjaiseen vihreään talouteen siirryttäessä" pääministeri Katainen visioi.

Toimikunta ehdotti, että Suomi osana Euroopan unionia pitää metsiä ja biopohjaista vihreää taloutta esillä erityisesti valmistauduttaessa YK:n suureen kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) kesäkuussa 2012. Suomen kestävän kehityksen toimikunta on vuonna 1993 perustettu laajapohjainen korkean tason keskustelufoorumi, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämistä kansalliseen politiikkaan ja tekee aloitteita ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja:

Pääministerin erityisavustaja, Joonas Turunen, valtioneuvoston kanslia,
puh. 09 1602 2366, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Erityisasiantuntija, Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö,
puh. 040 179 7909, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ylitarkastaja, Annika Lindblom, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 919, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies, Harri Karjalainen, ympäristöministeriö,
puh. 050 347 4663, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi